Home

Numedalsbanen nedlagt

Numedalsbanen - lokalhistoriewiki

Numedalsbanen er en jernbanestrekning på 92.8 km mellom Kongsberg (161.9 moh) og Rødberg (370.9 moh) i Buskerud. Den ble åpnet 19. november 1927 og ble nedlagt 31. desember 1988 (bortsett fra godstrafikk på strekningen Kongsberg-Rollag). Byggingen av landets da største kraftverk på Rødberg, Nore I, var bakgrunnen for etableringen av banen. 16. september 2013 ble strekningen Rollag. Fra Veggli kan du sykle dresin langs den 32 km lange nedlagte Numedalsbanen til endestasjonen på Rødberg. Denne unike turen tar deg gjennom de frodige dalsidene, langs Norefjorden hvor du kan prøve fiskelykken og inn i de rå og mørke tunnelene du må ha lykt for å sykle gjennom Numedalsbanen er den 92,8 km lange jernbanestrekningen fra Kongsberg til Rødberg (i Nore og Uvdal kommune). Hele strekningen ligger i Viken.Persontrafikk innstilt fra 1. januar 1989 etter et stortingsvedtak. Bare 30 kilometer av Numedalsbanen er i dag (2019) i drift fra Kongsberg til Flesberg, og er formelt et skifteområde underlagt Kongsberg stasjon Kravikfjord holdeplass er en nedlagt holdeplass på Numedalsbanen ved Sunde i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.Holdeplassen ble opprettet 1927 da Numedalsbanen ble tatt i bruk. Passasjertrafikken ble vedtatt nedlagt på Numedalsbanen ved årsskiftet 1988/1989, og Kravikfjord holdeplass ble dermed nedlagt

Veggli Dresin - skinnelangs den nedlagte Numedalsbanen

Riksantikvaren har fredet strekningen Rollag-Rødberg på Numedalsbanen i Buskerud. Persontrafikk på banen ble nedlagt i 1988, og all trafikk mellom Rollag og Rødberg ble nedlagt i 1989 Numedalsbanen i drift igjen. Onsdag 4.mai gikk det første tømmertoget fra Flesberg på Numedalsbanen på to år. Banen har vært stengt mens alle svillene på den 30 km lange strekningen fra Kongsberg er skiftet ut

Numedalsbanen Fra Kongsberg by til Nores trakt Persontrafikken ble nedlagt 31.12.1988. All trafikk på strekningen Rødberg-Rollag ble lagt ned i 1989. Aftenposten beskrev siste tur med Numedalsbanen, nyttårsaften 1988, i sin morgenutgave mandag 2. januar 1989 (utdrag) Numedalsbanen (åpnet i 1927) befinner seg vårt distrikt så den er selvfølgelig av stor interesse for NJK Telemark/Numedal. Persontrafikk på Numedalsbanen (Kongsberg - Rødberg) ble nedlagt i 1988. Strekningen Rollag - Rødberg ble vernet i 2013 ettersom mange tidstypiske strukturer fortsatt finnes Koordinater Setesdalsbanen er jernbanestrekningen som opprinnelig gikk mellom Kristiansand og Byglandsfjord i Setesdal.Banen var 78 km lang. Den ble bygget med sporvidde 1 067 mm (3,5 fot). Banen ble nedlagt i 1962, men en strekning på 8 km er bevart og drives i dag som museumsjernbane.Setesdalsbanen navnes blant de største turistattraksjonene på Sørlandet Numedalsbanen åpnet 27.november 1927, under en høytidelig seremoni med både kong Haakon VII og kronprins Olav tilstede. Banen hadde imidlertid hatt en trang fødsel. Allerede i 1873 startet planleggingen, med mye fram og tilbake om kanskje Bergensbanen skulle gå gjennom dalføret. Til slutt var det kraftverket på Nore som ble utslagsgivende

Numedalsbanen - Wikipedi

Siden Numedalsbanen er nedlagt og uegnet for togtrafikk, vil du ikke kunne reise noe sted med toget, men har du lyst på en utflukt, anbefales det å leie en dresinsykkel og tråkke hele veien til Rødberg, på det som er Norges lengste dresinbane Rødberg stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved tettstedet Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud. Rødberg var endestasjon for banen og ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av Numedalsbanen Numedalsbanen er nå plassert i kategori B mot A i tidligere forslag. Vi er overrasket over dette, da vi anser banestekningen som en god kandidat i kategori A - vern etter kulturminneloven. Dette er også i samsvar med tidligere planforslag. Vi mener at Numedalsbanen må flyttes opp i kategori A ut ifra følgende begrunnelse Rollag stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen. Ekspedisjonsbygningen ble oppført i 1924 etter tegninger av NSB Arkitektkontor og ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av banen

