Home

Ulike typer kilder

Kilder - Kildenet

Kildene kan brukes på to måter. Alle typer kilder kan brukes som levninger, Ulike grupper og personer som legger ut informasjon på internett har ulike agendaer for sin formidling. Det er derfor viktig å avklare hvem skribenten er før man tar i bruk en tekst på for eksempel internett En historisk kilde er noe som kan gi oss svar på spørsmål vi stiller om fortiden. For å kunne vurdere dette trenger historikeren kunnskaper om ulike kildetyper og kriterier for kildekritikk. Kildekunnskap er ikke bare nødvendig for historikere, men for alle mennesker i det moderne informasjonssamfunnet

Kilder - Cappelen Dam

 1. Innenfor de ulike stilene er det også ulike måter å henvise til forskjellige kilder som bøker, forskningsartikler, nettsider og lignende. For å få en god oversikt over dette, anbefaler vi å sjekke ut Søk og Skriv sine nettsider. Her står det beskrevet hvordan du kan henvise til ulike typer kilder for ulike referansestiler
 2. Fornybare energikilder er en betegnelse på energikilder som har sin opprinnelse i naturens eget kretsløp og som, innenfor et menneskelig tidsperspektiv, kontinuerlig fornyes og kan dermed anses som uuttømmelige. Et kjennetegn for denne type naturressurser er at de uansett inngår i Jordens eget energikretsløp, enten de blir utvunnet til nyttige formål eller ikke
 3. Det er ikke altid let at vide, om en kilde giver en god og saglig information om de begivenheder, den beskriver. For at finde ud af det er du nødt til at vide noget om kildearbejde

Hva er kildehenvisning? Når skal jeg henvise til en kilde

Start studying ULIKE TYPER KILDER. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Hvilke strategier kan du velge for ulike typer problemer? Du har problemer med datamaskinen din. Hva gjør du? Skriv ned en punktliste om hvordan du tenker å gå frem for å løse problemet. Hvilke kilder bruker du? Hvilken informasjon er du ute etter? Hvilken type problem er dette? Du tror du har dekning på konto, men du får ikke betalt. Ulike typer muntlige kilder. Det finnes mange ulike typer muntlige kilder, og det finnes også mange måter å begrepsfeste dem på. Hvordan de muntlige kildene har blitt skapt har stor innvirkning på hvordan vi skal betrakte dem, både praktisk og analytisk, og det har stor betydning for hva slags kildeverdi de har

fornybare energikilder - Store norske leksiko

Personlighetsforstyrrelser er avvik i personligheten som gir betydelige funksjonsproblemer. Dette viser seg som gjennomgående mønstre av oppfattelsesmåter, tenkning og atferd som avviker fra det kulturelt akseptable og som skaper problemer både personlig og i sosiale relasjoner. Problemene viser seg gjerne tidlig i individets utvikling (ungdomsårene), men de kan også oppstå senere i. Vi har ulike arbeidsoppgaver, arbeider i ulike grupper og avdelinger, har ulike interesser, utdannelse, erfaringer, språk, alder og så videre. Forskjeller må ikke føre til konflikt, men oppstår gjerne når ting ikke blir slik vi mener de bør være. Konflikter er en kilde til godt og ondt. Konflikt og uenighet er en naturlig del av.

Ulike varmepumpetyper har fordeler og ulemper - les mer om de forskjellige varmepumpetypene her. Avtrekksvarmepumper er en type ventilasjonsvarmepumpe som gjenvinner energi fra brukt luft i boliger. Energien kan brukes til å varme opp friskluft, rom og varmtvann Ulike typer brystkreft. Det er forskjellige vev i brystet, og kreft kan oppstå i alle typene vev. Karsinom: De fleste krefttypene i bryst er såkalte karsinom, det vil si kreft som oppstår i i det som kalle epitel celler, eller celler som kler en utvendig eller innvendig kroppsoverflate, eller danner kjertler Kollagen er en gruppe proteiner som utgjør hovedbestanddelen av det nettverket av fiberdannende proteiner og polysakkarider som finnes i vevet rundt cellene (den ekstracellulære matriks). Samlet utgjør kollagenene om lag 25 prosent av totalmassen av protein i kroppen. De finnes særlig i lærhud, knokler, brusk og sener. I kjøtt sees kollagenfibrene som de lyse, seige fibrene som gjør.

