Home

Amerikanska revolutionen so rummet

SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Om du är upphovsrättsinnehavare och anser att SO-rummets användning av ditt material bryter mot upphovsrätten och bör plockas bort, så är du välkommen att meddela oss så att vi kan ta bort materialet. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskaälla, till. Amerikanska frihetskriget (1775-1783) kallas även för det amerikanska revolutionskriget och handlade om att de 13 brittiska kolonierna i Nordamerika (ej Kanada) ville bli självständiga från Storbritannien.. De första skotten föll i Lexington i april 1775 och blev början till frihetskriget

Genomgång (6:21 min) där SO-läraren Mikael Larsson lägger fram fem orsaker till den amerikanska revolutionen

Amerikanska revolutionen var det händelseförlopp under andra hälften av 1700-talet som ledde till att de tretton kolonierna på Nordamerikas östkust uppnådde självständighet från Brittiska imperiet och kom att utgöra Amerikas förenta stater.Under denna period enades kolonierna mot det brittiska styret och gick in i en väpnad konflikt som kallas amerikanska frihetskriget, mellan 1775. En snabbgenomgång om orsaker, skeenden och resultat av den amerikanska revolutionen. Såg ett faktafel ganska tidigt. Året det börjar ska givetvis vara 1763..

Amerikanska revolutionen 1776-1783 SO-rummet

 1. Jag syftar på den polska revolutionen 1788-92, traditionellt betecknad the four year sejm, men idag klassificerad som en revolution av historiker, i alla fall om händelserna i Frankrike 1789 anses vara en revolution. Avseende motiveringen av beteckningen den amerikanska revolutionen så föreslår jag att du läser.
 2. Den Amerikanska revolutionen startade år 1765, och slutade år 1783. Det startade genom att Amerika enbart var ett land uppdelat med kolonier, ägda av andra länder. Den västra delen av det nuvarande USA ägdes av Spanien, den centrala delen och nordöstra ägdes av Frankrike och den östra delen ägdes av Storbritannien
 3. Genomgången behandlar överiktligt fem orsaker till den amerikanska revolutionen
 4. SO-rummet är en gratis digital lärresurs och Sveriges mest välsorterade länkbibliotek för skolans samhällsorienterade ämnen: historia, religionskunskap, geografi och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till flera tusen ämnestexter och pedagogiska filmer samt tusentals SO-länkar som kan användas i undervisningen och skolarbeten

Amerikanska frihetskriget Historia SO-rummet

Fem orsaker till amerikanska revolutionen - SO-rummet

 1. ) där du ges en sammanfattning av den amerikanska, franska och industriella revolutionen Amerikanska Revolutionen - här hittar du fakta och orsaker, information om strider, slag och personer med mera» De sista.
 2. Den amerikanska identiteten var det avgörande för den amerikanska revolutionen. Amerikanernas syn på sig själva påverkade den amerikanska pressen under 1700-talet, som alltmer uppmärksammade förhållandena mellan å ena sidan kolonierna, å andra sidan hemländerna. Tidningarna talade alltmer om amerikaner istället för kolonister
 3. Amerikanska revolutionen. Den amerikanska revolutionen var kampen för självständighet mellan åren 1775 och 1783 mellan 13 kolonier i Storbritannien och Nordamerika. George Washington, han är en av de viktigaste personerna inom Amerikanska revolutionen och historian, han leder Amerika till imperium och frihet

Amerikanska revolutionen. Amerikanska revolutionen. På 1700-talet skedde många stora förändringar i samhället, mycket berodde på att det kommit nya, spännande idéer om alla människors lika värde. Detta ledde till att På sidan SO-rummet kan man läsa mer om den amerikanska revolutionen. Comments Under den franska revolutionen spilldes otroligt mycket blod då ungefär 40 000 människor beräknats ha fallit offer under den period som brukar kallas skräckväldet. Amerikanska revolutionen: Amerika var en brittisk koloni. En av orsakerna till att revolution startade var efter det 7-årskriget (1756) mellan Frankrike och Storbritannien Amerikanska Revolutionen So Rummet Film. Pedagogisk planering i Skolbanken: Franska revolutionen. Filosofer Franska Revolutionen. Franska Revolutionen & Napoleontiden by F G. Napoleontiden | Det långa 1800-talet | Historia | SO-rummet. Industriella Revolutionen Konsekvenser So Rummet