Den 92,8 km lange Numedalsbanen blei offisielt åpnet i 1927. Banen blei nedlagt i 1988 Pikerfoss holdeplass er en nedlagt holdeplass på Numedalsbanen ved Pikerfoss i Kongsberg kommune i Buskerud.Holdeplassens ekspedisjonsbygning ble oppført i 1926 og åpnet året etter. Denne ble oppført som vokterbolig kombinert med ekspedisjonskontor og venterom The Numedal Line (Norwegian: Numedalsbanen) is a 92.8-kilometer (57.7 mi) long railway line that runs up the Numedal valley between Kongsberg and Rødberg in Viken county, Norway.Built and operated by the Norwegian State Railways, the non-electrified, standard gauge line passes through the municipalities of Kongsberg, Flesberg, Rollag and Nore og Uvdal

Kravikfjord holdeplass - Wikipedi

Rødberg stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved tettstedet Rødberg i Nore og Uvdal kommune i Buskerud.Rødberg var endestasjon for banen og ble åpnet som en stasjon betjent for ekspedering av tog, reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av Numedalsbanen Numedalsbanen og Bakkerud holdeplass · Se mer » Bjarne Friis Baastad. Mahlum Bjarne Friis Baastad (født 1886, død 1980) var en norsk arkitekt. Ny!!: Numedalsbanen og Bjarne Friis Baastad · Se mer » Bjorsåte holdeplass. Bakkerud holdeplass er en nedlagt holdeplass på Numedalsbanen ved Bjorsåte i Rollag kommune i Buskerud. Ny!! Mitt Jernbane.net Forsiden; Bildeopplasting; Bildesøk; Brukerrettigheter og regler for Jernbane.Net; Registrering; Tips & Tricks; Logg på / logg av; Om oss / kontak Numedalsbanen og Bjorsåte holdeplass · Se mer » Buskerud. Buskerud er et norsk fylke med administrasjonssenter i Drammen. Ny!!: Numedalsbanen og Buskerud · Se mer » Djupdal stasjon. Djupdal stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved Djupdal i Rollag kommune i Buskerud. Ny!!: Numedalsbanen og Djupdal stasjon · Se mer » Dresi Jernbane, skinnelagt bane for tog. Et tog er enten et lokomotiv med tilkoblede vogner, enkle motorvogner, eller faste togsett med motorvogn og vogner. I nær 200 år har togtrafikk på jernbane vært et sentralt og viktig transportmiddel for mennesker og gods. Norges jernbanenett er på 4208 km (2017). Av dette er 2459 km elektrifisert (58 prosent)

Numedalsbanen ble offisielt åpnet den 19. november 1927. med kong Haakon VII og kronprins Olav. til stede. Numedalsbanen ble nedlagt 31. desember 1988. Det var opprinnelig tenkt at banen skulle bli en del av. Bergensbanen. Det var damplokomotiv på Numedalsbanen fram. til 1970. Etter det ble det brukt diesellokomotiv frem. til banen ble nedlagt Gvammen stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved Gvammen i Nore og Uvdal kommune i Buskerud like nord for Norefjorden. Ekspedisjonsbygningen ble oppført etter tegninger av NSB.

Numedalsbanen fredet - Dagbladet

 1. Numedalsbanen fra Kongsberg til Rødberg ble åpnet i 1927. Midlertidig trafikk på deler av banen begynte i 1925 og det var transporter helt frem til Rødberg fra juli 1926 i forbindelse med utbyggingen av Nore-anlegget. Trafikken på strekningen Rollag-Rødberg og persontrafikken på hele banen ble innstilt fra 1. januar 1989
 2. Flesberg Historielags foto- og dokumentarkiv. Siste persontoget på Numedalsbanen. Persontrafikken ble nedlagt fra nyttårsaften 1988
 3. Numedalsbanen ble nedlagt i 1989. Stasjonene er fine å se på, kvalitet sikre, historiske, tatt godt vare på og har en sjarm til tross for de slitte veggene og dørene. Share this

Numedalsbanen i drift igjen - Bane NO

Numedalsbanen ble nedlagt i 1989 og fredet i 2013 av Riksantikvaren. Etter dette har det vært lite aktivitet og mye forfall. Arbeidet har bestått i å samle interessentene om et felles prosjekt (forstudien), og dermed legge premisser for hva som ligger til grunn for videre arbeid Flesberg stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved Flesberg i Buskerud. Ekspedisjonsbygningen ble oppført i 1927 og er en ombygget flyttbar arbeidsbrakke fra anleggsperioden, utført av Gudmund Hoel ved NSB Arkitektkontor. Stasjonen ble offisielt åpnet som stoppested betjent for reisende og gods den 20. november 1927 sammen med resten av banen Fra Rødberg stasjon, en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen. Postkortet er nok ikke så gammelt som toget skulle tilsi :

