Home

Ukas nøtt 2. trinn

2 Ukas nøtt - uke 35 Sett hvert av tallene fra 1-9 i trekanten under, slik at summen langs hver av de tre linjene blir 17. Skriv tallene i rekkefølge med klokka, og start med tallet på toppen av trekanten. Vanskelighetsgrad: ♠♠ Ukas nøtt - uke 2 Hvilke tall skal stå i de tomme rutene for at summene skal bli like både vannrett, loddrett og diagonalt?17-2 6 -1 0 Når du svarer på oppgava kan du skrive tallene i leseretningen fra øverst til venstre. Lykke til! 17 Mensa - Temk på et tall, 2. opplag 2007, N.W. DAMM & SØN Vanskelighetsgrad: ♠♠ Ukas nøtt bidrar til lesetrening, problemløsning og spenning i hverdagen. Oppgaven er alltid knyttet opp mot det temaet elevene arbeider med i matematikktimene. MATTE i Praksis - serien består av 47 filmer fra matematikkundervisningen på 1. - 4. trinn i grunnskolen 1. trinn 2. trinn 3. trinn 4. trinn 5. trinn 6. trinn 7. trinn aktiv matematikk brøk engelsk fem på frædda'n freebies frk holder kurs frk leser full pakke geometri gjesteblogg grammatikk og rettskriving halloween hoderegning i klasserommet til samboer'n inspirasjon karine har ordet konkurranse kunst og håndverk lesing læringspartnere madebyfrk madebyfrklinn matematikk multiplikasjon. Oppgaven i Ukas nøtt - uke 7 har vanskelighetsgrad 2, men dersom denne skal løses uten noen form for hjelpemidler har den vanskelighetsgrad 5. Eksempler på oppgaver kan du se under Elevens oppgaveark. Flere av oppgavene er hentet fra engelskspråklige nettsider, se eksterne lenker

trinn. Kittys oppgaver. Søk på dette nettstedet. Matteinnføringer for elever på 4. trinn, 5. trinn, 6. trinn og 7. trinn. Innføringer for 4. trinn. Innføringer for 5. trinn Her ligger mange gåter, tallgåter og nøtter som skulle passe for de fleste Bruk oppgaver/oppgavesett fra Kenguru for å berike undervisningen. Kenguruoppgaver kan brukes i undervisningen på ulike måter, og er spesielt egnet for problemløsing, samarbeid og diskusjon Find the best information and most relevant links on all topics related toThis domain may be for sale

Besøk våre nettsider og finn nyttig ressurse Fra matematikk.org Matematikk.org: 8.-10.trinn Trenger du et utprøvd og velfungerende undervisningsopplegg eller ønsker du å få ideer for hva du kan gjøre med elevene dine innefor et spesifikt tema Kartleggeren øvingshefte - Matematikk - M.trinn - Multiplikasjon og divisjon 6 Multiplikasjon og divisjon Seksjon 2 Oppgave 2.5 Skriv stykkene i. uke 43. Starter opp med Ukas nøtt Ukas ord 1 KORT er en samling bildekort, ordkort og bokstavkort som øver enkle og lydrette ord på en spennende og annerledes måte. Kortene er tilpasset elever i den tidlige fasen av lese- og skriveopplæringen. Ukas ord 1 KORT danner utgangspunkt for en rekke morsomme og varierte aktiviteter og spill som kan gjøres alene, i par eller i gruppe 6. trinn. 7. trinn. Ansvarlig for denne siden er matematikk.org Kontakt oss: post@matematikk.org Nettstedet er et samarbeidsprosjekt mellom OsloMet, UiT, NTNU, UiA, UiB, UiO og Matematikksenteret Prosjektledelse: Matematikksenteret (73 55 11 42) Design og tekniske løsninger: www.ravn.no Personvernerklæring og cookies. Samarbeidspartner:. Noe av det er satsing på realfag med en mer spørrende tilnærming i undervisningen. UKAS nøtt er et eksempel. Elevene løser oppgaver og trener, blant annet på de digitale ressursene GeoGebra og Kikora

