Home

Kvinnebevegelsen i dag

I dag er andre saker i fokus for kvinnebevegelsen. Sakene har likevel fellesnevnere; arbeiderkvinnene har alltid drevet både klassekamp og kvinnekamp. Arbeiderpartiet er et sosialdemokratisk parti som bygger sin politikk på de grunnleggende prinsippene om frihet, likhet og solidaritet Kvinnebevegelsen er en bred bevegelse som har kjempet dels for kvinners formelle og sosiale rettigheter i samfunnet og dels for en endring av fastlåste kjønnsroller. Bevegelsen kom til som et resultat av lang tids undertrykkelse og undervurdering av kvinner i det vestlige samfunnet, i sammenheng med tankene fra opplysningstiden om at alle mennesker har lik verdi og like rettigheter En annen fast institusjon med utspring i kvinnebevegelsen er JURK - Juridisk rådgivning for kvinner. Den startet i 1974 som fri rettshjelp for kvinner, opprettet og drevet av lærere og studenter ved Juridisk fakultet i Oslo. Abortkampen. En hovedsak for den nye kvinnebevegelsen ble kampen for selvbestemt abort

Kvinnebevegelsen - Arbeiderpartie

Kvinnebevegelsen endrer seg. Fra slutten av 1970-årene avtok den nye kvinnebevegelsen både i USA og Europa. Feministisk aktivitet og ideologi fortsatte i ulike former, men det ble slutt på den store, noenlunde enhetlige bevegelsen som gikk inn for en fundamental endring av samfunnet, og som hadde sin egen, feministiske organisering På Kvinnehistorie.no kan du lese om sentrale temaer innenfor kvinners historie i Norge. Målet med sidene er å formidle norsk historie i et kvinneperspektiv På Landskvinnekonferansen som fulgte, ble kvinnebevegelsen nedlagt. Kvinnegrupper, kvinnelag og Landskvinnekonferansen selv ble avskaffet. I stedet ble et løsere kvinnenettverk opprettet. Lederen for kvinnenettverket skulle velges av landsmøtet og sitte i sentralstyret. Nettverket arbeider i dag først og fremst innenfor partiet

Kvinnebevegelsen - Wikipedi

 1. istisk opposisjon, var det bred enighet om at samfunnet skulle bygges på kjernefamilien, hvor mannen hadde lønnsarbeid mens kona arbeidet hjemme
 2. - Kvinnebevegelsen vil være radikal, men framstår som reaksjonær. Hadde det vært noe som helst radikalisme i den såkalte kvinnebevegelsen, hadde den skrotet gårsdagens paroler og tusjet opp.
 3. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Med opptil 3 millioner brukere i måneden og 550 000 leste artikler hver dag er leksikonet Norges største nettsted for forskningsformidling. Leksikonet er eid av de norske universitetene og flere ideelle stiftelser/organisasjoner
 4. istisk virksomhet stort sett lagt til side til fordel for krigsinnsats. I mellomkrigstiden (1918-1939) opplevde mange kvinner en økt frihet i sin livsførsel, men de ble også presset ut av arbeidslivet til fordel.

De siste årene har andelen yrkesaktive kvinner økt, og i dag er det nesten like stor andel kvinner som menn i arbeid. Kvinner har også høyere utdanning enn tidligere, og flere jobber fulltid. Likevel tjener kvinner mindre, og har færre økonomiske ressurser enn menn. Norske kvinner har 36 % lavere inntekt enn menn I dag er det ikke likestilling, og en avgjørelsesprosess som ikke tar hensyn til dette faktum, må motarbeides.» Åpne / lukke I Norge begynte den politiske kampen for kvinners rett til selvbestemt abort i 1913, da Katti Anker Møller for første gang formulerte kravet om lovlig selvbestemt abort Merkelig nok vil motstanderne av kvinnebevegelsen gjøre kvinnedagen til en dag der antifeministisk politikk fremmes. 8.mars er julekveld for oss som setter kvinnesak foran det meste, og det er i. Kvinnebevegelsen tar ansvar og er solidarisk når staten svikter. Uten en aktiv kvinnebevegelse hadde vi aldri vært der vi er i dag. Stå på, kvinner! En dag skal vi vinne kampen mot vold,.