Numedalsbanen Ferdsel og kommunikasjo

Numedalsbanen - Norges lengste kulturminne, Veggli. 214 likes. Numedalsbanen er jernbanestrekningen på 92,8 km mellom Kongsberg og Rødberg. Idag er det mulig å kjøre dresin fra Veggli-Rødberg Veggli Vertshus. ligger 38 km. unna. Der leier de ut dresiner, så dere kan sykle på en nedlagt jernbane Numedalsbanen helt opp til Rødberg. Det er kanoutleie også. Halstensrud Gocart og ATV-utleie tilbyr kjøring både i Kongsberg og i Sigdal. Det er 35 km. dit. På Flesberg kommunes hjemmeside finnes det mye annen informasjon

Numedalsbanen - njk

Fantastisk tur langs nedlagt Numedalsbanen fra Veggli til Rødberg. Turen går i naturskjønne omgivelse med fantastisk utsikt over dalen og innlandsfjorden. Spennende dresin tur med både mørke tunneler og luftige broer. Mulighet for å stoppe flere plasser som er tilrettelagt for å Valdresbanen Eina-Fagernes er den hittil lengste jernbanestrekning i Norge som har blitt nedlagt (108 km). NCA skriver også at denne nedleggelsen er kanskje den som har skapt de sterkeste følelsene. Første strekning, Eina-Dokka, åpnet i 1902, siste persontog gikk nyttårsaften 1988. På stasjonene oppover møtte dalens befolkning opp med fakler for å si farvel ti Fantastisk tur langs nedlagt Numedalsbanen fra Veggli til Rødberg. Turen går i naturskjønne omgivelse med fantastisk utsikt over dalen og innlandsfjorden. Spennende dresin tur med både mørke tunneler og luftige broer. Mulighet for å stoppe flere plasser som er tilrettelagt for å ta en matpause. Nore Stavkirke er et naturlig mål på turen

Norefjord stasjon er en nedlagt jernbanestasjon på Numedalsbanen ved Norefjord.. Norefjord hadde status som stasjon frem til 1. november 1970 da den ble omklassifisert til holdeplass og som et ubetjent tidligere ekspedisjonssted Numedalsbanen ble i sin tid bygget for transport til Noreanleggene (kraftverk). Den ble åpnet for trafikk av Kong Haakon VII den 19. november 1927. Banen ble nedlagt 31. desember 1988. Overnatting ved Sevletunet Gjestegård kan være spennende. Her fins gamle, restaurerte bygninger og masse spennende historie Nedlagt etter 64 år. Så var vi der igjen, da, på Ålgårdbanen. Den ble åpnet i 1924 og vedtatt nedlagt av Stortinget i 1988, mens det fortsatt var helt ålreit å kjøre mer og mer med. Derfor bør Numedalsbanen som museum deles i egnede avdelinger - slik at en kan gå til og i den, sykle til og i den, campe og telte ved og i den, - slik at ulike relevante arrangement kan lages ved og i denslik at den i formidling blir så kompleks og inviterende som overhodet mulig, så inkluderende som moderne tenkning om museum og formidling av kunnskap og opplevelser tilsier Mitt tilsvar vil basere seg på det faktum, - og det ER et faktum, de har fortalt det selv, Numedalsbanen er IKKE nedlagt. Altså eies den fortsatt av de som eier jernbaner i Norge. Riksantikvaren kan, og SKAL, - frede kulturminner ut i fra sin FAGLIGE vurdering. Da gir han eier beskjed om fredningen og eier får et ansvar å håndtere

