Home

Koranen kvinnesyn

Bibelen og koranen. Hvem kan en muslim gifte seg med? Lær mer om Koranen og islam. Hva sier Koranen om «jøder»? Kan en muslimsk kvinne skille seg som mannen? Hjem; Islam. Om Islam. Gud - Allah; Barn; Historie; Islamsk tro; Kommentarer; Kristendom; Muslimer; Regler; Reiser; Riter. Koranen. Artikler; Koranen på arabisk; Koranen på norsk. Koranen forbyr også innblanding fra tidligere ektemann i en fraskilt kvinnes liv. «Når dere skiller dere fra kvinner, og de har hatt sin termin, så hindre dem ikke i gjengifte, når partene er enige på vanlig måte. Dette er en formaning for den av dere som tror på Gud og Dommens dag

Koranen forteller oss i alle tilfelle om en kvinne som ledet sitt folk til Guds vei. Denne kvinnen får god ros i Koranen og blir ansett til å ha gjort en god jobb (les om dette i (27:22-44) De ulike rollene og ansvarsoppgavene islam pålegger kvinner og menn bygger på en guddommelig visdom Koranen, kvinnesynet og ytringsfriheten. HRS, 16. april 2007 Etter at Kadra Yusuf, tidligere Noor, ble overfalt på åpen gate av flere titalls innvandrermenn og -kvinner natt til torsdag i forrige uke, jf. Dagsavisen (12.04), har debatten om muslimers kvinnesyn skutt betydelig fart I koranen står det : Menn er kvinners formyndere pågrunn av det som Gud har utstyrt noen av dere med framfor andre, og pågrunna de utgifter de bærer. Derfor skal rettskaffene kvinner være lydige og bevare det som er hemmelig, fordi Gud ønsker det bevart, dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, gå ikke til sengs med dem og gi dem stryk Hva Koranen sier om kvinners rettigheter. Man finner i Koranen utsagn som gjør kvinnen underordnet mannen, for eksempel i sure 2:228: har mannen et fortrinn framfor dem (kvinnen). Men Koranen framholder sterkt at overfor for Gud er mann og kvinne like mye verdt. Et eksempel på dette finner vi i sure 16:60-61 KORANEN om kvinnesyn, hat, jihad, osv. Sitat fra Koranen: Lønnen for den som gjør opprør mot Allah og Muhammed og farer omkring og stifter ufred i landet, skal være at de drepes eller korsfestes, eller at en hånd og en fot på hver sin side hogges av, eller at de forvises fra landet

Kvinner og islam. Det kan være litt vanskelig å knytte kvinnerettigheter til islam generelt. Det er ikke slik at Koranen nødvendigvis tilsier mer begrensinger i rettigheter og større undertrykking av kvinnen enn det Bibelen gjør Kvinnesyn i de ulike religionene. Kvinner og religion kan være et omstridt tema, og alle kilder både trykt og på nett bør behandles slik. En vil finne svært forskjellige fortolkninger av både skrift og praksis. Det er ulike fortolkninger av både koranen og bibelen,. Kvinnesyn i islam kan belyses fra ulike sider, men i denne studien har jeg valgt å belyse dette ved å se på tre kategorier som er gjennomgående i de ulike lærebøkenes kapittel om kjønn og kjønnsroller. Kategoriene knytter seg til ekteskap, skilsmisse og klesdrakt

Aktuelle saker og politikk; Meny . Forside Siste innlegg Regler Blogger Ubesvarte tråder Temaoversik Mange kvinner hadde den kunnskap og de evner som skulle til for å drive en lønnsom virksomhet. (Ordspråkene 31:24) I motsetning til det som var vanlig i andre nasjoner på den tiden - der det bare var faren som underviste guttene - skulle den israelittiske moren være med på å undervise sønnene sine helt til de ble voksne.(Ordspråkene 31:1) Det er tydelig at kvinnene i det gamle.