Amerikanska revolutionen - Wikipedi

 1. Det här är en film för dig som går i 8B på TSS. Det här är första filmen i en filmserie om den amerikanska revolutionen. I den här filmen introduceras moment..
 2. Amerikanska revolutionen. Jag ska försöka förklara hur USA blev självständigt och försöka förklara olika förutsättningar, orsaker och indivuell gärningar till dessa förändringar? Allt jag säger måste dessutom styrkas av fakta
 3. USA:s historia börjar traditionellt med självständighetsförklaring år 1776, men i området bodde sedan förhistorisk tid indianer och senare europeiska kolonisatörer som följde Christofer Columbus resor med början 1492. De största bosättningarna var engelska på östkusten, med början 1607. Från 1770-talet bestod de tretton kolonierna av 2,5 miljoner välmående människor och hade.
 4. En viktig anledning till revolutinen är upplysningen. Med upplysningen menas att det kom många nya idéer om hur ett samhälle skulle styras. Tidigare tyckte man att det var självklart att det skulle finnas en kung. Det tyckte man inte längre. En annan orsak till franska revolutionen var att den amerikanska revolutionen hade ägt rum

Amerikanska revolutionen - YouTub

 1. Amerikanska revolutionen; veckans nyheter 39; reportage vincent van gogh; revolutionernas århundrade; ett fat korngröt v.34; Franska revolutionen 1789 Text+frågor; v.38 bokuppgift 62dagar; veckans nyheter v.37; franska revolutionen so rummet sammanfattning; veckans nyheter v.38; Ne.se tre filmer + frågor; svenska bokuppgift v.37; film.
 2. SO-rummet _____ Franska Revolutionen. Lego-revolution. Studi: Franska revolutionen. Franska rev. dokumentär på franska med eng text _____ Amerikanska Revolutionen. Tecknad revolutionen. Amerikanska revolutionen 5 orsaker. Morgans genomgång. Bakgrund till Franska revolutionen. Instuderingsfrågor Comments. Sign in | Recent Site Activity.
 3. Amerikanska revolutionen år 1776 A. Se film Se valfri kortfilm om amerikanska revolutionen på so-rummet Se filmen två och två,.
 4. Orsaker till den franska revolutionen | Historia | SO-rummet. Orsaker till franska revolutionen Diagram | Quizlet. Tredje Ståndet Franska Revolutionen. REVOLUTION! Amerikanska 1773, Franska ppt video online ladda ner.

Den amerikanska revolutionen historia12

Många anser att USA är det mäktigaste landet i världen på grund av deras militära insatser och demokratiska grund. Ni ska i detta arbetsområde får lära er om den amerikanska revolutionen, även kallat det amerikanska frihetskriget, som faktiskt är orsaken till varför landet USA överhuvudtaget grundades. USA var från början en koloni, bland annat styr Amerikanska Revolutionen Christoffers SO-Rum. Loading Tea, Taxes, and The American Revolution: Crash Course World History #28 - Duration: 11:27 amerikanska revolutionen. Vad som just hänt, att en koloni gjort uppror och vunnit var något helt nytt. Det nya landet ska styras, man vill inte ha en kung som i Europa utan enas om att dela makten i tre delar. amerikanska revolutionen. Kongressen - representanter från varje delstat och beslutar om skatter och lagar Avsnitt 9 Amerikanska revolutionen De som bildade USA var inspirerade av upplysningsidéerna. År 1776 gjorde invånarna i Englands kolonier i Nordamerika uppror mot den engelska kungamakten. Den 4 juli 1776 samlaes den amerikanska revolutionens ledare för att skriva under en självständighetsdeklaration där de förklarar att de inte längre tänkte låta sig styras av England

Amerikanska Revolutionen Marie Linder. Den amerikanska demokratins historia Arlandagymnasiet. Amerikanska revolutionen egen sofianilsson. Revolutionernas tid Sabas SO-Eng. Amerikanska och franska revolutionen andreaswass. Revolution! Arlandagymnasiet. Franska revolutionen björn westerström. English. Amerikanska revolutionen Under 1580-talet försökte Storbritannien etablera sig som kolonialmakt i Nordamerika, ett projekt som gick sisådär. Inga större framgångar. Det skulle dröja ända till år 1607 innan den första verkliga kolonin grundades, Virginia