I dag sender NRK 2 en dokumentar om ulike kvinner som har vært sentrale aktører i kvinnebevegelsen på 70-tallet. Det har vært lite fokus på kvinner med minoritetsbakgrunn i den forbindelse. Historisk dag for kvinnebevegelsen i Latin-Amerika . Søndag 01. Mars kunngjorde Alberto Fernandez, president i Argentina, et lovforslag for å legalisere abort i Argentina. Det setter en historisk presedens, det blir en viktig seier for.

Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1814 til 1913 Les også kvinners rettigheter i Norge fra 1913 til 1940 Les også Kvinners kamp for stemmerett internasjonalt De første kravene om stemmerett for kvinner i Norge ble reist i 1880-årene I dag er seks av ti uføretrygdede kvinner. Det er ikke klart hvorfor det er en forskjell, men fire av ti kvinner har varig sykdom eller helseproblem, mot tre av ti menn. Kilder: SSB , Nav , bt.no, dn.no Djeveljente forteller om Ashrafs liv; hennes oppvekst, ekteskap og utroskap i Teheran fra midten av 1940-tallet, gjennom revolusjonen og krigen mot Irak og fram til i dag. I et språk som uanstrengt kombinerer høyt og lavt, det realistiske og det fantastiske, beskriver Mina Bai en kvinne med sterke drifter og en voldsom livskraft og hennes skjebne i et samfunn preget av undertrykkelse og overtro Hun kan takke kvinnebevegelsen for at hun hadde rett til å eie eiendom og til å arve eiendom. Det som skjedde politisk i løpet av 70-årene betyr fremdeles mye for likestilling i dag

Ifølge Halsaa har den samiske kvinnebevegelsen røtter tilbake til begynnelsen av 1900-tallet med Elsa Laula Renberg som en av de første store samiske organisatorene. - Nyorganisering av den samiske kvinnebevegelsen startet for alvor i forbindelse med Alta-saken på 1970-tallet, da samene samlet seg i protest mot utbyggingen av Alta-Kautokeinovassdraget, forteller hun Debatt: Listhaugs forenklinger. Der Sylvi Listhaug er enøyd og gjentar Frps evinnelige ene vinkling, klarer kvinnebevegelsen å se og favne bredt - og å ha mange tanker i hodet samtidig Kvinnebevegelsen NYTT TEMA. VG Nett Innlegg: 18718. 06.03.06 04:35. Del. Norske forskere skal ta for seg betydningen av kvinnebevegelsen i ni europeiske land de siste 30-40 årene. Vi skal gå inn på seks ulike felter; politisk, økonomisk, sosialt, multikulturelt, kroppslig/seksuelt og privatsfærens medborgerskap, sier Tone Hellesund ved. Konservative islamske partier har i år sendt sine kvinner ut i gatene for å konkurrere med den liberale kvinnebevegelsen. I dag holdt Sunniva Andreassen appell i anledning kvinnedagen

Kvinnefrigjøring - Norgeshistori

Hun fikk stor betydning ikke bare for mosjons- og joggebølgen i Europa og i USA, men også for kvinnebevegelsen i USA. Dagen i dag ved Bjørg. Hentet fra Wikipedia, Store norske leksikon og Norsk biografisk leksikon. Dagen i dag! Vis flere . Dagen i dag, 27. september Kvinnebevegelsen etterlyser kampvilje. 8. mars-parolene preges fremdeles av krav om likelønn, men oppslutningen om kvinnedagen er langt fra det den var for en generasjon siden To tredjedeler av det samiske folk snakker ikke samisk i dag Hun stiftet Brurskankens Lappkvindeforening, den første samiske kvinnebevegelsen i 1910 - før norske kvinner fikk stemmerett Alle kvinners dag! Ingen skal få stoppe mitt feministiske engasjement. Selvfølgelig skal jeg markere den internasjonale kvinnedagen! Den sure debatten om hvem som «eier» kvinnebevegelsen er en. Panelet mener at kvinnekampen i dag møter adskillig flere utfordringer i dag enn for 40 år siden. Men panelets liste over tiltak viser at selv om vi har sett enorme fremskritt, befinner kjønnskampen seg 35 år etter FNs kvinneår, der den alltid har vært. Blant samfunnets største utfordringer er fremdeles: Menn dreper kvinner og barn