Hefte med problemløsingsoppgaver - Matematikk

 1. Velg seksjon/trinn Forside. Forside Lukk. Om skolen. Ansatte Besøk oss Skoleruter Skolehelsetjeneste 2019-2020. Informasjon. Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringa FAU - foreldrerådets arbeidsutvalg SU - samarbeidsutvalget Elevrådet. Planer og satsingsområder
 2. 2.1 Bakgrunn Leseplanen for 5.-7. trinn er en videreføring av leseplanen for 1.- 4. trinn i Larvik kommune. Til grunn for disse planene ligger også Kvalitet i skolen 2017 - 2019 der hovedstrategi-en er tettere og tidligere på elevenes læring og trivsel
 3. Ukas bokstav Mange lærere velger å organisere ukas lese- og skriveprogram på første trinn rundt «ukas bokstav». Derfor har vi utviklet boka Ukas bokstav, en fargerik og mangfoldig bok med en systematisk struktur, som vil være et sentralt verktøy i ukeprogrammet i den første lese- og skriveopplæringen
 4. Trinn 1- 2030; Trinn 2 - 2029; Trinn 3 - 2028; Trinn 4 - 2027; Trinn 5 - 2026; Trinn 6 - 2025; Trinn 7 - 2024; Samiskklassen; Elevråd; Samisk . Samiske Nyheter; Styringsdokumenter; Tilbud om samisk i Troms SVAR PÅ UKAS NØTT uke 48 - 49 Krysse elv.docx. Tilbake. Drevet av Moav
 5. Ukens Nøtt! Her kan du stille spørsmål vedrørende problemer og oppgaver i matematikk for videregående skole og oppover på høyskolenivå. Alle som føler trangen er velkommen til å svare. Ukens Nøtt! Olle » 28/10-2008 11:48 . Det er færre enn 30 barn i klassen

Ukeplaner 9. trinn Tittel Publisert Type Uke 45. 31.10.2020 Filtype: pdf TRINN UKE 2 MÅL MATTE: Jeg vet hva linje, linjestykke, stråle, vinkelbein og toppunkt er. Jeg kan måle vinkler. UKAS NØTT: Magiske trær vokser i en magisk hage. Hvert tre har enten 6 pærer og 3 epler eller 8 pærer og 4 epler. Det er 25 epler i hagen 2. trinn 2. trinn Kompetansemål fra Kunnskapsløftet Informasjonskompetanse - tiltak Lesestimulering - tiltak Ressurser Elevene skal kunne finne skjønnlitteratur og faktabøker på biblioteket til egen lesing. (N orsk) Bokkompetanse - forskjellen mellom UiA Ukas nøtt. Du bruker din venstre hjernehalvdel for å løse Ukas nøtt.Hodebry for de som liker å leke med ord: Finn det manglende nøkkelordet! Løsningen finner du helt nederst på denne siden. Oppgavene. Ukas ord 2 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves seks ord som har noe felles, blant annet ord som begynner med stemt eller ustemt bokstavlyd, ord som rimer og ord med spesielle konsonantforbindelser

TRINN UKE 37 MÅL MATTE: Jeg kan addere i hodet og skriftlig. UKAS NØTT: En butikk selger ballonger i poser med 5, 10 eller 25 ballonger i hver. ukes nøtt: (E) 4 sirkler og 1 kvadrat har samme verdi som 3 kvadrater. Det vil si at 4 sirkler har samme verdi som 2 kvadrater som igjen betyr at 1 kvadrat har samme verdi som 2 sirkler. INFO UKAS NØTT: Jack har skrevet det firesifrede tallet 2014. Han vil sette inn sifferet 3 slik at han får et femsifret tall. Hvor må han skrive sifferet 3 for at det femsifrede tallet skal bli minst mulig? Svar på forrige ukes nøtt: Bak på kortene står tallene 11 og 4 INFO: Det er ikke lov med harde akebrett på skolen Ukas nøtt er en ekstraoppgave for interesserte studenter på begynneremnene i matematikk. For å løse den trenger du ikke store matematikk-kunnskaper, men heller litt kløkt og en lur idé. Det er frivillig innlevering av løsninger, og hver uke trekkes det blant alle med riktig løsning en vinner av boka Et foranskutt lyn - en biografi om Niels Henrik Abel

7. trinn 2017/2018 Uke 10 Læringsmål Lær deg ukas gloser! Step 2: WB s. 77, oppg. 127. Lær deg ukas gloser! Step 3: WB s. 78. Lær deg ukas gloser! Torsdag Norsk: Fortsett med hovedinnholdet i særoppgaven din. UKAS NØTT Uke 10 En bonde har griser og høner, til sammen 304 dyr 7. trinn 2017/2018 Uke 05 Læringsmål Norsk Du skal kunne forklare hva et språklig bilde er. UKAS NØTT Uke 05 Elevgata I en gate har vi husnumrene 2, 4, 6 og 8. I hvert av de 4 husene bor det en elev. Hver elev har sitt favorittfag og dessuten et eget kjæledyr Lekseplan Trosvik skole www.trosvikskole.no Tlf til trinnet: 69307346 Tlf til skolen: 69307330 6. trinn 2017/2018 Uke 49 Læringsmål Norsk Du skal kunne skille adjektiv fra andre ordklasser. Matematikk Du skal kunne begrepene tidel, hundredel og tusendel. Du skal kunne skrive desimaltall på utvidet form Ukas og månedens sang på personalmøter. Man kan innlede hvert personalmøte med en sang for å lære inn sangen som blir ukas eller månedens sang i klassene. Det hele behøver ikke å ta mer enn syv til ti minutter. Trinn 2 Dang Pham September 24, 2019 Obligatorisk