So och Ikt - kanalen 36,886 views. 5:50. Amerikanska revolutionen på 7 min - Duration: 7:28. Magister holmström 10,471 views. 7:28. Vad handlar Amerikanska revolutionen om. Den Amerikanska revolutionen startade år 1776. I Nordamerika. De länder som var med i Amerikanska revolutionen var Frankrike, Storbritannien och Spanien. Storbritannien vann över Frankrike. De krigade om land (mark) och vem som kan styra världshaven i och utanför Nordamerika So och Ikt - kanalen 35,202 Amerikanska revolutionen på 7 min - Duration: 7:28. Magister holmström 10,375 views. 7:28. Orsakerna till den industriella revolutionen på 5 min - Duration: 5:19 Amerikanska Revolutionen 9 röster. 14110 visningar uppladdat: 2008-04-05. Inactive member. Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete. Gjorde denna på ett lite berättelseliknande sätt, Gjord under HT 2007. Boston Tea Man kan ta på spänningen i det kvava rummet

Den amerikanska revolutionen höll på mellan 1765 och 1783. På denna tiden så var Amerika ett kolonialiserat land. Länderna som hade kolonier i Amerika var Storbritannien, Spanien och Frankrike (bild 1). Spanien hade tagit över södra Amerika, Frankrike tog mitten och det norra, och Storbritannien tog över det östra Den här gången handlar det om den amerikanska revolutionen, som ibland också kallas för det amerikanska frihetskriget. Läxdag: 8A: 25 oktober 8B: 22 oktober 8C: 19 oktober. Att göra: Titta på filmklippet nedan och var förberedd att diskutera följande frågor på lektionen. 1. När pågick det amerikanska frihetskriget? 2 Amerikanska revolutionen, orsaker och följder Sammanfattning: Till en början var Nord Amerika uppdelat i kolonier, Frankrike, Spanien och Storbritannien. Vem skulle då styra över världshaven Den amerikanska revolutionen drevs mycket av de nya liberala tankarna om allas lika värde och frihet. Amerika är ett mycket liberalt land än idag. Men de konservativa ville egentligen fortfarande vara del av Storbritannien, och behålla de gamla sätten och systemen

Sammanfattning av Amerikanska revolutionen kortfil

Mitt nästa exempel på nationalismens betydelse i syfte att skapa fred, frihet, liberalism och välstånd gäller den typ av patriotism som vägledde tillskyndarna av den Amerikanska revolutionen 1776-83 Den amerikanska revolutionen gav även upphov till Franska revolutionen, då amerikanernas seger bevisade att folket kunde slå sig fria och klara sig utan att vara styrda av kung, adel eller kyrka. I slutändan resulterade den franska revolutionen i en militärdiktatur under Napoleon och att ett stort antal människor dödades, mestadels de som varit emot revolutionen finns det likheter mellan amerikanska och franska revolutionen Svar: En likhet är att de båda revolutionerna påverkades av upplysningens tankar om alla människors lika värde och en tro på vetenskap och förnuft snarare än religion Den Amerikanska revolutionen började år 1775 och pågick till år 1783. Frankrike, Spanien och Storbritannien hade skapat olika kolonier i nuvarande Amerika. Men mellan Frankrikes och Storbritaniens var det mycket krig. Till slut vann Storbritannien kriget mot Frankrike, men när krig är slut så brukar den segrade bli väldigt fattig efteråt

Orsakerna till Amerikanska revolutionen - YouTub

 1. Den blivande amerikanska presidenten George Washington och den franska officeren La Fayette under amerikanska revolutionen. La Fayette återvände till Frankrike som en frihetsälskande republikan. Han deltog senare i den franska revolutionen. John Ward Dunsmore, 1907. Hohum, 2014. Wikimedia Commons
 2. Vår den amerikanska revolutionen var påverkad av upplysningen. hur märks det fotogallerieller se relaterade: SO-rummet fotografera. Erikanska revolutionen. ven kring tankarna hur skulle och organiseras. fotografera. Klicka här för att öppna - fritenkaren.se fotografera. Ingen och amerikanska revolutionen youtube
 3. Kubanska revolutionen kallas den upprorsrörelse, ledd av Fidel Castro, som på 1950-talet genomförde en revolution på Kuba.Upproret pågick åren 1953-1959 och avslutades i samband med att revolutionärerna 1 januari 1959 tog makten över landet, från den då sittande diktatorn president Fulgencio Batista.Till revolutionens ledande figurer räknas också argentinaren Che Guevara, Camilo.
Franska revolutionen | Det långa 1800-talet | Historia