Ulike typer sukker som sukrose og laktose; Sukkeralkoholer som sorbitol, mannitol og glyserol; Albumin (et naturlig protein som finnes i blod) Gelatin (fremstilt av hydrolysert kollagen, vanligvis fra svin). Gelatin som brukes i vaksiner har gjennomgått betydelig rensing og modifisering sammenliknet med gelatin som brukes i matvarer Psoriasis: Ulike typer, symptomer, diagnose Dette er de vanligste typene psoriasis og årsaken til sykdommen. PSORIASIS: Plakkpsoriasis begynner ofte med små flekker som gradvis vokser i størrelse og får en sølvhvit, skjellende overflate Så gikk de over til å betrakte dette provisoriske sentrumet fra ulike vinkler. Kilde:Henning Mankell: Ett skritt etter, 1999, s.410. Ordfakta: Ulike er 5 bokstaver langt og inneholder 3 vokaler og 2 konsonanter. For info som ikke er relatert til kryssord, så kan du slå opp ulike i ordboka Data til statistikkbruk fra ulike kilder Notater 30/2011 4 Statistisk sentralbyrå Sammendrag Dette notatet beskriver sammenhengen mellom ulike typer datakilder og innsamlingsmetoder. En rød tråd gjennom notatet er at planlegging av en datafangst i SSB må inkludere vurdering av flere alternative datakilder, og derme

kilde + k. kilde [dB] L. kilde. vil normalt være et tidsveid ekvivalentnivå, L. den . Korreksjonsfaktoren, k. kilde, er omtalt i ISO 1996-1. Standarden har tabeller over korreksjonsfaktorer for ulike kilder. Korreksjonsfaktoren for en del forhold er gitt som et intervall. Når alle kilder er regnet om til en felles referanse, kan de enkelt Begrepet verdi er en flerdimensjonal variabel som omfatter en lang rekke ulike typer og former for verdier. Her finner du en grovsortering Data til statistikkbruk fra ulike kilder Notater 2011/30 Data til statistikkbruk fra ulike kilder. Publisert: 19. september 2011. Åpne og Kapittel 1 gir en kort beskrivelse av ulike typer data, med fokus på hvorfor og hvordan de blir tatt vare på der de oppstår fra flere og ulike typer kilder for å belyse forhold i samfunnet og egne liv. De skal kunne gjøre en kritisk vurdering av kildenes pålitelighet, relevans, tendens og hensikt. Perspektivmangfold og samfunnskritisk tenkning innebærer at elevene skal kunne vurdere sammenhenger i samfunnet ut fra ulike perspektiver Ulike typer sekundærkilder: Har betydning for kildenes pålitelighet. Førstehåndskilder: fremstillinger basert på deltakernes selvopplevelse. Andrehåndskilder: fremstillinger laget av andre, men basert på informasjon fra deltakerne selv. Private kilder: ikke ment å offentliggjøres (eks.: interne notater, evalueringer, e-postkommunikasjon, dagbøker, osv.)