Koranen og kvinnesyn Spørsmål. Hvilket belegg finner vi i Koranen for islams kvinnesyn? Svar. Først vil jeg klargjøre hvilken rolle Koranen spiller som kilde. Den er en ordrett, ufeilbarlig åpenbaring fra Gud, og den fremste kilden i islam til både trossannhetene, til generell etisk veiledning og til konkrete, juridiske regler I sin doktoravhandling har hun sett nærmere på hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn. - Kvinnene var opptatt av at tolkninger tradisjonelt sett var altfor dominert av patriarkalske interesser, og de var både krasse og kritiske til menn som misbruker sin makt ved å hevde at Koranen eller Bibelen tillater dem å diskriminere kvinner, sier Grung Den hellige koranen er en av verdens mest leste bøker, og med tanke på at dets vers blir opplest i de daglige bønnene, leser titalls millioner folk, deler av koranen daglig. Koranen inneholder stort sett alt av kunnskap Sharia kvinnesyn. Sharia omfatter blant annet lover for strafferett, familie og privatliv, økonomiske og sosiale relasjoner. Sharia utviklet seg i århundrene etter profeten Muhammed og bygger hovedsakelig på Koranen og såkalte hadither

kvinnesyn - Koranen

Koranen gir menn makten. Et stort antall muslimske kvinner opplever undertrykkelse. Deres menn og religiøse ledere mener å kunne begrunne situasjonen i Koranens tekst. 20. oktober 2011. I vår ble norsk-somaliske Kadra Noor angrepet etter å ha oppfordret til nytolkning av Koranens kvinnesyn Islam stärkte kvinnans roll när hon inte längre sågs som ett lösöre att överföra från far till make. De blev lika mycket värda som män, med både rättigheter och skyldigheter att ta hänsyn till. Tyvärr faller muslimska kvinnor ofta offer för kulturella avvikelser och en för islam och Koranen främmande kvinnosyn

For å forstå kvinnenes stilling i islam tar jeg utgangspunkt i sitater fra Koranen og myter om Khadija og Aisha for å forstå kvinnens framstilling. Jeg bruker forskjellige hellige skrifter fra hinduismen og myten om Sita, i tillegg til eksterne kilder for å få et innblikk over kvinnesynet i Hinduismen En muslim følger koranen, som er muslimenes hellige bok, som tilsvarer vår Bibel. For å være muslim må man tro på én og samme Gud, Allah, og på at Muhammed er Allahs siste sendebud Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom Koranen 2:38. Eller: «De som fornekter vårt ord, vil vi la møte ilden. Hver gang deres hud er avbrent, vil vi benytte den og gi dem en ny, så de kan få føle straffen. Gud er Mektig». Koranen 4:59. Vær så god, her har du flere verser om den «barmhjertiges» straffemetoder. Les intervju med Mahammad Rah her Koranen sier at familien er en av de gode ting Gud har skapt. Er kvinnen heldig får hun en mann som kan forsørge henne, som ikke slår henne, og de får barn sammen. Barn er en viktig del i Islam. De blir betraktet som en gave fra Gud. Både sønner og døtre. Når en kvinne får sitt første barn skifter hun navn Kvinneundertrykkelse. I Norge ser vi tydeligst motsetningene i synet på kjønnsroller hos innbyggere med muslimsk bakgrunn. I Koranen står det at menn er «kvinners formyndere» og at kvinnene skal være «lydige».. Et av hovedkonfliktområdene mellom muslimer i Norge og storsamfunnet er problemstillinger knyttet til kjønn: æresdrap, kvinnelig omskjæring og tvangsekteskap. Ofte tegnes.