2 Langs Numedalsbanen utenfor bebyggelse 3 Mellom Gomsrud og Skollenborg 4 Saggrenda nedlagt stasjon og områder utenfor bebyggelse Kongsberg kommune ser på muligheten for å bygge parkeringshus på dagens innfartsparkering. Kommunen uttalte at arealet øst for linja til lokstallen er et område som kan være spesielt aktuelt fo Togtrafikken på Numedalsbanen mellom Kongsberg-Rødberg ble besluttet nedlagt i forbindelse med behandlingen av St.prp. nr 95/ Innst. S. nr 240 (1987-88). Det formelle vedtaket lyder som følger (sitat): Samferdselsdepartementet tilrår at godstransporten mellom Flesberg og Rødberg (tilsvarende 1-2 lastebile Numedalsbanen ble bygget for å frakte varer til å bygge Nore I, kraftverket vi så da vi trillet i gang fra Rødberg. Persontrafikken var så liten at over halvparten av stasjonene var melkeramper med stedsnavn. Jernbanen ble nedlagt og skinnegangen beholdt. Ved Veggli kan du leie dresin og sykle hele veien til Rødberg om du er sterk Numedalsbanen, nedlagt på slutten av 90-tallet. Så skal vi velikke se helt bort i fra at den en dag vil bli gjennåpnet for hurtigtog til Bergen :). Krysser fingre og tær for at jernbanen gjør noe der. Også er det den halveis Colluseum lokstallen, nede på stasjonen. Sørlandsbanen. Gangstien over Lågen, egentlig bare en masse linje Togvognene er en opplevelse utenom det vanlige. Toget kan gjeste 34 til overnatting og mat, det passer derfor godt til grupper av alle størrelser, til ulike anledninger

Setesdalsbanen - Wikipedi

Fløtterud holdeplass – Wikipedia

Dresin på Numedalsbanen. Numedal kan også by på en delvis nedlagt jernbane hvor det er mulig å sykle på dresin. Den 92 km lange Numedalsbanen mellom Kongsberg og Rødberg ble åpnet i 1927 og nedlagt 1997. Den øverste strekningen fra Veggli ble nedlagt i 1989. I dag forekommer det kun sporadisk togkjøring mellom Kongsberg og Rollag Bevar Tunhovd som ei levende bygd! Geir Wetterhus fanklubb; Gvammen stasjon - blogg; N & U - stedet for det gode liv! Nei til nedleggelse av småskolene i Nore og Uvda

Utviklingspotensiale i Numedalsbanen, nedlagt men foreslått freda. Vidareutvikling av rasteplassar, sentrumsutvikling med mer av fylkesveg 40 gjennom Numedal. Utvikle lokale matopplevingar gjennom Numedal. Verdiskaping i samband med Numedalsruta - nasjonal sykkelrute nr. 5 Det kreves et stortingsvedtak for at baner offisielt skal få status som nedlagt i Norge. I Grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 2018-2029 foreslo transportetatene overfor Samferdselsdepartementet å legge ned sidebanene uten trafikk. Dette gjelder Kragerøbanen, Namsosbanen, Numedalsbanen (Flesberg-Rollag) og Valdresbanen Rollag kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Rollag kommunehus Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 18:00 - 20:00 Følgende medlemmer møtte

Midtstigen holdeplass – Wikipedia

Det kreves et stortingsvedtak for at baner offisielt skal få status som nedlagt i Norge. I Grunnlagsdokumentet til Nasjonal transportplan 2018-2029 foreslo transportetatene overfor Samferdselsdepartementet å legge ned sidebanene uten trafikk. Dette gjelder Kragerøbanen, Namsosbanen, Numedalsbanen (Flesberg-Rollag) og Valdresbanen. Kilde. Rødberg på Numedalsbanen PS 13/13 Stortingsvalget 2013. Eventuell endring av antall stemmekretser. PS 14/13 Oppvekst og kultur Numedal - Interkommunalt samarbeid mellom Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal PS 15/13 Innføring av 5-dagers skoleuke gjeldende fra og med 01.08.2013 PS 16/13 Styrking av kommunalt barnevern - søknad om midle Ramsrud holdeplass, Numedalsbanen. Ukas post henger ved Ramsrud holdeplass på Numedalsbanen. Ramsrud ligger rett ved Svene pukkverk. Ramsrud holdeplass ble åpnet i 1930, antatt nedlagt da persontrafikken på Numedalsbanen ble nedlagt

Definitions of Numedalsbanen, synonyms, antonyms, derivatives of Numedalsbanen, analogical dictionary of Numedalsbanen (Norwegian - Kragerøbanen og Numedalsbanen mellom Flesberg og Rollag er uten trafikk. På bakgrunn av kostnader. ved istandsetting og drift, og et svakt markedsgrunnlag, foreslås strekningene formelt nedlagt og. tatt ut av det nasjonale jernbanenettet. Nedlagt i 1989. Kragerøbanen ble nedlagt for persontrafikk 1. januar 1989 Jernbaneverket foreslår at Krøderbanen, Numedalsbanen og ni andre banestrekninger blir vernet i en «Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen» Idag har jeg vært på en kjempefin tur med gamelt damptog på Numedalsbanen. Fra Kongsberg opp til Rollag og ned igjen. Dette var virkelig en flott tur på en nedlagt jernbanestrekning. (banen er ikke åpen for tog mellom Rollag og Rødberg) men der kan man ta dresin. Var et fantastisk vær masse menesker og meget god steming underveis Numedalsbanen (Kongsberg) - Rollag midlertidig nedlagt som banestrekning Vestfoldbanen (Drammen) - (Porsgrunn) Hovedspor Kobbervik - Nykirke/Nykirke - Kobbervik Hovedspor Martineåsen - Myrane / Myrane - Martineåsen Bratsbergbanen (Nordagutu) - Porsgrunn Tinnosbanen (Hjuksebø) - Tinnoset (Notodden) Tinnoset stengt for trafikk