Den nye kvinnebevegelsen i 1970-årene - Kvinnehistorie

Pakistan: - Kvinnen skapt av mannens ribben, ikke fra hans hode. Konservative islamske partier har i år sendt sine kvinner ut i gatene for å konkurrere med den liberale kvinnebevegelsen I dag er det blitt kult å kalle seg feminist, svarer Ivar med selvfølgelighet da spørsmålet om feminisme stilles i Prinsens gate 14. - Kvinnebevegelsen har jo vært et av de viktigste demokratiprosjektene i Norge de siste hundre årene og vel så det

Kvinnehistorie.n

Arbeiderpartiets kvinnebevegelse - Store norske leksiko

Kvinners rettigheter i Norge fra 1945 til 1990-årene

Den viktige kvinnebevegelsen. Vi registrerte 8. mars at 70 prosent av innringerne til Holmgang mener at Kvinnedagen kan legges ned. Etter vårt syn er hovdproblemet at den hele tiden avsporet og handlet om abort Feminisme i dag = økonomi Kvinnebevegelsen er nødt til å fokusere mer på de store kampene om et rettferdig arbeidsliv Forskjellen er at det i dag skjer så mye mer, spredd på mange flere områder. Det synes ikke så godt. Som samfunnet. Tone Hellesund jobber ved Rokkansenteret i Bergen. Sammen med flere andre forsker hun på kvinnebevegelsen i Norge. - Som så mye annet rundt oss har også kvinnekampen forandret seg

Siv Jensen gikk i dag til angrep på kvinnebevegelsen. Frp-formannen sier hun er flau over venstresidens feminister - Jeg er opptatt av at vi må se kvinnebevegelsens historie i sammenheng. Det blir feil å analysere den nye kvinnebevegelsen på 1970-tallet som noe helt unikt, sier Runa Haukaa, forfatteren av boka Bak Slagordene, i dette intervjuet med Kilden fra 2003 Kvindebevægelsen er sammenslutninger af fortrinsvis kvinder med det formål at afskaffe diskrimination mod kvinder og bekæmpe mandsdominans i samfundet. Feminismen kan siges at være kvindebevægelsens ideologi. Forskellige grene af kvindebevægelsen har beskrevet målsætningen som kvindeemancipation, ligestilling, ligeværd, kvindefrigørelse mv

- Dagens kvinnebevegelse framstår som egoistisk, snarere

 1. Før kvinnebevegelsen mente man at kvinner var annerledes av naturen, for følelsesstyrte og annerledes, «Kvinnekamp» lanseres på Nasjonalbiblioteket i Oslo i dag, fredag
 2. Historisk dag for kvinnebevegelsen i Latin-Amerika Foto: Facebookside M.A.F.I.A Søndag kunngjorde Alberto Fernandez, president i Argentina, et lovforslag for å legalisere abort i Argentina
 3. ente ledere for kvinnebevegelsen i USA under 1900-tallet ble inspirert av innføringen av kvinnelig stemmerett i Norge. Imidlertid var ikke bare kvinnebevegelsen i seg selv som førte til mer kjønnsnøytrale samfunn. Det var også andre samfunnsendringer som bidro til dette
 4. Her er Kvinnefrontens svar til leder i Skeivt utvalg i Rødt om kvinnebevegelsen, biologi og transfobi: Kvinnebevegelsen, maktforhold og ideologi. Publisert i Klassekampen. Torill Nustad, representant for Kvinnefronten Anne-Marith Rasmussen, leder i Skeivt utvalg i Rødt skriver at hun ønsker samarbeid med kvinnebevegelsen og det er jeg enig i
 5. Dessverre preges mye av arbeidet i forkant av kvinnedagen av ekskludering og hersketeknikker fra grupperinger i kvinnebevegelsen, som motarbeider selve formålet med denne dagen