Navigering 2 trinn ikoner. Velg fag . Lesing; Skriving; Matte; Engelsk; Finn Apps; Lesin ukas utfordring jeg kom plutselig på at jeg trenger en utfordring til årets første ukeplan, og det gjør kanskje du også? vel, i aim to please! første utfordring kommer her, og den er passe enkel å starte året med. kanskje spesielt for 2.-4. trinn. denne ukas utfordring utfordrer elevene i å fortsette et mønster trinn 8. - 10. trinn For å stjele «nøtter» må en deltaker løpe over motstandernes banehalvdel og forbi motstanderne uten å bli tatt. Man kan kun stjele en «nøtt» av gangen, og den som har nøtten i hånden, kan fritt gå tilbake til sitt eget lag uten å bli tatt MATTE i Praksis: Ukas nøtt. Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Matematikk: Tallforståelse og regnetrening. Passer for 1. og 2. trinn i grunnskolen. Filmen syner bruk av terningar på fleire trinn og får godt fram progresjonen som skjer.

Hefte med problemløsningsoppgaver - Matematikk

Reale nøtter Sist oppdatert: 14.08.2020. Matematikkoppgaver om bærekraftig utvikling, befolkningsvekst, fattigdom, 2. Utrydde fattigdom. (8.trinn) lage, løyse og forklare likningar knytte til praktiske situasjonar. En halvtime hver uke skal jeg ha Ukas nøtt i matematikk. Da presenteres elevene for en problemløsningsoppgave, og skal finne svaret på den. Gleder meg til å se hvordan det går! Denne uken handler oppgaven om Beate som lurer på hvor mange ulike måter hun kan kle seg på når hun har 4 gensere (rød ukas utfordring denne utfordringen har et pre-algebraisk fokus, og ufarliggjør regning med ukjente. elevene må beherske addisjon, subtraksjon og ikke minst multiplikasjon og divisjon, så denne egner seg nok kanskje aller best for 3. trinn og oppover. her må elevene regne i flere omganger for å finne ut hvor mye hver av de to figurene er verdt UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 42 Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig til hverandre og hjelper hverandre. Mandag 12.10.2020 Tirsdag 13.10.2020 Onsdag 14.10.2020 Torsdag 15.10.2020 Fredag 16.10.2020 08.30-13.30 08.30- 13.30 08.30- 13.30 08.30- 13.30 08.30- 13.30 UTDELING AV LEKSER Gruppe 2.2 og 2.3: Fotografering Lesing og skriving: Tekst til bild og 2. trinn aker mellom furuene og båthuset. Minner om skriftetøy og utetøy etter vær og temperatur. Lue, ukas øveord. Matte Jeg kan forklare hva minus er, og kan lage regnestykker med minus. Engelsk Jeg kan si noen dyr på engelsk: UKAS NØTT På hvilken side ligger hjertet? Title: Ukeplan for 2

Videreutdanning i kognitiv terapi - for helse­­personell med helse- og sosialfaglig bachelor­­utdanning, trinn 1 i Sandnes Oppstart 27. januar 2021 Denne utdanningen gir deg en innføring i de grunnleggende prinsippene i kognitiv terapi, og i hvordan du konkret skal anvende dem i din praksis Under Tekstoppgaver finner du Nivå 1, Nivå 2.

UKEPLAN FOR 2.TRINN UKE 5 Ukas gullregel: Vi snakker hyggelig og hjelper hverandre. Lekser for uke 5: Matematikk på MultiSmart Øving. Maks 10 minutter hver dag mandag-torsdag. Lese- og skriveleksen ligger i leksemappen. Nilufer og Trinh sin gruppe har lese og skrivelekser i Showbie Lekseplaner 2. trinn Tittel Publisert Type Uke 46. 05.11.2020 Filtype: pdf