Kilder i termbasen . Termpostene inneholder informasjon om hvilke kilder termer, definisjoner og merknader er hentet fra. En kilde blir synlig når du klikker på Vis alle kilder øverst i termposten. Alternativt kan du åpne hver enkelt kildeangivelse ved å klikke på Kilde(r) under aktuell tekst. En termpost kan ha flere kilder Enkeltstående kilder har flere fellestrekk. De knytter seg som regel til én enkelt barnehage, skole eller kommune. Vi vet ikke når de kommer, hvilken type informasjon de vil inneholde, og kvaliteten på informasjonen er varierende. Sektoromspennende kilder. Sektoromspennende kilder er svært ulike Hvordan velge kilder Tips til hvordan velge gode kilder (VIKO). Hva er en vitenskapelig artikkel? Kjennetegn ved ulike typer artikler (INN). Vad är en vetenskaplig artikel? Video/nettkurs om vitenskapelige artikler og søking, med fokus på helsefag (Karolinska Institutet) Det registreres ulike typer personopplysninger i arkiv- og saksbehandlingssystemet. Dette er opplysninger som, fødselsnummer, navn, adresse, telefonnummer, epostadresse (grunndata) og annen relevant informasjon som fremgår av henvendelsen. Registrering, lagring og oppbevaring skjer i henhold til arkivlovgivningen Det er ikke nødvendig å oppgi kilder hvis du skriver noe som er allment kjent og akseptert. Du trenger for eksempel ikke å oppgi kilde hvis du skriver at Norge stemte nei til EU i en folkeavstemning i 1994. Å referere til kilder # Å referere er å oppgi hvor du har hentet informasjon fra, dvs. oppgi hvilke kilder du har brukt

Forskellige slags kilder - Cli

Gulost er noe de aller fleste liker og er en super kilde til kalsium. Mengden kalsium varierer i de ulike typene gulost, men generelt sett inneholder gulost nokså store mengder med kalsium. Gulost er godt på brødskiva, pizza, pai eller prøv det i salaten Det finnes en lang rekke typer av artikler, her har vi valgt ut de mest sentrale. Det er viktig at du vet hvilken type artikkel du skal analysere for å kunne analysere den på riktig måte. Vær oppmerksom på at de ulike typene kan være flettet inn i samme artikkel

ULIKE TYPER KILDER Flashcards Quizle

 1. Målet med denne studien er å undersøke sammenhenger mellom ulike typer mobbing og depresjons- og angstsymptomer, og hvorvidt disse sammenhengene kan være påvirket av hvor mye sosial støtte ungdommer opplever at er tilgjengelig fra ulike kilder i deres daglige omgivelser
 2. Ulike typer motivasjon - betydning for psykisk helse. Å gjøre noe som gir mening, er viktig for god psykisk helse. Elevene i klasserommet kan ha ulik type motivasjon, og læreres kunnskap om dette kan bli avgjørende for elevenes utvikling
 3. Ulike former for eldreomsorg I denne episoden av Helene sjekker inn (2016) får du innblikk i hvordan eldre kan ha det på en institusjon som sykehjem. Bruk kunnskapen fra dette programmet, fra læreboken og de eksterne lenkene til å vurdere sykehjem som form for eldreomsorg
 4. Type Definisjon Eksempler Metode Eksempler på datakilder Kommentar Systematisk oversikt med eller ulike studier Samfunnsorien tert oversikt Kritisk, kvalitativ vurdering av et tema relevant for helse i en bruk av ulike kilder Ofte aktuelt med andre datakilder enn fagfellevurdert forskning Eksempler kan vær
 5. Her kommer forklaring med eksempler på audiogram når det gjelder fire ulike hørselstap; diskanttap, basstap, bassengtap og flatt tap. Diskanttap . Diskanttap er den vanligste formen for hørselstap. Når hørselen er nedsatt i diskantområdet, vil det være vanskelig å oppfatte de lyse tonene. Dette er toner med høye frekvenser
 6. Ulike celletyper. Kroppen vår består av milliarder av celler. Cellene er av mange ulike typer hvor hver av dem har unike egenskaper. Årsaken til de ulike egenskapene er blant annet fordelingen av transkripsjonsfaktorer i cellene. En transkripsjonsfaktor er et molekyl som trengs for at det skal produseres proteiner i cellene