- I noen land sto kvinnebevegelsen sterkt på 1970-tallet, mens de ikke var fremtredende i for eksempel Portugal og Polen. Vi skal se på hvordan det gir seg utslag i det enkelte land i dag, sier Tone Hellesund til Bladet Forskning Kvinnekampen på 70-tallet skal under lupen ved Universitetet i Bergen i Norges hittil største forskningsprosjekt på kvinnebevegelsen. — Kvinnebevegelsen var enormt betydningsfull. Det har eksistert en forestilling om at vi vet så mye om feminismen på 70-tallet, men det er gjort overraskende lite forskning på kvinnebevegelsen, sier forsker Tone Hellesund Kvinnebevegelsen og den feministiske forståelsen av vold hatt stor samfunnsendrende kraft. I en studie av data over 40 år i 70 land fant Mala Htun og Laurel S. Weldon (2012; Weldon & Htun, 2013) at en sterk og autonom kvinnebevegelse var den viktigste suksessfaktoren for at vold ble anerkjent som et samfunnsproblem, og for gjennomføring av politikk på voldsfeltet I Ap tilhører det sjeldenhetene at kvinnebevegelsen, fagbevegelsen og AUF har gått inn for hver sin toppkandidat. Men i dag det er nok Mørk som har den lengste veien å gå. Han har både kvinnebevegelsen, AUF og - i alle fall foreløpig - nominasjonskomiteen mot seg. Men ingenting er avgjort

Kvinnebevegelsen varsler demonstrasjoner mot Solberg

Kvinnebevegelsen fram til 1970 var relativt borgerlig, nå ble det fart i sakene. Og noen menn med gryende skjeggvekst skiftet fottøy og hang seg med de også. Den nye kvinnebevegelsen er det skrevet flere bøker om, men nylig kom jeg over en sju år gammel bok der et forskerfellesskap ved UNI Rokkansenteret tematiserer ulike sider ved denne nye bevegelsen Hele den norske kvinnebevegelsen og venstresida må nå bare legge seg flate og innrømme sviket ovenfor unge innvandrerjenter, sier forfatter Hege Storhaug. Hun får støtte av Nadia og Jeanette, som lenger har lurt på hvor de norske feministene har tatt veien. Søk. Logg inn Hvilke kamper kjemper kvinnebevegelsen i dag? Hvor er all urettferdigheten? Blir det litt egoistisk og navlebeskuende? Publisert: 8. mar 2015 Jeg vokste opp på 70-tallet med paroler som Kamp mot kvinneundertrykking, Likestilling, Fri abort og Flere barnehageplasser

Kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet er svært kritisk til at et flertall i Bioteknoemnda vil stramme inn på muligheten for prøverørsbefruktning. I Norge i dag blir rundt en prosent av alle barn født ved hjelp av prøverørsmetoden. Stadig flere utfrivillige barnløse kan få tilbud om assistert befruktning Fra de Beauvoir og den moderne kvinnebevegelsen har feminisme gått gjennom flere bølger. I dag er vi en del av den fjerde bølgen, sentrert rundt interseksjonalitet, karakterisert av fokuset på.

Kvinnebevegelsen i Norge - Store norske leksiko

Mai 2009 åpnet en ny kvinnesaksutstilling på Kvinnemuseet. I mange år hadde museet hatt utstillingen Camillas latter som fortalte denne viktige historien. Utstillingen Kvinnesak - er det noen sak? ble laget til Norsk Kvinnesaksforenings 125-årsjubileum og ble åpnet av Torild Skard, leder av foreningen Jeg går ikke i tog i dag Foto: Francisco Munoz Vara til bystyrets og sentralstyremedlem i Unge Venstre, Øydis Lebiko, skriver i dagens BT om hvorfor hun og flere andre feminister ikke føler seg velkommen i dagens 8.mars-markeringer: Kampen i Norge står ikke om 6-timersdag, nei til porno og ja til sexkjøpsloven