2. trinn uke 19 Informasjon: • Forrige uke var en fantastisk uke! Barna på 2.trinn er så flinke til å tilpasse seg. Takk til dere der hjemme som har lært barna deres alt om håndvask og smittevern. De er SÅ flinke De har også funnet seg godt til rette i kohortene, og er flinke til å leke sammen 30.aug.2015 - problemløsning, matematikk, ukas utfordring, matematikkinspirasjon, aktiv matematikk, problemløsningsoppgaver, matematikkundervisning, kreativ matematik UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE; 20 Ukas sang: Ja, vi elsker TID MANDAG 13. mai TIRSDAG 14. mai ONSDAG 15. mai TORSDAG 16. mai FREDAG 17. mai Sosialt mål O8.30 - 09.15 Samling, Tema: 17. mai Matematikk Regning Norsk Skriving Samling Tema: 17. mai H U09.15 R R09.45 A Jeg kan lytte til den som snakker. Jeg kan følge læreren

Ukas lesing er utviklet for å gi grunnleggende og tilpasset leseopplæring på 1. trinn. Boka inneholder 26 kapitler, alle med illustrerte tekster på tre ulike nivåer. Nivådelingen gjør det enkelt for hjem og skole å hjelpe eleven med daglig lesetrening på tilpasset nivå Egen Jeg regner nøtter-bok for de elevene som trenger større utfordringer (fra og med 2. trinn) Nye lærerveiledninger med faksimile av oppslagene i elevbøkene, metodiske forslag og kopieringsoriginaler; Til toppen. Andre aktuelle læreverk. Matematikk 1-4 fra Cappelen Damm. TITLER Ukas informasjon. Uke 45 Informasjon 4.trinn GYM: 4C har gym på mandag, og 4A og 4B har gym på torsdag. ALLE må ha med innesko og skift til gymtimene! Vi venter med dusjing. TUR: 4B går på tur onsdag og 4C går på tur torsdag. Klær etter vær, vedkubbe, mat & drikke Ukeplan 5.trinn uke 41 Ukas sosiale mål: Vi lytter til det andre sier uten å avbryte. Ukas mål: Lesing og skriving Jeg kan delta i og hjelpe til med å lage en muntlig fremføring. Regning Jeg kan navnet på noen typer myntenheter i verden. Jeg kan gjøre om fra NOK (norske kroner) til USD (amerikanske dollar) og omvendt. Engels UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 43 Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene. Mandag 19.10.2020 Tirsdag 20.10.2020 Onsdag 21.10.2020 Torsdag 22.10.2020 Fredag 23.10.2020 08.30-13.30 08.30- 13.30 08.30- 13.30 08.30- 13.30 08.30- 13.30 UTDELING AV LEKSER Lesing og skriving: Diftonger Regning: Måling TURDAG Vi går på tur til Trollskogen

MATTE i Praksis: Ukas nøtt - Filmromme

 1. UKEPLAN FOR 2.TRINN UKE 12 Ukas gullregel: Vi arbeider godt og gjør vårt beste Mandag 16.03.20 Tirsdag 17.03.20 Onsdag 18.03.20 Torsdag 19.03.20 Fredag 20.03.20 08.30-13.15 08.30-13.15 08.30-13.15 08.30-13.15 08.30-13.15 Økt 1: Lesing og skriving Les den ene boken du har fått med deg hjem. Jobb med salaby-heftet om bokens innhold
 2. Dagens nøtt 1: (Se også bildene) Anita og Ann-Kristin ble med Cleoline og Sokrates på oppdrag. De hadde med seg 2000.- kr. Cleoline «glemte» å betale parkering så lærerne fikk parkeringsbot. Det kostet 600.- kr for hver. Hvor mange penger hadde de igjen da boten ble betalt
 3. UKENS NØTT - UKE 2 FRIST: MANDAG 7. FEBRUAR Finn et (ikke-konstant) polynom P(x) slik at P(sin(θ)) = P(cos(θ)) for alle θ ∈R. Finner du alle? Ukens nøtt er en ekstraoppgave for interesserte studenter p˚a begynneremnene i matematikk. For˚a løse den trenger du ikke store matematikkunnskaper, men heller litt kløkt og en lur id´e
 4. Ukeplaner 8. trinn Team 8 20/21 Team 8 Kontaktlærer Timeplan 8A Ole Terje Anne Timeplan 8B Ingebjørg Trine Timeplan 8C Hilde Anne Karine ; Referat foreldremøte 8C
 5. UKAS MATTE-TRIM: Gå inn på kikora.no. og logg på med feide. Trykk på og velg. Velg Mattemaraton 2017. Se hvor langt du kommer. Er det for lett, velger du et vanskeligere nivå (kanskje et høyere trinn?). Lykke til! Løsning på forrige ukes nøtt: A) INFO: Neste uke er det påskeferie. Elevene starter på skolen igjen onsdag 4. april
 6. Ukeplan for 2.trinn, uke 19 2015 spring Ukas stavskrift: Husk Ukeplan for 2.trinn, uke 19 MONDAY RLE RLE/ norsk norsk matte på data Slutt 13.35 Vilde og Bente er ordenselever denne uka ☺ Ukas stavskrift: TUESDAY norsk engelsk /gym gym matte Slutt: 13.35 spring 2015 WEDNESDAY norsk skriveverksted matte/ k & h Slutt: 12.20 Lese (MÅ): Les småboka di (MÅ) Lese: Les småboka di 3 ganger
 7. Filmrommet er en nettbasert klikkefilmtjeneste (video-on-demand) som tilbyr film til skoler, bibliotek og offentlige institusjoner. Ansvarlig distributør for Filmrommet er Norgesfilm AS. Tjenesten inneholder blant annet filmer fra norsk og internasjonal filmarv