Norsk - Hvordan bruker du kilder til ulike formål? - NDL

De ulike kildene og begrensningene beskrives under. Husholdningskonsum/paneldata (Kilde: Gfk/Kantar worldpanel) Sjømatrådets primære kilde til «konsum» er Gfk/Kantar. Tallene samles inn via husholdningspanel, der et utvalg husholdninger i ulike marked registrerer sine innkjøp av dagligvarer Kilde: The Lancet. Storbritannias ABC-rangering. Klasse A Kokain/crack Heroin Ecstasy LSD Fleinsopp - Det er viktig at man får mest mulig sannferdig og ordentlig opplysning om at stoffene har ulik farlighet, og at de er ulike i forhold til risiko for avhengighet, Forskjellige typer narkotikabruk utgjør mange forskjellige typer trusler Fossilfritt drivstoff inkluderer ulike typer biodrivstoff som biodiesel og biogass. Slike drivstoff slipper ut miljø- og klimagasser mens bussen eller fartøyet kjører, men i motsetning til vanlig diesel - som er utvunnet fra olje - utvinnes fossilfrie drivstoff av vegetabilsk, fornybart materiale og dermed blir ikke økosystemet tilført «ny» CO 2

Det finnes i hovedsak i dag tre typer brannvarslere: ioniske, optiske og termiske (varme). Forskjellen på de ulike typene brannvarslere er at de reagerer best på ulike typer røyk og branntilløp. Ettersom våre boliger og teknologi utvikler seg ser vi i dag en klar tendens på hva slags type røykvarsler som fungerer best i ulike rom og boliger Hei igjen. Denne uken har vi jobbet med ulike typer historiebruk. Vi har lært mye, men valgt å fokuserer på noen av de ulike typologiene vi har lest om. Håper dere lærer noe av dette innlegget. Historie kan brukes på forskjellige måter av ulike typer personer. Det kan være for å beskrive objektivt hva so

Muntlige kilder - lokalhistoriewiki

 1. Ulike typer vinduer. Det finnes mange ulike typer vinduer, men hvilken vindustype passer dine behov best? Les vår gjennomgang av vindustyper for å lære mer. Gjermund Stensrud. Sist oppdatert: 05.11.2020 23:44. Annonse. Når du skal velge hva slags vindustype du skal gå for er det første du bør tenke på hvordan vinduet åpnes
 2. Ulike typer stomi. Kolostomi. Ved kolostomi blir deler av tykktarmen brakt til overflaten av magen. En kolostomi, også kalt tykktarmsstomi, kan plasseres på begge sider av magen, men det mest vanlige er på venstre siden av magen. Urostomi
 3. Kakerlakker - ulike arter av kakerlakk Kakerlakker er blant de eldste nålevende insekter. Kakerlakk har eksistert på jorden i nesten uforandret for
 4. Her er 10 ulike intelligenstyper Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon Publisert onsdag 16. februar 2005 - 09:4
 5. Ulike typer varmepumper, hvilken skal jeg velge? I praksis fungerer de ulike varmepumpene på samme måte, de flytter varme fra et sted til et annet. Det som i hovedsak skiller dem er hvilken kilde varmepumpene tar varmen fra
 6. Ulike typer stål og materialgrader Ifølge World Steel Association er det over 3500 forskjellige ståltyper, som omfatter unike fysiske, kjemiske og miljømessige egenskaper. I utgangspunktet består stål av jern og karbon, selv om det er mengden karbon, samt nivået av urenheter og de ekstra legeringselementer som bestemmer egenskapene til hver ståltype
 7. Ulike typer ensomhet & isolasjon. Ensomhet kan handle om fravær av sosiale forbindelser, men det kan også innebære en uoverskridelig kløft, ikke bare mellom en selv og andre, men mellom en selv og verden

Materiell vold: Knusing, ødeleggelse og kasting av gjenstander, slag i vegger og dører og liknende. Seksuell vold: Alle former for seksuelle krenkelser. Eksempler er: handlinger eller forsøk på handlinger som innebærer fysisk kontakt som berøring, beføling, slikking, suging, masturbasjon, samleieliknende handlinger, samleie og voldtekt, og handlinger eller forsøk på handlinger uten. Det finnes ulike metoder for kopiering av poster fra eksterne kilder. Hvis man ikke allerede har en post i basen, f.eks. ved bestilling, er det kun Import som gjelder. Hvis man har en post i Alma, men ønsker å berike denne med data fra en ekstern post, vil det være flere alternativer Ulike typer kvinner utfører de ulike typene morsroller som surrogatipraksisen skaper. De privilegerte blir de sosiale mødrene, de underpriviligerte står for egg og graviditet, ifølge svensk forsker