Kvinnebevegelsens historie fra første verdenskrig til 1980

Flere av kapitlene gir interessante innsikter i hvordan relasjoner mellom majoritet og minoritet er et viktig tema i kvinnebevegelsen, i dag som tidligere. Halsaa gjør en analyse av hvordan to minoritetsorganisasjoner ble etablert; den «svarte» kvinneorganisasjonen Foreign Women's Group som ble dannet i 1979 (videreført som MiRA-senteret fra 1989), og den samiske kvinneorganisasjonen. Aktivister og kvinnebevegelsen har jobbet hardt opp mot politiske partier og litt etter litt endelig fått gjennomslag i byens demokratisk valgte organ. Det er dette demokratiet Carlsen ser seg hevet over når han vil omgå vedtaket Men det ble likevel den nye kvinnebevegelsen på 70-tallet som ga avsparket til det vi i dag forstår som kjønns-og kvinnehistorie. På en konferanse i regi av forskningsrådet i kvinneåret 1975 var kvinnehistorie tema, og feltet ble definert slik av Ida Blom, den til da eneste kvinnehistoriker i fast universitetsstilling Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars.En nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, mens en internasjonal dag ble vedtatt året etter på Sosialistinternasjonalens konferanse i København, der over 100 kvinner fra 17 ulike land deltok.Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner Takket være kvinnebevegelsen har vi nå fått et samfunn hvor både menn og kvinner er i full hijab, burka, juridisk diskriminering og kvinner som er nærmest mannens slave, er i dag en realitet for svært mange kvinner i den arabiske verden og i vårt eget land. Fra enkelte afrikanske kulturer kan også kjønnslemlestelse av jentebarn.

Norsk Kvinnesaksforening (NKF; engelsk navn Norwegian Association for Women's Rights) er en norsk tverrpolitisk organisasjon som jobber for jenters og kvinners menneskerettigheter.Den ble etablert i 1884 og er Norges eldste kvinneorganisasjon. NKF har som grunnleggende prinsipp at kvinner skal ha samme rettigheter og muligheter i samfunnet som menn.. Stopp skjønnhetstyranniet. Ni av ti jenter på 16 år vil endre noe på kroppen sin, og over halvparten vil gå ned i vekt. Hver dag utsettes vi for reklame der modellen er retusjert til det ugjenkjennelige, og ungdom sammenligner seg med uoppnåelige skjønnhetsidealer

Anbefalt litteratur. Edgeir Benum, Overflod og fremtidsfrykt 1970-, bind 12 av Aschehougs norgeshistorie, Knut Helle (red.), Knut Kjeldstadli, Even Lange & Sølvi Sogner (medredaktører), Oslo 1998: kap. 12, 166‒171 Anne Lise Ellingsæter, Gender, Work and Social Change: Beyond Dualistic Thinking, Institutt for samfunnsforskning rapport 14, Oslo 199 Den internasjonale kvinnebevegelsen ble i løpet av tretti år mer og mer global og samtidig mer og mer mangfoldig. En kan si at bevegelsen mangler klare felles mål, enhet og koordinering, men den er like fullt en bevegelse - kjennetegnet ved sterkt engasjement og et ønske om å endre overordningen og underordningen mellom kvinner og menn i en mannsdominert verden

Kjønnslikestilling i Norg

 1. st like relevant i dag som hun var for 40 år siden
 2. Korsviks analyser tyder dessuten på at den norske kvinnebevegelsen var større enn den franske, både i antall og bredde. Likevel fikk Frankrike sin lov om selvbestemt abort allerede i 1975, tre år før Norge. Eliteaktivister. Det var også store ideologiske forskjeller innad i bevegelsene, understreker Korsvik
 3. Studentopprøret, og den nye kvinnebevegelsen i utlandet og høykonjuktur med økt behov for kvinnelig arbeidskraft førte til en ny interesse for kvinnesak og en bevegelse som var svært sterk. Den dag i dag ser vi også en kamp om full likestilling mellom kjønnene, men likevel har vi typiske kvinneyrker og herreyrker
 4. Logg inn. Søk i nettbiblioteket: Søk Nasjonalbiblioteke
Sexkjøpsloven splitter kvinnene i Oslo!

Abortkampen på 1970-talle

 1. I dag skjuler norske kioskar pornoblad på øvste hylle, bak ei mørk sperre, slik at dei som ikkje vil sjå blada skal sleppa det. Prostitusjon. Det finst ulike syn på prostitusjon i kvinnerørsla. Mange ser på det som nok ei utnytting av kvinner
 2. Kvinnebevegelsen på 1970-tallet har satt spor: Hadde vi hatt de samme rettighetene i dag uten kvinnekampen på 70-tallet? Slagord som «Aldri mer strikkepinner», «Bekjemp kvinneforakt», «Lesbisk kamp er kvinnekamp» og «Rett til lønnet arbeid» var kjente paroler på 70-tallet
 3. istiske svar. I dag er kvinnebevegelsen ofte forstummende stille, og det ser ut til at fe
 4. I dag er det kvinnebevegelsens bursdag. De uttrykk for kvinnebevegelsen vi har møtt den senere tid har gitt oss en opplevelse av sedat, middelaldrende dame. Dette er opplevelsen, uansett alder og normaltilstand for den individuelle person som representerer
 5. ister Erna Solberg (H) har åpnet for å diskutere endringer i abortlovgivningen som en del av regjeringsforhandlingene med KrF. Det er planlagt demonstrasjoner 28 steder i landet