Kvinner i islam - Wikipedi

Finner likestilling i Koranen og Bibelen Tillater Koranen menn å slå kvinner? Og blir kvinnen frelst først gjennom barnefødsel, slik det står i Bibelen? Hvordan kristne og muslimske kvinner tolker sine kanoniske skrifters kvinnesyn er temaet for Anne Hege Grungs ferske doktoravhandling. 06 Muhammeds kvinnekamp Sett med datidas øyne, var profeten Muhammeds kvinnesyn nesten revolusjonerende. Problemet er at det meste har stått stille siden den tid Ifølge Koranen er et af de store tegn på Guds magt og kærlighed, at han skabte mennesket og blandt Hans tegn er også, at Han skabte jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig tegn for folk, som vil tænke sig om (Sura 30,22)

Muhammads kvinnesyn var faktisk forut sin tid da han levde, Hele Koranen totalt sett består jo av mange utdrag, så utdrag er jo relevante når det gis henvisninger til Koranen. Folk som også har lest hele koranen vil også trekke frem negative utdrag for å støtte sin argumentasjon Han fanget mange slaver i kamp. Han hadde sex med sine slaver. Og han instruerte sine menn til å gjøre det samme. Koranen som Muhammad dikterte vier faktisk flere vers til å sørge for at muslimske menn vet de kan holde kvinner som sex slaver enn den gjør i å fortelle dem om å be fem ganger om dagen Comprehensive Koranen Kvinnesyn Collection. Koranen Kvinnesyn All About Booze - in 2020 Check out Koranen Kvinnesyn collection but see also Blender Wiki Tutorial also Leie Espressomaskiner Pris.. Continue Her har du en oppgave i Religion og etikk om kvinnesynet i Buddhismen og Islam. Oppgaven redegjør først for kvinners rolle i Islam, og hvordan kvinner og deres stillingen fremstilles i Koranen. Dernest beveger oppgaven seg mot Buddhismen og kvinnesynet som preger denne religionen Les her ang kvinnesyn i Islam » Fellesforum » Anonymforum - Skravle.

Drammens Tidende - Religion

Skjønner meg ikke på Islam og kvinnesyn jeg. I Islam så må kvinner tildekkes. Hvorfor det? I muslimske land så blir kvinner som ikke tildekker seg fengslet, pisket eller steinet. Hvorfor det? Og hvorfor mener Imanen som ble intervjuet i vg nettmøte tett på nett at muslimske kvinner skal tildekke seg å følge koranen til punkt og prikke Del 1: Mye er likt. At det er mye likt mellom Islam og kristendommen vil du se om du leser Koranen, muslimenes hellige bok. For eksempel finner du fortellinger både om Adam, Moses og Abraham i. Koranen og kvinnesyn Spørsmål Hvilket belegg finner vi i Koranen for islams kvinnesyn? Svar Av Nora S. Eggen Først vil jeg klargjøre hvilken rolle Koranen spiller som kilde. Den er en ordrett, ufeilbarlig åpenbaring fra Gud, og den fremste kilden i islam til både trossannhetene, til generell etisk veiledning og til konkrete, juridiske regler

Islam.n

Kvinnesyn er mye debattert I et samfunn som Norge som har idealer om likestilling , er det naturlig at dette blir diskutert også i en religiøs kontekst. Som en forsvarer av likestilling , synes jeg det er problematisk at tolkninger som tar for seg temaer som dette ikke blir presentert i skoleboka Kristendom kvinnesyn. I Det Nye Testamente er det især Paulus, der omtaler kvinden og hendes rolle. Man må lede i Jesu gerninger, hvis man vil vide noget om hans kvindesyn. Paulus er både kendt for at sige, at kvinden er underlagt manden - og at alle er lige for Kristus Negativt kvinnesyn i Det nye testamentet De første kristne beskyldte sine trosmotstandere for å oppføre seg som.