lese og forstå ulike typer tekster av varierende omfang fra forskjellige kilder. ta notater for å lage ulike typer tekster. skrive sammenhengende tekster som forteller, gjenforteller, beskriver opplevelser og uttrykker egne meninger . bruke grunnleggende mønstre for rettskriving, ordbøying, setnings- og tekstbygging i produksjon av teks I denne ukens blogginnlegg skal vi ta opp ulike typer historiebruk. Vi skal definere fagbegrepene heuristisk verktøy, type og typologi, se på de ulike typologiene, gi eksempler på bruken av disse og diskutere fordeler og utfordringer ved disse verktøyene. Først vil vi definere noen nyttige fagbegrep. Store Norske Leksikon definerer heuristisk som en forskningsregel eller metode Når du henter inn informasjon fra ulike kilder, må du være kritisk til kildene du bruker. Er stoffet til å stole på, og er det relevant for det du skriver om? Når du henter stoff fra andre kilder, særlig på Internett, må du være klar over at du ikke kan stole på alt du leser eller hører, og ikke alt er like relevant for den typen tekst du skriver

Derivere ulike typer funksjoner I artikkelen om å derivere potensfunksjoner lærte vi å derivere potensfunksjoner. Her skal vi kjapt presentere derivasjonsregler for noen andre typer funksjoner Balansert ventilasjon i ulike typer bolig Uansett type bolig vil et balansert ventilasjonsanlegg fjerne fuktig og forurenset luft og tilføre ny ren og frisk luft til boligen. Men når du skal installere et komplett ventilasjonsanlegg er det ulike hensyn å ta dersom du har enebolig på ett plan, enebolig på to plan eller leilighet - Jeg er jødisk, og det er en type personer som fornekter at holocaust fant sted. Jeg opplever det som dypt krenkende, sa han til nettsiden Recode, før han la til at ulike folk har feiloppfatninger om ulike saker, men uten at det er med vilje, sier Zuckerberg Det er store forskjeller mellom de ulike typene nedsatt funksjonsevne når det gjelder hvilke og hvor store hindringer funksjonsnedsettelsen medfører. Dette kan også være tilfellet for mennesker med samme diagnose, for eksempel kan to personer med ceberal parese ha helt ulik funksjonsnedsettelse, og møte forskjellige barrierer Ulike typer av funksjonsnedsettelse. Ut ifra levekårsundersøkelsen om helse kan vi si noe om hvor utbredt ulike typer av funksjonsnedsettelse er. 10 % oppgir å ha nedsatt syn, selv med bruk av briller. 5 % bruker høreapparat, og 3 % har vansker med å høre samtale i stille omgivelser. Videre er det 9 % som har nedsatt bevegelsesevne

Ulike typer medie kvalifikasjoner er generelt sortert etter type mediedekning, samt den kanalen som media formidles. Nyheter mediefolk kan være kvalifisert basert på den opplæringen de har fått i nyhets innsamling og rapportering. On-the-job erfaring har tradisjonelt vært betraktet som en pålitelig kvalifiseringskamp for journalister Ulike typer lesevansker «The simple view of reading» (Gough & Tunmer, 1986) forklarer leseforståelse som et produkt av avkoding og lytteforståelse. Formelen kan brukes til å gi en rask oversikt over ulike typer lesevansker, og gir grunnleggende føringer for kartlegging og tiltak

Wikipedia:Bruk av kilder - Wikipedi

Ulike typer historiebruk Posted on September 4, 2015 by dunkerlina I forrige uke hadde vi tre forskjellige temaer vi gikk inn på, denne uken skal vi gå enda dypere inn i et av dem, nemlig historiebruk. som vi nevnte i forrige uke er det mange forskjellige måter å bruke historien på Andre kilder til statistikk og analyse Andre kilder til statistikk og analyse Generelle kilder Folkehelse og sosial Du kan lage tabeller og ulike typer diagrammer. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har statistikk og analyser Det er de ulike etatene som har det faglige ansvaret på sine.