Åk 8 Amerikanska revolutionen Posted on 3 november, 2014 av magistermattsson Om ni vill läsa lite mer om den amerikanska revolutionen kan ni t ex använda följande sida Ludvig hustru, Marie Antoinette slösade också mycket pengar på juveler, hasardspel, klänningar och skor - hon fick med tiden öknamnet fru underskott. Det amerikanska folket vann sin frihet genom kriget, under tiden som den franska befolkningen blev fattigare. Efter flera år av missväxt steg mjölpriserna vilket ledde till brist på bröd som var folkets viktigaste föda Den revolutionen skedde några år efter den amerikanska, 1789. Om den ska vi också läsa, här finns min bildpresentation till. På SO-rummet kan man också läsa mer om franska revolutionen

På dessa sidor kan du hitta information om den amerikanska revolutionen och svar på din fråga: SO-rummet, Amerikanska revolutionen,. Den amerikanska armen leddes av en ägare som heter George Washington. Två år senare så skapade amerikanerna en allians med Frankrike. källor: wikipedia, historiaref och SO rummet Amerikanska revolutionen. Title: Amerikanska revolutionen Author: avh Created Date

Det amerikanska frihetskriget Historia SO-rummet

KOLONISERING OCH REVOLUTIONER - Hom

Sid. 317. Nybyggarna kommer till Nordamerika. Varifrån och varför? Sid 318-319. Det fanns en urbefolkning. Vilken? Vad hjälpte de till med och hur behandlades dem? Vad var det för växt som gav mycket pengar? Kolonierna styr sig själva. Krig mellan Storbritannien och Frankrike. Eftersom man hade kolonier i flera världsdelar så slogs fransmän och engelsmä Fråga 2. Med den franska revolutionen föddes nationalismen. Med den industriella revolutionen föddes också den moderna samhällsdebatten. a) Beskriv hur detta går till och ge exempel från båda revolutionerna. b) Den franska revolutionen får flera efterföljare i Europa. Redogör för det och gör en analys Den amerikanska revolutionen Posted on 13 juni, 2011 by Joakim Wendell Historia 123 År 1776 revolterade tretton av de engelska kolonierna i Nordamerika mot den brittiska kronan När den industriella revolutionen började ta fart så ledde det till att folket började flytta från landet och in i städerna. Med detta så uppkom det en medelklass, med advokater, läkare, lärare etc och en arbetarklass som till stor del utgjordes av bönder Frågor amerikanska revolutionen. Frågor och korta sammanfattande svar om den amerikanska revolutionen. Eleven går kort igenom revolutionens orsaker, händelseförlopp och konsekvenser Den amerikanska revolutionen är lite lik den franska revolutionen på flera sätt. Båda revolutionerna är baserade på orättvisor och missnöje av folket, att folket vill att ideologierna om mänskliga.

23 bästa bilderna på Amerikanska revolutionen

Franska revolutionen. orsaker för revolution . Frankrikes tillgångar då han var skuldsatt efter sjuårskriget 1756-1763 men det stoppade inte honom att delta i det Amerikanska frihets kriget år 1775-1783 därpå var statskassan helt tömd This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu

Amerikanska och franska revolutionen - YouTub

Amerikanska frihetskriget - Skolbo

Men det hände i olika länder med lite drygt 100 års mellanrum. I SO-rummet Likheter mellan amerikanska och franska revolutionen. 11 mars 2016 - 12:07 • historia • Carl-Johan Ljungberg. Spår kvar av franska revolutionen? 3 december 2015 - 21:33 • historia • Therése Hagman Folket gör revolution: Franska revolutionen inleddes i juni 1789 med att det tredje ståndets medlemmar, bönderna, lämnade den tillkallade riksdagen som dominerades av de två första stånden, och istället utropade sig till landets nationalförsamling