Video: Koranen, kvinnesynet og ytringsfrihete

Kvinner i Islam - Daria

 1. april 13, 2007 in Tro er så mangt | Tags: allahoakbar, gud er stor, koranen, kvinnesyn, religion, vold | 125 kommentarer Jeg våknet opp til nyheter i dag om at Kadra har blitt angrepet, sparket og banket opp av flere mennesker mens de ropte Allah-o-akbar (Gud er stor)
 2. Hva er egentlig Koranens kvinnesyn? Og hva sier islams hellige bok om drap av vantro? Kom og still dine spørsmål om Koranen 20. april
 3. Islam og Kvinnesyn Innenfor Islamsk kultur så er det ikke uvanlig at kvinnene får deler av skylden om hun blir voldtatt eller seksuelt trakassert. Islam har Muhammad med 13 koner og konkubiner som moralsk eksempel i 2018, men de finner også inspirasjon i Koranen for nettopp å skylde det på jenta om hun ikke kler seg sømmelig
 4. Den ærverdige Koranen sier at troende, uten forskjell, er likestilte og kun rettferdige handlinger opphøyer en person over en annen. Muslimer har derfor veldig høy respekt for rettferdige og gudfryktige menn og kvinner. Islams historie forteller oss også at både menn og kvinner har gjort tjenester innen mange områder som å være lærere, leger, ledere og selv som soldater i strid da.
 5. Hva er egentlig Koranens kvinnesyn? Hva sier Koranen om drap av vantro? Og hvordan skal vi lese Koranen i dag? For å bli klokere på islams hellige bok, har vi invitert tre muslimer med ulike ståsteder til samtale. Imam i Bergen Moské, Abdi Ladif Ahmed, samfunnsdebattant og lege, Bushra Ishaq, politiker og blogger, Mahmoud Farahmand
 6. . Se ogs.
 7. Sharia-lovene er bedre for afghanske kvinner enn undertrykkende lokale skikker, mener Flyktningehjelpen i Afghanistan

Kvinner i islam - Daria

Tirsdag plukket VG opp et utspill norsk-somaliske Kadra hadde kommet med i magasinet Where2Go. Der sa Kadra ifølge VG at hun ønsker seg en nytolkning av Koranen for å gjøre plass til et moderne kvinnesyn, noe avisa omtaler som «et meget kontroversielt utspill» - Koranen bør tolkes på nytt Kadra krever nytt syn på kvinnene. Norsk-muslimske Kadra er lei av at kvinner holdes utenfor, og sier det er på høy tid at Koranen tolkes på nytt

KORANEN om kvinnesyn, hat, jihad, osv

 1. Ja. Moskeer er åpne både for menn og kvinner, men de ber i separate områder og som oftest også i separate saler. Grunnen til dette er at ingenting skal distrahere dem fra å ha fokus på Gud når de ber. Stillingene i en islamsk bønn gjør også at det gir mening for at menn og kvinner ikke ber sammen, slik at alle kan ha sitt fokus rettet mot Guds ihukommelse
 2. Kvinnesyn - Muslimer voldtar pga. sitt kvinnesyn, og at det i koranen står at de kan voldta kvinner som er urene, Se også: Kvinnesyn Jomfruer Kvinner Leire - De første menneskene ble laget av leire. Se også: Leire Likestilling - er umulig i Islam. Koranen fastslår.
 3. I dagens Aftenposten kommer det en del uttalelser om Kadra Yusufs uttalelser om behovet for reform av kvinnesynet innen islam som slår meg som merkelige. Alle tar selvsagt avstand fra overfallet på henne, noe annet er vel umulig i norsk virkelighet, men så forteller de henne..