Liste over virus - Wikipedi

En strategi som ofte beskrives, er å bruke og sammenligne flere kilder.</p> <p>Tidligere i modulen drøftet vi personlige og avanserte søk i søkemotorer, og vi anbefalte å bruke flere søkemotorer og nettlesere for å få mulighet til å få ulike typer søkeresultater Viktige kilder til ulike næringsstoffer for fruktplanter! Skjema hvor absorbert og kilde til næringsstoffer består. Element Form Kilde / sammensetning% nitrogen NH 4 + , NO 3 - Natriumnitrat 16% N; Ammoniumsulfat 20, 5% N; Kalsiumammoniumnitrat 20, 5 og 25% N; Urea 46% N og diammoniumfosfat 16 og 18% N fosfor H 2 PO 4 - HPO 4 2- og PO 4 3- Enkelt superfosfat 16% P2O5; Dobbelt superfosfat. estimatene med andre kilder for å gi et bilde av hvor godt estimatene samsvarer med andre kilder. Vi vil legge vekt på å redegjøre for forutsetningene for de ulike estimatene slik at sammenlikning med andre estimat kan skje på mest mulige like vilkår. PVC Plastikk er en samlebetegnelse for mange ulike typer materialer

ulike typer fengsel Å gjennomføre en straff, eller å sone en straff, kan gjøres på forskjellige måter. Et tydelig skille går mellom det å gjennomføre straff i fengsel og det å gjennomføre straff utenfor fengsel - ute i samfunnet Norsk interessefaggruppe for sårheling, NIFS, en ideell og tverrfaglig organisasjon for helsearbeidere som er opptatt av eller arbeider med kroniske sår eller sårproblematikk.Revidert: Ikke spesifisert for hver enkelt retningslinje, men selve nettsiden er oppdatert i 2010. Siste oppdatering i retningslinjene som vi har funnet er fra 2007.En samling med retningslinjer som omhandler:Generell.

Digitale kilder er publisert på ulike plattformer. En del av lenkene går derfor til andre nettsteder, For enkelte typer arkivmateriale, som foto og film, er det mulig å bestille høyoppløselige filer til ulike formål. Dette er en tjeneste som vi utfører mot et vederlag. Mer informasjon om priser, vilkår og bestilling, finnes på. Det finnes mange ulike former for aksjehandel. De vanligste formene for aksjehandel er: Enkelt aksjer. Aksjer kan handles på veldig mange forskjellige måter, og vi skiller her mellom unoterte og noterte aksjer. Det desidert vanligste er å kjøpe aksjer på en børs, for eksempel Oslo Børs, og så selger man disse igjen ved et senere tidspunkt, og forhåpentligvis med fortjeneste Hvilke typer bipolare lidelser finnes? Bipolar lidelse er inndelt i flere klasser. Det er imidlertid bare type 1 og 2 som er offisielle former for bipolar lidelse i det internasjonale diagnosesystemet ICD-10 utgitt av Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bipolar 1: Denne formen ble tidligere kalt for manisk-depressiv lidelse Det er ulike typer måleutstyr som kan brukes for å måle kvaliteten i renholdet. Noen eksempler er glansmåler for å måle glans, friksonsmåler for å måle glatthet og sklisikkerhet, støvmåler for å måle støv og CO2-måler eller partikkelteller for å måle luftkvaliteten. En glansmåler måler reflektert lys fra en flate i glansgrader