Norge sulteforer kvinnebevegelsen. Vi var med å kjempe frem stemmeretten, og er i dag en av meget få organisasjoner som kjemper for kvinners rettigheter på helhetlig basis Men det var en slumrende feiring den nye kvinnebevegelsen kastet seg over og revitaliserte på begynnelsen av 1970-tallet. Med stor suksess: Dagen ble etter hvert markert over hele landet. 8. marstogene, som ble et enormt sentralt symbol for bevegelsen, vokste seg stadig større og talte på det meste 20 000 deltakende norske kvinner og menn Her er Kvinnefrontens svar til leder i Skeivt utvalg i Rødt om kvinnebevegelsen, biologi og transfobi: Kvinnebevegelsen, maktforhold og ideologi. Publisert i Klassekampen. Torill Nustad, representant for Kvinnefronten. Anne-Marith Rasmussen, leder i Skeivt utvalg i Rødt skriver at hun ønsker samarbeid med kvinnebevegelsen og det er jeg enig i

Det finnes i dag teknologi som gj r at vi kan velge bort denne type u nskede publikasjoner som Internett gir oss tilgang til. Kvinnebevegelsen i Arbeiderpartiet oppfordrer de norske nettleverand rene til gi oss forbrukere mulighet til velge Internettl sninger med sperre for u nskede publikasjoner NEI ikke kvinnekamp men likestillingskamp. Det er en forskjell. Like rettigheter og plikter for begge kjønn! Det eksisterer fremdeles svært mange ulikheter i det norske samfunnet i dag, for å nevne noen; ikke lik lønn for likt arbeid (dersom dere ikke tror meg, sjekk ut ssb!), ikke like lang rett til svangerskapspermisjon, ikke værneplikt for alle uansett kjønn. Det er fremdeles kvinnene. Dagen arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Dagen har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Redaksjonelle henvendelser og tips sendes til redaksjonen@dagen.no. Debattinnlegg sendes til debatt@dagen.no. Stoff til personaliaseksjonen sendes til mennesker@dagen.no Innlegg av Ane Stø, Klassekampen 6. august 2020 . Leder i Skeivt utvalg i Rødt, Anne-Marith Rasmussen, følger i Klassekampen 25. juli opp en trend som dessverre er økende på venstresida: Nok en gang er det den organiserte kvinnebevegelsen som blir skyteskive når det skal markeres solidaritet med transpersoner Da jeg var på feltarbeid i 2010 og 2011, intervjuet jeg 17 jordbrukskvinner i Ngaoundéré. Alle var aktive i kvinnebevegelsen. Mens jeg er i hjemmene deres og møter dem enkeltvis, forteller de om sin hverdag. Dagen starter tidlig. Vann skal hentes i brønnene eller bekken. Noen dager må det sankes ved til bålet for matkoking

Den andre bølgen i kvinnebevegelsen: En komparasjon av Norge og Canada på likestillingspolitikk, 1945-2008. Foto: Det canadiske parlamentet. Every great movement must experience three stages: ridicule, discussion, adoption. -John Stuart Mill- HIS350 - Master i Historie Dagny Kristin Kringstad Akerø 15 mai 2009 Universitetet i Berge Foto: Dag Bæverfjord (arkiv) «En seier», mente KrFs Olaug Bollestad om forslaget som får kvinnebevegelsen til å se rødt og opposisjonspolitikere til å love regjeringens fall. Det handler om å la en nemnd bestemme om fosterreduksjon, eller såkalt tvillingabort Konservative islamske partier har i år sendt sine kvinner ut i gatene for å konkurrere med den liberale kvinnebevegelsen. I fjor skapte radikale paroler storm i det pakistanske samfunnet - Kvinnebevegelsen har alltid vært positiv. Jeg vet ikke med sanitetskvinnene, eller med de veldig religiøse gruppene, men kan ikke huske en eneste innsigelse fra kvinnebevegelsen. Kvinnebevegelsen har alltid vært positiv til p-pillen, sier Elisabeth Lønnå, historiker som har skrevet flere bøker om den norske kvinnebevegelsen. Foto: Privat