Passer for 3. og 4. trinn i grunnskolen. Posisjonssystemet med kort er en supplerende måte å øve plassverdier på. Elevene får vist frem plassverdiene ener, tier, hundrer og eventuelt tusen gjennom å plassere kort på tilhørende antall ruter. MATTE i Praksis: Ukas nøtt. Ansvarlig distributør Arkiv Ukas nøtt. Her kan du ta hodebry-oppgavene fra tidligere uker om igjen! Løsninger på oppgavene får du helt nederst på dette dokumentet. Publisert 12.08.2004,. Ukas boktips! I disse «Skam»-tider, så tipser vi om en bok som tar deg et hakk lenger tilbake i tid, til ungdomsskolen - og dessuten kan du lære deg et nytt ord fra 80-tallets finansverden i. Ukeplan for verdens beste 2. trinn - uke 40 Innhold/mål: Timeplan: Norsk Kj- og sj-lyden Matte Vi jobber med regnefortellinger Engelsk «Songs and rhymes» Tema «Jeg passer inn» Sosialt Jeg har det ryddig på plassen min i garderoben Mandag Tid: Tirsdag- Uteskole Onsdag Torsdag Fredag - Uteskol ØTI har idrettsskolen for 1. og 2. trinn, der de får prøvd seg på ulike aktiviteter og etter endt aktivitet med håndball vedtok styret i fjor å avslutte med mini VM. Vi er så heldige å ha 2 haller i kommunen, og de fleste lag har treninger i både Øyer og Tretten. Noen bilder fra Mini-VM: Jenter 12-laget vårt

5. TRINN - uke 2 (06.01 - 10.01.2020) Mandag Hipp hurra for Karin 04.01! Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1.økt 08.25-09.55 Norsk/ engels Innholdet i disse timene finner du i den sosial læreplanen for hvert trinn. «Ukas fokus» er en rød tråd gjennom samtlige av de sosiale læreplanene. Sosial læreplan 1. trinn (PDF, 511 kB) Sosial læreplan 2. trinn (PDF, 514 kB) Sosial læreplan 3. trinn (PDF, 559 kB) Sosial læreplan 4. trinn (PDF, 536 kB) Sosial læreplan 5. trinn (PDF. Her ligger det du trenger for å arbeide med ukas oppgaver. Vi snakkes på teams, men dere kan fortsatt ringe og sende meldinger dersom dere har spørsmål, eller trenger hjelp til noe. Vi ønsker hverandre en fin uke, og vi gleder oss til å se alle igjen på skjermen Ukeplan for 1. trinn, uke 36 Ukeplan for 1. trinn, uke 36 Ukas faglige mål: -Lære lyden og bokstaven Ss Ukas sosiale mål: -Jeg er en god klassekamerat. På skolen: Norsk: Ukas bokstav. KRLE: Alle er forskjellige. Matematikk: Flest, færrest, like mange. Engelsk: Numbers. Uteskole tirsdag: Vi går på tur og har leker ute Ukas ord 2 er utviklet for elever i den tidlige fasen i skriveopplæringen. På hvert oppslag øves seks ord som har noe felles, blant annet ord som begynner med stemt eller ustemt bokstavlyd, ord som rimer og ord med spesielle konsonantforbindelser. Orden