Nest etter Koranen er Hadith den viktigste veiledning til et riktig liv for muslimer. Hadith betyr tale, referat eller beretning, og viser til handlinger og utsagn fra profeten Muhammad og eventuelt etterkommerne hans. Læresetningene i Hadith omhandler innholdet i Koranen, sosial og religiøs livsførsel og hverdagslig atferd ned til de små ting Hva er egentlig Koranens kvinnesyn? Hva sier Koranen om drap av vantro? Og hvordan skal vi lese Koranen i dag? For å bli klokere på islams hellige bok, har vi invitert tre muslimer med ulike ståsteder til samtale. Imam i Bergen Moské, Abdi-Ladif Ahmed, samfunnsdebattant og lege, Bushra Ishaq, politiker og blogger, Mahmoud Farahmand Hun avslører de mørke sidene i islam, et fryktelig kvinnesyn, der livet til jentebarn har liten verdi, og der kvinner oppfattes som mannens eiendom. Hun sier at hun «skriver om islam fordi det er den religionen jeg kjenner til: - Det er på tide å avsløre hykleriet, sier hun og mener menn bruker koranen som et våpen og en trussel mot. Gjennom hele Koranen er det vesentlig at Jesus ikke er Gud, han er heller ikke Guds sønn eller en slags 'partner' av Gud. Å påstå noe slikt vil i følge Koranen være en utilgivelig synd. Jesus blir i Koranen kalt et tegn fra Allah, men ikke som personifiseringen av Gud slik Bibelen skildrer ham, men som en profet som skal veilede folket tilbake til Allahs rette veier. [8 Innenfor de monoteistiske religionene, jødedom, kristendom og islam, vil begrepet skapelse være knyttet til Guds (JHVHs, Allahs) rolle som skaper av himmel og jord og menneskets rolle i verden. Innenfor religionsvitenskapen kan begrepet skapelse, eller skapelsesberetning, ha flere ulike betydninger. Felles for alle religiøse skapelsesberetninger er at de omfatter én eller flere guddommer.

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

Det er ikke første gang muslimer i Norge blir bedt om å akseptere islamkritikk, også den som gjør skikkelig, skikkelig vondt. Tvert i mot er dette selve kjernen i den norske debatten om muslimer og islam - vi forventer at muslimer tåler kritisk diskusjon om koranen, profeten Muhammed og ikke minst islamsk kvinnesyn. Saklig debat Andre kvinner har postet bilder av seg selv iført bombebelter. I henhold til IS' fortolkning av Koranen har ikke kvinner lov til å kjempe i krig, men kan imidlertid delta i selvmordsaksjoner

Ampert om kvinnesyn. Mot slutten tilspisset tonen seg noe, spesielt da SIAN-nestleder Fanny Bråten utfordret dialogforumet på kvinnesyn og æresdrap blant muslimer. Hatice Luk viste til at et forvridd kvinnesyn ikke trenger å ha en sammenheng med religion. - Min religion har lært meg å respektere andres tro Jeg har lenge lurt på om de muslimske terroristene følger koranen når de dreper vantro og annerledestroende, eller hva koranen egentlig sier om vantro gennerelt, så jeg fant disse versene. (jeg ser at ikke alle sier drep de vantro, men det er uansett ikke god omtale vi ateister får her) Unbelieve.. Tag Archives: kvinnesyn Kvantespranget- etter drapet på Fadime. Posted on 28/11/2015 by Shabana Rehman Posted in 2015, Siden har det mannlige patriarkatets tolkning av Koranen begrenset kvinnenes rettigheter betraktelig, og et kjønnsapartheid er blitt opprettet Dersom det ikke fungerer, skal hun nektes ektesengen. Og hvis avsperringen fra det ektekapelige samliv heller ikke hjelper, gir Koranen mannen tillatelse til å slå sin hustru. Med et slikt kvinnesyn og slike religiøse påbud er det ikke så merkelig at mange kvinner i de muslimske miljøene lever sine liv i frykt og undertrykkelse Hva betyr Koranen i dag? Hva sier den egentlig om kvinnesyn og jihad? Hvordan skal vi tolke den og hva er det vi ikke forstår? Samtiden setter fokus på en av de viktigste tekstene for å forstå vår tid og konflikten mellom Islam og Vesten. Nummeret inneholder artikler om Koranen og feminisme, Koranen og samtidskunst, Koranen og miljøvern, m.m