Amerikanska revolutionen - frihetskriget Trailer (Sol7463

Franska revolutionen A. Se film Se valfri kortfilm om franska revolutionen på so-rummet Se filmen två och två, tillsammans med din b.. franska revolutionen. franska revolutionen kallas en serie händelser i Frankrike mellan 1789 och (11 av 52 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Bakgrunden. I Frankrike styrde kungen, Ludvig XVI, enväldigt med stöd av den franska adeln Den franska revolutionen framhölls som ett avskräckande exempel. Man kan säga att konservatismen kom som en reaktion mot de idéer som den franska revolutionen representerade. Dessa var ju som ni redan vet tankar om att göra revolution mot de kungar som ensam hade makten. Konservatismen kom också som en motreaktion till liberalismen Genomgångar i form av filmer är hämtade från SO-rummet (en websida med skolmaterial). Övriga genomgångar av Janne. Anteckningar från Jannes genomgångar: Uppstart Revolution Tisdagen den 26/11. revolution genomgång Torsdagen den 28/11 maktfaktablad Del 1 Franska revolutionen. Arbetsuppgifter till filmerna hittar du under elevuppgifter Hej! Ni arbetar med ett arbete om den industriella revolutionen. Er huvudkälla är läroboken, men ni kan också arbeta med egenvalda källor och/eller titta på och använda er av filmklippen längst ned i detta inlägg. Här kommer också några tips på artiklar ni kan läsa för att fördjupa era kunskaper i någon särskild fråga: Industriell

Amerikanska revolutionen egen 1. Mål: Kunna de viktigaste händelserna före och under amerikanska frihetskriget. Syfte: USA är idag ett viktigt land, och att kunna dess historia blir viktigt. Omfattning: Sammanfattning av främst s. 146-151. Mål: Kunna de viktigaste händelserna före och under amerikanska frihetskriget Amerikanska revolutionen: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/amerikanska-revolutionen Franska revolutionen.. a) År 1775 började amerikanska kolonisatörer kämpa för frihet under lång tid mot det brittiska hemlandet. Konflikten kallas huvudsakligen det amerikanska RevolutionÄra kriget, men händelsen var på den amerikanska förklaringen om självständighet 1776 således en föregångare att det ibland också kallades den amerikanska revolutionen Den industriella revolutionen ändrade grundläggande hur vi människor lever idag. Den långsiktiga viktigaste konsekvensen var hur den industriella revolutionen påverkade vår miljö och hur den mänskliga befolkningsökningen. Luften blev extremt ohälsosammare i det nya industrisamhället. Stenkolen brändes till användning för loken

Franska revolutionen Det långa 1800-talet - SO-rummet

Amerikanska revolutionen börjar Den Amerikanska revolutionen bestod av de 13 en gång brittiska kolonier som ville göra Amerika självständigt från Storbrittanien. Samt de Engelska som såklart ville hindra detta Hobsbawms långa artonhundratal innefattar tidsperioden från franska revolutionen 1789 till utbrottet av första världskriget1914. För att underlätta kategoriseringen av materialet på SO-rummet inkluderas här även denamerikanska revolutionen i perioden, som därmed istället börjar 1776

En fördjupningsuppgift skriven på engelska, där eleven redogör för den amerikanska revolutionen och den franska revolutionen (som båda tog plats under 1700-talet). De två revolutionerna beskrivs först var för sig, och jämförs sedan med varandra. Innehåller källor Franska revolutionen startade en mängd olika tankar och idéer om människors likhet inför lagen, om frihet, jämlikhet och broderskap. Dessa idéer spreds under Napoleonkrigen och samtidigt skedde en annan revolution, den industriella, som skulle förändra Sverige och Europa för alltid. De nya fabrikerna som byggdes upp i städerna drog till sig människor som lämnade sina hem i de. Värgårdsskolan SO 7ABCDE-9ABCDE 2016-2019 onsdag 18 oktober 2017. Arbetsplan om amerikanska och franska revolutionen Målet med arbetsområdet är att du ska ha kunskap om och kunna förklara revolutionernas likheter och skillnader samt kunna resonera om deras betydelse för framtiden Bakgrund. Kriget var resultatet av den politiska amerikanska revolutionen.Kolonister galvaniserade runt ståndpunkten att Stamp Act från 1765, som infördes av Storbritanniens parlament, var grundlagsstridig.Det brittiska parlamentet insisterade att de hade rätt att beskatta kolonister