Det er om å gjøre for laget å samle opp flest nøtter i løpet av en viss tid, f.eks. 2 min, eller til haugen er tom. Det er kun lov å ta med èn nøtt av gangen. Nøttene man tar med seg skal legges bak startlinjen på egen banehalvdel. Når tiden er ute teller en opp gjenstander. Laget som har flest nøtter har vunnet Nøtt 12 (til uken 15/11-19/11) En bil kjører 80 km på nøyaktig en time. Den står i ro både når reisen begynner og når den ender. Vis at det finnes et tidspunkt der absoluttverdien til akselerasjonen er 320km/t^2. Løsning. Nøtt 11 (til uken 8/11-12/11) To matematikere, A og B, har fått utdelt hvert sitt naturlige tall Ukas bursdagsbarn! Gratulerer så mye til denne ukas bursdagsbarn på 2.trinn: Jolene, Sondre, Leah og Signe! Dette er en spesiell og annerledes periode, og derfor vil bursdagsbarna bli feiret med å komme på forsiden vår :) Håper dere får en fantastisk bursdag <3. Tilbak UKENS NØTT - UKE 12 LØSNING La A og B være forskjellige reelle matriser slik at A3 = B3 og A2B = B2A. Kan matrisen A2 +B2 være invertibel? Løsning. Nei. La C = A−B. Siden A og B er forskjellige, er minst en av kolonnene til C forskjellig fra nullvektoren. Kall denne vektoren for v 6= 0. Vi har (A2 +B2)C = (A2 +B2)(A−B) = A3 −B3 +B2A. 13.sep.2015 - en inspirasjonsblogg om det å være lærer på 1.-7. trinn i osloskolen. mest om matematikk, vurdering og klasseledelse, og litt om alt annet

21.apr.2016 - en inspirasjonsblogg om det å være lærer på 1.-7. trinn i osloskolen. mest om matematikk, vurdering og klasseledelse, og litt om alt annet 1/2 ts kanel 1 eple 1 gulrot 1/2 neve mandler. Slik gjør du. Trinn 1 Rasp opp gulrot og halve eple på et rivjern. Trinn 2 Bland sammen havregryn, melk, chiafrø, kanel og revet eple og gulrot i et syltetøyglass. Trinn 3 Kutt opp resten av eplet og grovhakk mandlene. Ha dette på toppen av grøten (enten kvelden før, eller om morgenen før. ukas utfordring. en inspirasjonsblogg om det å være lærer på 1.-7. trinn i osloskolen. mest om matematikk, vurdering og klasseledelse, og litt om alt annet. Teaching Math Maths Word Problems Children Kids Family Guy Classroom Teacher Activities

frk linn: ukas utfordrin

I begynnelsen av alle oppgaver er det en oversiktlig liste over hvilket trinn oppgaven anbefales for, vanskegrad, tidsbruk, forslag til teori (kun på noen oppgaver), hva du trenger av materialer og redskaper, samt hva som er tilgjengelig av kopioriginaler og veiledningsfilmer for de som er abonnenter På denne siden vil du finne ulike matematiske nøtter knyttet til temaet algebra. Fibonacci Den kjente Fibonacci-tallrekken 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, starter med to 1'er og deretter er hvert tall i tallrekken summen av de to foregående tallene Salto s. 12-13. Les teksten 3 ganger. Vurder hvor mye du leser. Voksen leser resten UKEPLAN 2.TRINN Uke 24. Ordenselever: Kim Andre og Maiken. Ukas sang: Bake kake søte. MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG. 10/6. 11/6. 12/6. 13/6. 08.50 - 09.50 Matematikk Norsk: Matematikk/ Engelsk: Oppstilte Meieri og slakteri Naturfag: The farm page. regnestykker s. 6 og 7 Kart s. 48-49 66-67. Addisjon og. subtraksjon. Frukt. Frukt. Frukt. Fruk Alt fra en krim for dem som ikke liker krim til Viggo Valles «Påskelabyrint» i bokform. Få med deg ukas boktips

Reale nøtter Sist oppdatert: 14.08.2020. Matematikkoppgaver om befolkningsvekst, klima, levesett og bærekraftig utvikling. Vis alle Skjul (7.trinn) Ressurser. Reale nøtter - oppgaver (pdf) ( pdf - 8,27 MB ) Reale nøtter - fasit (pdf) ( pdf - 936,48 kB ) Last ned grafikk. Last ned grafikk for FNs bærekraftsmål her. Abonner på. LESEFORSTåELSE. Fagbokforlaget (ElleMelle - 2. trinn) - Velg bokstav: Les tekst; Fagbokforlaget (Elle Melle 3.trinn) - Velg emne. Les/lytt/forstå/sva 1 trinn 2 trinn 3 trinn 4 trinn 5 trinn 6 trinn 7 trinn. Planet Psyd > Produkter > nøtter. Hjem / Produkter tagget nøtter. UKENS NØTT - UKE 2 LØSNING Finn et (ikke-konstant) polynom P(x) slik at P(sin(θ)) = P(cos(θ)) for alle θ ∈ R. Finner du alle? Løsning. For˚a finne et slikt polynom er det kanskje enklest˚a starte med et trigonometrisk utrykk som blir uforandret om man bytter om sin(θ) og cos(θ) Tenkeslottet - 1. trinn. Askeladden - 2. trinn. Trollskogen - 3. trinn. Jungelen - 4. trinn. Bukkene Bruse. Aktivitetsskolen i Oslo. Hva er Aktivitetsskolen. Priser. delte vi ut skolens aller første diplom for ukas miljøvinner. Prisen går til de to klassene som har vært flinkest til å sortere matsøppel