Norefjord stasjon – WikipediaSkinnelangs : Flesberg stasjonSkinnelangs : Rødberg stasjonNumedalsbanen settes i drift - Bane NOR

Numedalsbanen . Åpnet 19 November 1927 . Planlegging 1873. Bakgrunn for banen var i forhold til kraftverket på Rødberg som ble begynt på i 1928. 1930 årene kom de første motorvognene. Fredet fra Rollag til Rødberg . Nedlagt 31 Desember 198 Min mening om selve banen er jo at den gror jo så fort igjen, så det burde vært noen som hadde vedlikehold på den. Også er det jo veldig synd egt at den er nedlagt, fordi det er jo bedre å kjøre tog en buss. Og når du kjører tog ser man jo mere av Numedal. Numedalsbanen I detta vedlegget står det mer generelt om Numedalsbanen Numedalsbanen, nedlagt på slutten av 90-tallet. Så skal vi velikke se helt bort i fra at den en dag vil bli gjennåpnet for hurtigtog til Bergen :). Krysser fingre og tær for at jernbanen gjør noe der. Også er det den halveis Colluseum lokstallen, nede på stasjonen. Sørlandsbanen. Gangstien over Lågen, egentlig bare en masse linje Numedalsbanen ble nedlagt 31. desember 1988. Etter dette er det kun enkel godstrafikk mellom Kongsberg og Rollag. Vi syklet i vei, ofte tett intil Numedalslågen, som er Norges 3.lengste elv. Like før vi kom til Kjerre stasjon kunne vi se inntaksdammen for Mykstufoss kraftstasjon Skøyen-Filipstadlinja er ei dobbeltspora, elektrifisert jernbanestrekning på om lag to kilometer frå Skøyen stasjon på Skøyen i Oslo til Filipstad i Oslo som berre vert nytta for lokaltog som skal stå på Jernbaneverket sin driftsbanegård medan dei er ute av bruk i tider med liten trafikk, eller er til vedlikehald ved NSB trafikkservice AS, som vedlikeheld tog-materiell, primært tog. Hardangerbana var ei 27,5 km lang elektrisk jarnbane som gjekk frå Voss stasjon på Bergensbanen til Eide ved Granvinsfjorden.Vedtaket om bygging vart fatta i Stortinget i 1919. Bana vart opna 30. mars 1935.Persontrafikken vart nedlagt 1. juni 1985, godstrafikken i 1989. Bana var i drift i vel 50 år

 • Schwerin sehenswürdigkeiten.
 • Match factor ganze folgen.
 • El pais clasificados.
 • Plater inni vedovn.
 • New hotel tottenham.
 • La movida kizomba.
 • Hva skriver man om seg selv i en søknad.
 • Ace combat 7 ps4.
 • Sende bilder til nrk nordland.
 • Morsomme aktiviteter på stand.
 • Website wiki.
 • Wertanlage porsche 996.
 • Katharina klausberger.
 • S krok svart.
 • Frühstück bei tiffany youtube.
 • Movies of 2013.
 • Solsia bodø kommune.
 • Linn thorsen singel.
 • Radial verlaufend.
 • Kreuzbandriss ohne schmerzen möglich.
 • Weltkarte europa.
 • Webcam stadthafen rostock.
 • Fryse biff.
 • American breakfast frankfurt.
 • Slack tipps.
 • Recipes gordon ramsay home cooking.
 • Silvester köln schiff.
 • Grow glutes not legs.
 • Beatsteaks berlin.
 • Google heart.
 • Automatisk toalett.
 • Nyhetsbrev på mail.
 • Ladedeksel samsung galaxy s5.
 • Chelsea noble.
 • Sperrung b115 görlitz.
 • Hårtransplantasjon pris tyrkia.
 • Atb mobilkonto.
 • Rygging hjelpemann.
 • Tyskland kart.
 • Andre trimester.
 • Rettighetsforskriften veileder.