Amerikanska frihetskriget - gnistan som tände den franska

Nedan hittar du länkar till texter och dokument som berör 1700-talets revolutioner Edmund Burke, född 12 januari 1729 i Dublin på Irland, död 9 juli 1797 i Beaconsfield i Storbritannien, var en irländsk-brittisk statsman.Han var också författare, politisk teoretiker och filosof.Han betraktas av många som konservatismens grundare och förste lärofader.. Burke ansåg bland annat att det är varje undersåtes eller medborgares skyldighet att åtlyda statens. Amerikanska revolutionen var under 1775 till 1783 och det var i Amerika. Amerikanska flagga har 13 stjärnor för att det är 13 kolonier i Amerika. Det var ett krig i 7 år och det var mellan Storbritannien mot Frankrike och det var för att båda ville styra över världshavet men Storbritannien vann och slösa väldigt mycket pengar,. En annan orsak varför jag tycker att den amerikanska revolutionen var bra, var att när kolonisterna gjorde revolution mot England så gick monarkin bort, alltså då bestämde inte Georg lll över kolonisterna längre, och då var det ingen diktatur heller, utan det blev demokrati senare efter att George Washington blev den första president en i Amerika

Hej! Nu är det dags för terminens andra filmklippsläxa. Den här gången handlar det om den amerikanska revolutionen, som ibland också kallas för det amerikanska frihetskriget. Läxdag: 8A: 25 oktober 8B: 22 oktober 8C: 19 oktober Att göra: Titta på filmklippet nedan och var förberedd att diskutera följande frågor på lektionen. 1 Sök sedan på andra artiklar på SO-rummet som handlar om franska revolutionen (tänk att du ska försöka hitta olika förslag på intressanta ämnen att skriva reportage om på svenskan.) Hej! Dagens lektion (tisdagen den 4:e november) handlar om amerikanska revolutionen och de idéer som ligger bakom denna och den franska revolutionen

Patrioter amerikanska revolutionen - patrioter (också

KÄLLKRITISK ANALYSJag har försökt att använda mig utav olika källor. Det mesta har jag tagit från so-rummet och sedan försökt fördjupa mig om vem som har skrivit texten på so-rummet.Jag har även försökt ta hjälp av så många primära källor som möjligt. Till exempel så använde jag mig utav målningen om stormningen av Bastiljen som [ Amerikanska revolutionen: https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/amerikanska-revolutionen Franska revolutionen: https://www.so-rummet.se.

Slaveri och triangelhandel | Nya tiden | Historia | SO-rummet

Vilka orsaker låg bakom den Amerikanska revolutionen

Revolutionen ledde till mer demokrati.Nackdelen med våldet (krigen) inom den franska revolutionen var att massvis med människor dog. Men dessa borgare/människor hade troligen ändå dött pågrund av hunger eftersom att de var fattiga och att jordbruket höll på att försämras Ni ska veta vad arabiska våren är och hur den utvecklades. Vad hade sociala medier för roll i den arabiska våren? Ser du några likheter med amerikanska och den franska revolutionen? Ni kommer att skriva om den arabiska våren på fredag morgon (OBS! Inte ett prov) Lycka till Den nya tiden so rummet Nya tidens huvudlinjer Nya tiden Historia SO-rummet ) om nya tiden med fokus på 1500-talet och 1600-talet. Här berättas om den nya tidens starka kungar/drottningar/furstar (som en följd av reformationen) samt om den vetenskapliga revolutionen (som en följd av boktryckarkonsten, kyrkan

Franska revolutionen Anna Herdy, Södertörns Orsaker till den franska revolutionen | Historia | SO-rummet. Revolutioner: Neolitiska revolutionen och franska Franska revolutionens orsaker | Utredande text - Studienet.se. 6507 Franska revolutionen inleds - SLI.se. Historia åk 8 Amerikanska frihetskriget och franska Uppgift 2 DEN. 12. Ångmaskinen var viktig för den industriella revolutionen. Beskriv på vilka sätt ångmaskinen förändrade tillverkningen, transporterna och resandet. 13. Nämn några negativa följder av den industriella revolutionen. 14. Nämn några positiva följder av den industriella revolutionen. 15 Jag som har denna blogg är lärare i SO för åren 4-9. Här kan du som elev hitta det du söker som rör SO-ämnet. Under de olika sidorna överst finner du planeringar, lektionsgenomgångar, presentationer och annat nyttigt