Kilder til fett i kostholdet. Fett finnes i veldig mange ulike matvarer, men mengden og sammensetningen av fettet varierer mye. Smør, margarin og oljer er matvarene som inneholder mest fett. Matoljer inneholder 100 % fett, mens innholdet i margarin varierer mellom 35 og 80 %. Nøtter, frø og kjerner har som regel også et naturlig høyt. Kilder: Diverse artikler av Bjørn Gjerde, Ola Nafstad, Mattilsynet, Stine M Gulliksen, Nina Svendsby. Storfe. Parasitter. Utvendige parasitter. Innvendige parasitter. Forebygging av parasittangrep ved beiteslipp. Hvordan unngå ulike typer parasitter? Parasitter og beitende storfe. Tid for beiteslipp - tid for parasitter. Kontakt oss. Animalia. Kilder til marin forsøpling Marin forsøpling har sin opprinnelse fra mange ulike aktiviteter, og består av mange ulike typer. Plast utgjør den største andelen av alt marint søppel. Plast har også et større skadepotensial enn papp, papir, tre, metall og andre materialer og vi har derfor prioritert kilder og tiltak som i hovedsak omfatter. Ulike typer støy Skytebanestøy er et ekstremt eksempel på støy med impulslyd, mens ventilasjonsanlegg og varmepumper er eksempler på kilder til jevn støy. Sterk støy, som kan være hørselsskadelig (noen ganger selv ved kortvarig eksponering) - og svak støy Tag Archives: ulike typer lønn. Lønnssystemer og kjøpekraft. Posted on mars 8, 2019 mai 24, 2019 by Eline Berre Kilder: Kjell Bård Danielsen, Else Liv Hagesæther, Sonja Rosingholm & Geir Smoland (2002), Renhold - Bedriftskunnskap og arbeidsmilj.

Lesing av ulike typer tidsskrift. Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder. I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene Ulike typer normative premisser for transportsikkerhetspolitikken Det kan skilles mellom ulike typer normative premisser for transportsikkerhets-politikken. I denne studien inngår følgende typer normative premisser: 1. Visjoner, nærmere bestemt Nullvisjonen, som sier at det langsiktig

Sjekkliste for kildekritikk - Ung

Det finnes mange forskjellige typer gresskar. De mest kjente og tilgjengelige i Norge er Halloween-gresskar, Butternut, Muskatt, Hokkaido og spagettigresskar. Det finnes også en type som kalles Crown Prince/Grey; dette er gjerne en fellesbetegnelse for flere ulike typer gresskar som er grå/blå i skallet og har et sterkt oransje kjøtt I dette innlegget vil vi legge fram ulike former for historiebruk. Hvordan historien framstilles er avhengig av hvilken form for historie og hvem som legger ut historien. De som formidler historien kan ha en baktanke eller et formål som henviser seg til ulike målgrupper. Vi har valgt å dele opp forskjellige typer historiebruk for Søk og researcharbeid tar ofte mer tid enn man tror, men er umaken verdt. En god oppgave belyser ofte problemstillingen på bakgrunn av et bredt kildemateriale. Nedenfor finner du eksempler og lenker på nyttige ressurser som for eksempel Kildekompasset, Viko og Søk og skriv

sukker - matvare - Store norske leksiko

 1. Rådene er utviklet ved hjelp av mange ulike kilder, både tradisjonelle vitenskapelige kilder, men også håndbøker og brukerdrevne blogger. Notatet er strukturert etter stoffene, deres effekt på kroppen og spesifikke skadereduksjonsteknikker. Oppsummering av råd En oppsummering av råd for tryggere rusmiddelbruk vil kunne være: 1
 2. Iverksetting av miljø- og klimatiltak kan møte ulike typer barrierer. Hva slags type barrierer et tiltak møter, avhenger blant annet av hvorvidt fordelene ved tiltaket er spredte eller konsentrerte, og om ulempene ved tiltakene bæres av få eller mange. Å forstå hvilke barrierer en kan møte, gjør det lettere å velge en strategi med suksess
 3. Særlig grundig er den delen av boken som tar opp ulike typer problemer man møter i skriveprosessen, som for eksempel gjengivelse av originaltekst. I sin redegjørelse for ulike henvisningsteknikker tar forfatteren utgangspunkt i Harvardsystemet. Avslutningsvis går hun nærmere inn på oppstilling av litteraturlister
 4. Ulike varianter av oolong blir behandlet på forskjellige måter og smaken varierer enormt mellom de ulike typene. Den kan være søt og fruktig med honning aromaer, kraftig med antydning til tre og ristet smak eller med en grønn og frisk bouquet. Navnet oolong (eller wulong) kommer fra kinesisk og betyr svart drage te
 5. Nedenfor beskriver vi syv typer inkontinens og deres forskjellige årsaker og symptomer. Noen er unike for kvinner, og andre forekommer kun hos menn. De vanligste typene er stressinkontinens og urge-inkontinens - en person kan faktisk ha en kombinasjon av de to
 6. ULIKE TYPER GJÆR: I butikkene finner du gjær som skal brukes for å bake brød, hvetebakst og pizza. FOTO: Anette Snarby Vis mer Prisene på gjær kan variere. Når du vurderer hvilken gjærtype du skal kjøpe, er det viktig å merke seg at det også er en viss prisforskjell på de forskjellige typene gjær
Kilder: Optimar til salgs | Intrafish