Sūtraen med uendelig mange betydninger (rekonstruerte sanskrit-titler: *amitārtha sūtra og *anantanirdeśa sūtra; devanagari: अ्इतार्था सूत्र og अनन्त निर्देश सूत्र; tradisjonell kinesisk: 無量義經; pinyin: wúliángyì jīng, koreansk: 무량의경, hangul: muryangŭi kyŏng; japansk: ムリョウギキョウ; rōmaji. Gud elsker fundamentalister Troen på et guddommelig vesen, og hellige skrifter som oprift på moral, deles av både moderate religøse og fundamentalister Samtalen vil dreies rundt dagsaktuelle tema som blant annet hellig krig, konflikt, forsoning, underkastelse, kvinnesyn, idoldyrkelse, og hvor langt man skal gå for å nå sine mål. Abraham i Bibelen og Koranen har tidligere turnert for Buskerud Dks og ble veldig godt mottatt Religion, skikker og kvinnesyn Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Religion, skikker og kvinnesyn. Av Abigor, 7. april 2007 i. Ikke bare fant de styrken i Koranen, men de valgte å gå den veien Koranen foreskrev; søke kunnskap, reflektere, og ikke minst ta ansvar. SIS har vokst til å bli en viktig organisasjon for muslimske kvinner over hele verden ved blant annet å fremme kvinnens stemme og erfaringer, men også som inspirasjonskilde på kvinnelig aktivisme

- Koranen er Guds ord, så man kan ikke bare ta bort tekster. Men de sa at Koranens egentlige mening er rettferdighet mellom menn og kvinner, og at andre tolkninger blir feil. De ansvarliggjorde tolkerne. I begge de to store religionene har kvinner fått mer frihet. Grung knytter det til konteksten, og mener endring skjer både innenfra og. Koranen 65:4 dokumenterer at det innenfor islam er tillatt å (gifte seg med og) skille seg fra småjenter som ennå ikke har hatt menstruasjon. Om man på denne bakgrunn finner det riktig å definere Muhammed som pedofil, seksualforbryter eller bare en mann av sin tid, kommer vel mye an på ens eget utviklingsnivå på det moralske området, i forhold til ørkenarabernes moralske standarder. Kvindelige imamer er et fænomen, der er genstand for diskussion blandt muslimske lærde, for Koranen siger nemlig ikke direkte noget om, hvorvidt kvinder kan fungere som imamer. I sådanne tilfælde vender mange muslimer sig mod haditherne, som er beskrivelser af profeten Muhammeds liv og levned Tildekkede kvinner passerer en plakat som bærer et vers fra Koranen som oppfordrer kvinner til å bære hijab i den nordlige provinsen Raqqa 31. mars 2014 Kvinnesyn og likestilling i trossamfunn » Temaoversikt » Åpent forum; Logg inn for å følge forresten nøyaktig det samme som muslimene mener så jeg forstår ikke hvorfor folk roper så høyt om kvinnesynet i Koranen når Bibelen sier det samme. Hvordan går det forresten ) 0. Siter; Del dette innlegget. Lenke til innlegg Del på andre.

Kvinner og rettigheter i muslimske samfunn / Spørsmål og

 1. Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom Av: Hestvik, Håkon: Nord-sør-biblioteket, spørsmål og svar, sist oppdatert , 03. januar 2020 Spørsmål om oppgave: Jeg har fått i oppgave å sammenligne synet på kvinner i islam med kvinnesynet i kristendommen «David» flyktet fra forfølgelse i Eritrea og søkte trygghet i Norge
 2. Gjengvoldtekter og muslimsk kvinnesyn (too old to reply) h***@hotmail.com 2006-04-03 10:51:04 UTC. Permalink. Daglig leder av FOMI har en velskrevet artikkel i foreningens siste medlemsblad, hvor hun tar opp gjengvoldtekter m.m.. Inger Marie.
 3. 7 Comments on Hemsedalsaken: Et spørsmål om kvinnesyn Comrade Pootie // at // En detalj i denne saken tror er relevant er at lekdommerne og muligens heller ikke retten visste at 'en nullfemmer' med MDMA betyr et halvt gram,0,500 ikke 0,050. Å gi en jente på den størrelsen et halvt gram MDMA er ikke feilberegning eller ubevisst
 4. alitet og uakseptabel framferd. Det er også eit slikt kvinnesyn som driv kvinner - etnisk norske eller innvandrarkvinner - inn i krisesentra rundt om i landet. Valdelege menn er stort sett alltid også valdelege med kjærastane sine
 5. Koranen er først og fremst lov. Bibelen rommer derimot ikke først og fremst loven, men evangeliet om Guds frelse. Koranen og Bibelen kan sies å ha både forskjellig status, forskjellig struktur og et forskjellig innhold. Mens Guds opphøyethet må betraktes som hans primære egenskap i islam, er det i kristendommen Guds kjærlighet
 6. Passasjene i Koranen som oppfordrer til utryddelse eller slavebinding av ikke-muslimer, derimot, har ikke bare blitt brukt til å rettferdiggjøre angreriger og undertrykkelse i tidligere tider - for eksempel tyrkernes grusomme styre over kristne balkanfolk fra fra middelalderen til begynnelsen av 1900-tallet - men brukes også til å begrunne ikke-muslimers status som ikke-mennesker i.