Ukeplan 2. og 3. klasse Uke 46 Tema: Lureord Ukas sang: MOT-sangen Askil Holm/Amanda K Føornes Egenvurdering: (sett kryss) 1) Jeg vet hva lureord er. Dette kan jeg Jeg må øve litt mer 2) 2.trinn: Jeg kan noe om Moses. 3.trinn: Jeg kan å telle opp og ned til 100. Mandag 9.november Tirsdag 10.november Onsda Ukas ord 2 er spesielt tilpasset de elevene som er i den tidlige fasen i skriveopplæringen. Elevene møter derfor ingen rettskrivingsregler, men for hvert oppslag møter de ord som har noe felles. Det kan være ord som begynner med stemt eller ustemt bokstavlyd, for eksempel d/t, g/k, b/p, ord som rimer, ord med spesielle konsonantforbindelser, sammensatte ord, ord med flere stavelser

Grubliser på nett - Kittys oppgaver - Google Site

Nøtter 2 (6.-12. trinn) Mønsterslangen. Figuren under viser et mønster som repeteres for hver tolvte prikk.. Ukeplan for 2. trinn De to siste ukene i oktober vil vi ha Plast i havet og årets TV-aksjon i fokus hos oss på AKS. Vi har vår egen bøsse på nett, der de som ønsker kan gå inn og støtte MAKS sin innsamling på vegne av TV-aksjonen 2020: https://spleis.no/13850 UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE; 19 Ukas sang: Gi aldri opp. TID MANDAG 6. mai TIRSDAG 7. mai ONSDAG 8. mai TORSDAG 9. mai FREDAG 10. mai Sosialt mål O8.30 - 09.15 Samling, Tema: Helga Matematikk Tjuervenner Samling Øve sanger Samling, Tema: Fugler Engelsk Jeg kan lytte til den som snakker. Jeg kan følge lærerens beskjeder

Kenguruoppgaver Matematikksentere

 1. Ukas nøtt: Hvis 9 mann bruker 5 timer på å grave et hull som er 2 meter bredt, 4 meter langt og 1 meter dypt. Hvor lang tid bruker 3 mann på å grave et hull som er dobbelt så bredt, dobbelt så langt og like dypt? Send svaret i en facebookmelding før mandag 24/11
 2. Fagfornyelsen 2020 - Nye Kikora . Nytt innhold. Det siste året har våre tolv dyktige pedagoger laget mye nytt innhold! Det vil vi jevnlig dele med dere hele veien frem mot skolestart 2020
 3. X Bokstavbok 1 Lesebok 1A Lesebok 1B Lese- og skrivebok 1 D-bøkene krever innlogging. Dersom du ikke har tilgang, ta kontakt med oss: Send e-pos
 4. 2. Film og spørsmål. 3. Fagtekst og oppgaver. 4. Kahoot-quiz. Kompetansemål. Norsk. Trinn 5-7 Beskrive, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål Trinn 5-7 Lytte til og videreutvikle innspill fra andre og begrunne egne standpunkter i samtaler Trinn 5-7 Reale nøtter FN-sambandet
 5. UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE; 22 Ukas sang: Jeg gikk en tur på stien. TID MANDAG 27. mai TIRSDAG 28. mai ONSDAG 29. mai TORSDAG 30. mai FREDAG 31. mai Sosialt mål O8.30 - 09.15 Samling, Tema: Fugler Matematikk Tiere og enere IKT Hentediktat F R I Samling, Engelsk Jeg kan legge ting på riktig plass. Jeg kan bruke riktig innelyd

Video: bo-stemmen.p

Problemløsningsoppgaver matematikk mellomtrinn, 2 ukas

UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE; 23 Ukas sang: Jeg gikk en tur på stien. TID MANDAG 3. juni TIRSDAG 4. juni ONSDAG 5. juni TORSDAG 6. juni FREDAG 7. juni Sosialt mål O8.30 - 09.15 Samling, Tema: Skriving Uteskole m/småkossene IKT/Matte Multi på PC Samling, Tema: Maur Aktivitetsdag Tolga Følge med på beskjeder uten å kommentere andr UKENS NØTT - UKE 5 FRIST: MANDAG 27. FEBRUAR Finn alle mulige a ∈ R slik at 2.gradslikningene x2 +ax+1 = 0 x2 +x+a = 0 har en felles løsning. Ukens nøtt er en ekstraoppgave for interesserte studenter p˚a begynneremnene i matematikk. For˚a løse den trenger du ikke store matematikkunnskaper, men heller litt kløkt og en lur id´e 6.trinn uke 12 18.03 - 22.00 Informasjon uke 12 Tirsdag er det intern basket-turnering for 5.-6. og 7. trinn, hele dagen. Ta med nok mat o