Læreplan i norsk (NOR1-05

- skrive ulike typer tekster med struktur og sammenheng, tilpasset formål og situasjon - produsere ulike typer tekster tilpasset digitale formkrav i forskjellige digitale medier - vurdere forskjellige kilder og bruke innhold fra kildene på en selvstendig, kritisk og etterprøvbar måt Her finner du informasjon om ulike typer traumer. Hva er en traumelidelse? Et traume er en lidelse som oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon (av kort eller lang varighet) av usedvanlig truende eller katastrofal art, som mest sannsynlig ville fremkalt sterkt ubehag hos de fleste. (Diagnosesystemet ICD-10) Ulike typer fond . Nordea tilbyr et stort utvalg av ulike typer fond, slik at du kan velge det fondet som passer best for deg med hensyn til avkastning og tidshorisont. Det er flere som undrer seg over hva et fond egentlig er Ulike typer bankkontoer: Brukskonto, lønnskonto eller sparekonto - hva er forskjellen? Av yA 30. oktober 2019 Orden i økonomien. Ingen Kommentarer; 0; Brukskonto, sparekonto, lønnskonto, fondskonto, høyrentekonto. Blir du forvirret av alle begrepene? Finn ut hvilke penger som skal inn på hvilken konto kan være felles kilder for flere kunstarter. Den såkalte Konservativen i Halden, en konsert- og teatersal fra 1777, er et viktig eksempel på en slik kulturell fellesarena som i tillegg til ballett, teater og konserter også rommet omreisende utstillinger, gjøglere og andre typer privat og offentlig underholdning

Handelsflåte – WikipediaOm fett - Fedon

personlighetsforstyrrelser - Store medisinske leksiko

MAD (arkitektfirma) – Wikipedia

Konflikthåndtering - Idébanke

Varmepumpetyper - varmepumpeinfo

 • Porque me aparecen seguidores en instagram.
 • Namibia gruppenreise 2018.
 • Montere slangeløse dekk.
 • Ide samsung smartthings.
 • Yamaha sidewinder tørrvekt.
 • Weekendophold flensborg wellness.
 • Pengeskap safe.
 • Alexander mcqueen wedding gowns.
 • Hinrichtungsmethoden saudi arabien.
 • Lag din egen snus.
 • Fjerne stearin fra klær.
 • Rückwärtssuche.
 • Hvordan bli kvitt rød hud i ansiktet.
 • Christkindlesmarkt memmingen 2017.
 • Steroider oslo.
 • Juventus vs real madrid live stream.
 • Finansportalen aksjesparekonto.
 • Levekårsundersøkelsen 2017.
 • E34 m5.
 • Penny board urban.
 • Dr tv sporløs 2018.
 • Lego star wars the force awakens plattformer.
 • Vestibulært system.
 • Universitetsforlaget as.
 • Horsepro app.
 • Makeup challenges to do with friends.
 • Elverk elstart.
 • A wrinkle in time box office.
 • Blå safir ring.
 • Byfest lillestrøm 2018.
 • Badesee rosenheim hunde erlaubt.
 • Mildred davis.
 • Disco meile bremen.
 • Bukspyttkjertelen kreft.
 • Jirah mayweather koraun mayweather.
 • Pneumonie ursachen.
 • Hundesele til bil.
 • Sony camera shop.
 • Uvanlige yrker.
 • We heart it log in.
 • Tony hawk keegan hawk.