Det er litt for mange religiøse fanatikere, særlig menn som har et ganske gammeldags kvinnesyn. Men det kan kanskje forklares med at religion nok er laget av menn, for menn. En kar med mye skjegg sa kategorisk dette: Kvinner bør forbys å kjøre bil! - Hvorfor, spurte jeg. - Det står i Koranen, svarte han Kontroversene om Muhammed-karikaturene, Koran- og bibelfortolkninger, kvinnesyn og menneskerettigheter i Østen og Vesten etter 11. september har reaktualisert det hermeneutiske spørsmålet om forståelsen - og det på en måte som ser ut til å ha overrumplet forskningsmiljøene selv, skriver Spartacus forlag på sine hjemmesider

Kvinnesyn og likestilling i islam og kristendom / Spørsmål

- Kva meiner du om islam sitt kvinnesyn? - I følgje Koranen har kvinner og menn like stor verdi, men ulike roller i samfunnet. Som muslimsk mann er ein overhovud i familien, men då òg forplikta til å ta godt vare på familien sin. Så eg føler meg trygg og heldig som muslimsk kvinne, seier ho Skoleoppgave Eier ingen rettigheter til musikken i filmen

Drammens Tidende - Det bør legges til rette for enFlere nektes innreise til Danmark – Human Rights Service

Islam spredde seg til nesten alle kontinenter, til områder med svært forskjellige kulturelle tradisjoner og kvinnesyn, og ble tilpasset i forhold til gjeldende samfunnsnormer. Lokale forhold og tradisjoner har derfor spilt en viktig rolle ved fastsettelsen av kvinners posisjon i muslimske samfunn, selv om Koranen gir mange klare retningslinjer Vi har sikkert fått med oss alle sammen at Kadra har vært i VG og etterlyst nytolkning av Koranen og debatt om islams kvinnesyn. Dessverre fikk det et veldig uheldig utfall når hun ble banket opp av en gjeng feige idioter på et utested I 2015 begynte billedkunstner Eivind Reierstad arbeidet med utstillinga A-project #1 (every man come to me), som tar opp tematikk rundt Koranen og islams kvinnesyn Islam har et meget negativt kvinnesyn; flere steder i Koranen er de vurdert omtrent på samme nivå som slaver. Hierarkiet er som følger: Først kommer mannen, så kommer hermafroditten, som har egen status, og så kommer kvinnen og slaven Kvinnesyn wikipedia. Ordet kvinne er avledet fra kona som var det vanlige ordet for kvinne på gammelnorsk (kvenna eller kvinne var der eieform av kone i flertall). Ordet gjenfinnes i. Islam ser på menn og kvinner som like av natur, likevel skiller den mellom kjønnene i visse sammenhenger

Koranens syn på kvinner - Side 2 - Aktuelle saker og

Kadra (26) er blitt angrepet og skamslått på åpen gate i Oslo av landsmenn fra Somalia, etter at hun sto frem og sa at Koranens kvinnesyn var modent for revisjon. Det var natt til igår, ved 03-tiden, at hun ble overfalt av en gruppe på sju-åtte somaliere. De gikk løs på henne med slag og spark. De Hva skjer med deg den dagen du erkjenner at du tar feil og at du må ta ansvar for å ha holdt det gående i lange tider med slike anklager? Vi har hatt noen få tilfeller av min