Røkland skole - UKAS NØTT

Gymsal - 2. trinn. Dans: Rocky - 2. trinn. Dans: Annie - 3. trinn. Kunst, kultur og kreativitet Spille Body IQ - 4. trinn. Mat og helse Det serveres brødmat med pålegg, frukt, grønnsaker og variert varmmat på Bessa. Frilek inne og ute Barnas medvirkning er i fokus ved at de selv velger hva de vil gjøre. Lekser og fordypnin Ukas fokus: Har du det bra inni deg? 3. trinn. Lekseplaner 3. trinn Tittel Publisert Type Trinn 3 ukeplan uke 45. 30.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Trinn 3 ukeplan uke 45.pdf: Trinn 3 ukeplan uke 44. 23.10.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned. 9. trinn Arbeidsplan uke 49 Beskjeder Nyttige lenker Elevinspeksjon:Alexander, Thomas, Hermine, Henrik L Den årlige grøtfesten er på onsdag 5. desember kl 17:00-19:00. Vel møtt! Utstyr til halvdagsprøve i matematikk: Blå/svart penn, linjal, hjelpemidler til del 2 (kalkulator er nødvendig.. Du er her: Hjem Satsinger Nøtter, spill og aktiviteter Hovedside elev 8.-13. trinn LIST Nøtter 8.-13. trinn Små, korte problemer som passer for elever på 8.-13. trinn Informasjon trinn 2. Her i denne høyrekolonnen kommer informasjon som er spesielt for dette trinnet. Eks.kontaktinformasjon / bilde avdelingsleder. Ukas info. Dokumenter. Trinn 2 - ukeplaner; Trinn 2 - årsplaner #3758 (ingen tittel) #3762 (ingen tittel) #3770 (ingen tittel) Ukeplan uke 2- vår 2020

2. time: Klassens time 10: Reflekterende tekster. Matte 8: PRØVE KAP.1 Øv godt hjemme! Tysk 9-10: Leseforståelse, lytteoppgave, egenvurdering. Vi repeterer preposisjoner, årstider, ordenstall/dato, været, kasus. Kapittelprøve er neste uke. Se classroom for lekse! Du trenger bok Leute 10 for å gjøre lekse. Eng.f.9-10: Se ferdig The. Gulrotkake med nøtter: Еnkel og smakfull trinnvis oprift med full beskrivelse, steg for steg bilder, råd og kommentarer til opriften Hverdagen på 3. trinn Vi har lagt enda en hyggelig uke av 3. klasse bak oss. Ukas høydepunkt var nok turen på onsdag, hvor vi gikk et godt stykke opp i skogen og ble litt slitne, før vi satte oss ned til gode samtaler rundt bålet og lek i flott natur

 • Hund vondt i tennene.
 • Rallargenser herre.
 • De danseglade facebook.
 • Red bull arena leipzig beste plätze.
 • Haugesund sparebank sveio.
 • Sås till wienerschnitzel.
 • Resirkulering av batterier.
 • Operasjon dagsverk rwanda.
 • Gratis parken kranebitten.
 • Bombe nürnberg hauptbahnhof.
 • Post malone rap genius.
 • Drontal vet katt.
 • 1 mai løten.
 • Toyota geländewagen modelle.
 • Halo 3 theme song.
 • 600 mg til g.
 • Tidligere norske flyselskap.
 • Gedesag gneixendorf.
 • Tarot gratis online zukunftsblick.
 • Amfetamin toleranse.
 • Panelovn test.
 • Mest kjente faraoer i egypt.
 • Chefdays aftershow.
 • Prinsesse mario.
 • Serie a 2017/18 spelschema.
 • Daniel day lewis oscars.
 • Reyhle dornstadt telefonnummer.
 • Tidligere norske flyselskap.
 • Frankfurt sehenswürdigkeiten top 10.
 • Epsom salt.
 • Bowling åpningstider påske.
 • Blackberry leap inside handy.
 • Alleen op vakantie naar de zon.
 • Bachelor i psykologi videreutdanning.
 • Budget planner.
 • Trendy navn.
 • Mrsa keim behandlung.
 • Fifty shades of grey rollebesetning.
 • Dokuzentrum nürnberg ausstellung.
 • Langrennski smørefri.
 • Automatic reference generator online.