Norge - et resultat av kvinnebevegelsen

 1. . Det å være kvinne nå i 2016 er ikke helt det samme som å være kvinne i 1916.. Vi har litt flere rettigheter og priviligedier i dag enn det de hadde da
 2. ister, som i dag er kvinnebevegelsens gjester i Norge, er det en global patriarkalsk hersketeknikk Listhaug benytter seg av
 3. er i dag ingen reelle saksjoner mot samværsabotasje. annen side enn den kvinnebevegelsen kommer med. Det kan virke som at boken skal knebles fordi den snakker Nrk og kvinnebevegelsen midt i mot? -Hvorfor er det ikke straffbart å oppgi feil barnefar ved fødsel
I dag markeres mannsdagen: - Menn har størst16 dagers kampanje mot vold mot kvinner, i Norge og i70-tallet bak myteneDa Chippendales kom til byen – trineliseolsenEr jeg en god feminist? – VGNorge må si fra! | KlassekampenKronikk: «Du må ikke tåle så inderlig velKvinnens plass i fredens Norge - Norgeshistorie

Den vil så gjerne fremsto som radikal, sier Listhaug, men er endt opp som reaksjonær. At kvinnebevegelsen oppfattes som bakstreversk vil jeg tro mange vil si seg enig i, og kvinnebevegelsen har aldri, så vidt meg bekjent, evnet å ta til seg noe kritikk - og egenkritikk har vært totalt fraværende. Venstresidens dag I dag er hun professor i kriminologi, Veldig mye av det jeg deltok i da, prøver jeg å praktisere i jobben min nå, sier Finstad. I motsetning til den eldre kvinnebevegelsen, som var opptatt av likestilling, ønsket feministene på 70-tallet å bryte opp i menns maktstrukturer Selv om kvinnedagen historisk sett har vært dominert av ytterste, venstre fløy, så betyr det ikke at det gagner kvinnebevegelsen å fortsette i samme sporet. er det en illusjon om at kvinner og menn ikke har likelønn i dag. Det skapes et inntrykk av at menn og kvinner har ulik lønn for likt arbeid,. Og den norske kvinnebevegelsen som både har hatt et anstrengt forhold til homobevegelsen og sexarbeiderbevegelsen, er derfor ikke representativ for et allment feministisk synspunkt. Tvert i mot. I mange land både i globale sør og nord kjemper sexarbeiderorganisasjoner i fellesskap med feminister og skeive miljøer og organisasjoner mot undertrykkelse og diskriminering og for rettigheter

 • Molekyler med kovalent binding.
 • Kate danson.
 • Mercedes slk forum.
 • Oppbevaring drammen stasjon.
 • Lønn kjøkkenkonsulent.
 • Sommerjobb kvam herad.
 • Kinderturnen köln bayenthal.
 • Knitrer i øret.
 • Kantarell gravid.
 • Cafe mack endersbach.
 • Skytejakke.
 • Knuddels win10.
 • Varmgang i stikkontakt.
 • Stäng av röstsökning.
 • Hvor mange kalorier i makrell i tomat.
 • Dyretesting historie.
 • Storebjørn stjernetegn.
 • Impingement skulder trening.
 • Partyboot frankfurt 2018.
 • The 5 love languages: the secret to love that lasts.
 • Sas julekalender 2017.
 • Olympiahalle innsbruck veranstaltungen 2017.
 • Klokke spill.
 • Whirlpool platetopp virker ikke.
 • Hvor mange dør av snus.
 • Dauntless gameplay.
 • Betydning prosaisk.
 • Stillas drammen.
 • Hovne hender og ankler.
 • Voldsløkka kunstgress.
 • Finse krækkja sommer.
 • Belem lisbon.
 • Forhøyet urinsyre.
 • Frivillighetssentralen mysen.
 • Ms seaside.
 • Hvor mye avføring per dag.
 • Circus maximus koblenz.
 • Aktiviteter i fjæra.
 • Gauthier destenay.
 • Home møbler.
 • Utesteder karl johans gate.