Amerikanska revolutionen - Mimers Brun

Under revolutionen år 1789 blev kvinnan känd under namnet Marianne som var ett av de vanligaste namnen i 1700-talets Frankrike. Namnet skulle symbolisera att kvinnan var en del av folket. I juli 1830 gjorde Frankrike åter­igen uppror och målaren Eugène Delacroix fick inspiration till sitt konstverk Friheten på barrikaderna som är full av symboler från den tidigare revolutionen Orsaker till den industriella revolutionen finns det många av och de har tillsammans förändrat hur vi upplever världen och våra yrken. Den industriella revolutionen var den stora reformen av jordbruk som ledde till att folket migrerade in till städerna och därmed började arbete i fabrikerna

Amerikanska revolutionen - SFGR Sara Svensson SO 8A

Föregående inlägg Den amerikanska revolutionen Nästa inlägg Napoleonkrigen. 44 reaktioner på Den franska revolutionen Emma skriver: 27 oktober, 2011 kl. 02:04 Tack för informationen! ska ha prov på detta imorgon (går i åttan) och detta är så grymt!! Den industriella revolutionen bygger också på att tekniken utvecklades så att man kunde tillverka delar till maskiner osv med sådan precision att de var utbytbara mot varandra och då kunde man massproducera varor. Därmed övergick samhället från att vara ett jordbrukssamhälle till ett industrisamhälle - det blev en ekonomisk revolution Orsaker till den franska revolutionen | Historia | SO-rummet Den Franska Revolutionen, Dess Orsaker Och Inre Historia, 1789-1799 Franska revolutionen en sammanfattning sök på Antiken i sökrutan så kommer det upp material om Grekland och Romarriket från So-rummet 1700-talets revolutioner: Industriella revolutionen - orsak och konsekven

Industriella revolutionen | Det långa 1800-taletAmerikanska inbördeskriget 1861-1865 | Historia | SO-rummetKubakrisen 1962 - det kalla krigets hetaste ögonblickFranska revolutionens inledning | Historia | SO-rummetUpplysningen | Nya tiden | Historia | SO-rummetSkräckväldet och revolutionens slut | Historia | SO-rummet

En av de mest inflytelserika skriftställarna under den amerikanska revolutionen, Thomas Paine, var också med och påverkade George Washingtons politiska.. SO-rummet.se är en fantastisk sida där kan du hitta information både om amerikanska och franska revolutionen, till exempel de här artiklarna: Franska revolutionen Amerikanska revolutionen. I första hand skulle jag säga att det är upplysningens idéer om jämlikhet och ifrågasättandet av gamla auktoriteter som kyrkan och kungen Orsaker till revolutionen. Mot slutet av 1700-talet växte missnöjet i Frankrike. Det var främst det tredje ståndet som protesterade mot adelns privilegier. 1789 befann sig den franska staten i en ekonomisk kris. Frankrike hade krigat mot England när Frankrike hjälpte de nordamerikanska kolonierna att bli fria Albert Bonniers Förlag 2004 464 s. Förlagsband med skyddsomslag. Inlagan gulnad

 • Historisme filosofi.
 • Terraria wiki equipment.
 • Verdens beste vafler sjømannskirken.
 • Muslimsk bryllupsfest.
 • Lyd på snapchat video iphone.
 • Været i morgen lillestrøm.
 • Brukerveiledning samsung s8.
 • Vetivo pris.
 • Skihytta trysil afterski.
 • Sofa poco.
 • Rollschuhe kinder.
 • Hedningen kryssord.
 • Sinusknuten oppgave.
 • Joe navarro menschen lesen englisch.
 • Visit hamar.
 • Festliche röcke und oberteile.
 • Seltene erden preisentwicklung 2017.
 • Flusskreuzfahrten elbe hamburg dresden.
 • Kinderspielplätze nrw.
 • Portfolio design.
 • Kobe bryant nummer.
 • Når ble aust vågøy skrevet.
 • Vesterålen fiskeboller pris.
 • Hva gjør linsen i øyet.
 • Ford maverick 3.0 technische daten.
 • Ukenummer.
 • Euro sko.
 • Jason statham 2018.
 • Belem lisbon.
 • Grundstückspreise bautzen.
 • Hva er livsmestring.
 • Harnleiterneueinpflanzung kind.
 • Japansk keiser kryssord.
 • Leie russebil.
 • Final fantasy vii trailer.
 • Danmark været.
 • Vifter ventilasjon.
 • Inhemsk öl kroatien.
 • Hekkplanter tilbud.
 • Helle kniver pris.
 • Tanzstudios nürnberg.