Hva er Guds syn på kvinner? - JW

Er det galt å hate islam for sitt kvinnesyn? Koran, sunna og sharia slår fast at ikkemuslimer skal slaktes inntil islam hersker i hele verden. I både invasjons- og okkupasjonsfasen kan muslimene plyndre, mishandle, voldta og drepe oss etter eget forgodtbefinnende Islam Net sin visjon er å gjøre informasjon om islam tilgjengelig for storsamfunnet. Vi jobber for å tilby en riktig forståelse av islam gjennom dawah, undervisning, media og politisk engasjement Prøveforelesning for Ph.D.-graden: Mona Helen Farstad. Oppgitt emne: «Seksualitet, kvinnesyn og sosiale hierarkier i Koranen» Om filmen Den grønne sykkelen er den første filmen som i sin helhet er innspilt i Saudi Arabia. Saudi Arabia har selv ingen kinoer. Den grønne sykkelen vil derfor ikke bli vist i landet den er laget i. Filmen er regissert av Haifaa Al Mansour, en kvinne Hva betyr Koranen for muslimene? Hvorledes brukes den? Hva slags kvinnesyn finner vi i Koranen? Den afganske familefaren har hatt fire koner, sier han, nå har han tre. Hva sier Koranen om giftermål? Nasaf risikerer livet for å redde søsteren sin. Hva synes du om det

Koranen. Islams hellige bok er omdiskutert, men lite diskutert. Hva betyr Koranen i dag? Hva sier den egentlig om kvinnesyn og jihad? Hvordan skal vi tolke den og hva er det vi ikke forstår? Samtiden setter fokus på en av de viktigste tekstene for å fors Men jeg kan ikke se hva som er så stor forskjell på Toraen, Bibelen og Koranen. De inneholder jo de samme fortellinger i fra Eva og Adam tid via Noa's Ark , Abraham, Moses og Jesus. Kvinnesyn og straff er jo veldig sammenfallende i disse Røverhistoriene Basim Ghozlan beskyldte Hege Storhaug for å lyve på Tabloid igår. Storhaug lar ikke slikt sitte på seg, og svarer. I gårsdagens Tabloid på TV2 om islams kvinnesyn og ytringsfrihet, protesterte Basim Ghozlan kraftig da jeg pekte på det tragiske faktumet at koranen foreskriver skilsmisseregler også for jenter som er så unge at de ikke menstruerer ennå

 • Lett motorsykkel.
 • Bunnfall kryssord.
 • Clock internet.
 • Karbonader i mikrobølgeovn.
 • Utdanning vestfold.
 • Sikkerhetskopiere samsung s7 edge.
 • Flusskreuzfahrten elbe hamburg dresden.
 • Skipsvrak oversikt.
 • Gratis producten.
 • Synonym til frembringe.
 • New york marathon app.
 • Zweite artefaktwaffe todesritter.
 • Kentucky karte.
 • Hinrichtungsmethoden saudi arabien.
 • Hvordan fjerne sminke fra klær.
 • Fakta om mitokondrie.
 • 1988 olympics.
 • Redningsskøyta jobb.
 • Små hunderaser oversikt.
 • Vpn changer netflix.
 • Cn tower toronto eintritt.
 • Stadttheater bremerhaven pinocchio.
 • Mercy översätt.
 • Dumpa barnehage.
 • Wh 1000xm2 vs h9.
 • Hvordan parrer frosker.
 • Rusta södertälje.
 • Kvittering for kjøp av hund.
 • Lerautal wanderung.
 • Hvor mye avføring per dag.
 • Ledsager definisjon.
 • Veterinærattest hund pris.
 • Kepler gesetze einfach erklärt.
 • Millionär kennenlernen schweiz.
 • Samoubistvo 2017.
 • Såing av asparges.
 • Rap battle lines.
 • Klokke spill.
 • Teste dich wie wird mein kind aussehen.
 • Mintzberg fremvoksende strategier.
 • Copenhagen marathon pris.