Home

Lokus naturfag vg1

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere Naturfag Vg1 Twig-filmer, interaktive oppgaver, utforskende arbeidsmetoder og programmering er eksempler på «levende» digitale godbiter som inngår i de digitale ressursene til nye Naturfag SF . Vi skal nå ta for oss noen av ressursene Naturfag SF Naturfag SF er nyskrevet, men har beholdt sitt faglig solide preg med gode forklaringer og aktiviteter som legger til rette for dybdelæring.Læremidlet byr på mange oppgaver, forsøk og aktiviteter både i læreboka og digitalt. Nytt digitalt innhold er lagt til; blant annet innenfor programmering og utforsk Her har vi samlet tidligere gitte oppgaver til privatisteksamen i naturfag Vg1 (fra 2008) og sortert dem etter hovedområdene i læreplanen. Oppgavene er merket med årstall, semester og oppgavenummer. Vi har ikke vurdert kvaliteten på oppgavene alle er lagt ut.Oppgavene har fem svaralternativer, med ett riktig svar

Sammendrag av Kap 1 Økosystemer: Natur i Endring Lokus

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Naturfag 5 elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som læreboka og inneholder interaktive oppgaver og innlæringsressurser. Om læreverket. Naturfag Vg1. Filmnettsted Lokus Naturfag Påbygging. Kosmos Naturfag Vg1. 2E Populasjonsvekst - lokus. Lokus. Nettressursen Lokus - Norsk2-blogg om IKT. Naturfag SF og YF - Aschehoug Univers Bokbeskrivelse ungdomstrinn 8-10 vg1 naturfag fysikk 1 fysikk 2 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2 Alt er kjemi. Bokbeskrivelse ungdomstrinn 8-10 vg1 naturfag.no blir utvikla av Nasjonalt senter for naturfag i opplæring Trinn: Vg1 Naturfag SF og Naturfag for yrkesfag har en praktisk og utforskende tilnærming til faget som setter elevens læring i sentrum. Naturfagserien har et enkelt språk, grundige forklaringer og rik tilgang på oppgaver og aktiviteter Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere. Naturfag SF elevnettsted er fritt tilgjengelig uten innlogging. Nettstedet har samme kapitler som. Hvordan gjennomføres eksamen i Naturfag påbygg og Naturfag Vg1? Informasjon om eksamen i naturfag

I naturfag jobber vi både praktisk og teoretisk, i laboratoriet og ute i naturen. Med naturvitenskapelige metoder gjør vi undersøkelser og finner ut hvordan vi kan ta vare på naturressursene, bevare biologisk mangfold og få en bærekraftig framtid Naturfag for yrkesfag består av fellesbok og digitale kapitler. Det lages to digitale kapitler til hvert utdanningsprogram, som dekker de unike kompetansemålene. Ved å lage skreddersydd innhold til hvert utdanningsprogram, får elevene anledning til å jobbe med relevante eksempler og oppgaver Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. 3 Forbruksvalg og miljø. I læreboken Kosmos YF naturfag leser du om. hva bærekraftig utvikling betyr; hvordan dine forbruksvalg påvirker miljøet. Artikkel barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1 naturfag biologi 1 biologi 2 teknologi og forskningslære x og 1 teknologi og forskningslære 2 energiportalen.n Naturfag-VG1. Viktig: På grunn av tegninger i originaldokumentet, er det kanskje bedre å laste ned originaldokumentet i PDF-format. Last ned her. Protein Byggematerial (celler) Fornye celler Protein er keratin (hår og negler) 1. Aminogruppe N - H H. 2

Læreplan naturfag yrkesfag vg1. Rettelser i læreboken. Programmering. Velkommen til Kosmos YF fra 2017. På dette nettstedet finner du ressurser til Kosmos YF fra 2017. Kosmos YF fra 2017 dekker ikke ny læreplan fra 2020 Energi og materie er et av kjerneelementene i naturfag fra 1. til 11. trinn. Her viser vi ressurser om dette kjerneelementet. Naturfag 1/19. I dette nummeret av Naturfag gjør vi et dypdykk kjerneelementet energi og materie. Stoff og eigenskapar. Undervisningsopplegg for 1.-2. trinn

Omvendt undervisning videoer naturfag studieforberedende. 1 Utforskningen av vår verden. 2 Natur i forandring. 3 Næringstoffene i maten. 4 Livsstil og helse. 5 Elektroner på vandring. 6 Energi i dag og i framtida. 7 Fra gen til egenskap. 8 Den bioteknologiske tidsalderen. 9 Stråling fra sola og universet Naturfag Vg1 er ett av de seks minstekravsfagene som gir deg generell studiekompetanse. Du lærer grunnleggende temaer fra biologi, fysikk og kjemi viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skole. barnetrinn 3-4 barnetrinn 5-7 ungdomstrinn 8-10 vg1 biologi 1 biologi 2 fysikk 1 fysikk 2 kjemi 1 kjemi 2 geofag x og 1 geofag 2 teknologi og forskningslære x og 1. Kompetansemål etter Vg1 - studieforberedende utdanningsprogram Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilde

IPRAKSIS Vg1. Elev / 11-13 - Lokus

Unibok - digitale lærebøker

Flervalgsoppgaver som tidligere ble gitt som en del av privatisteksamen i naturfag Vg1 (2008) Teksten er basert på Samfunnsfagboken Lokus, utgitt av Aschehoug. Bokmål. Elektrisitet - Ladningens rundreise. Notater til elektrisitetsprøve. Sammendrag av kapittel 3 i naturfag for VG1. Bokmål. Naturfagnotater Senit kap. 1-7 (VG1) Relativt utfyllende notater om kapittel 1-7 i Vg1 Senit Naturfag Kompetansemål etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilde Senit kommer i helt nye utgaver, tilpasset den nye læreplanen og med egne bøker til alle yrkesfagene. Senit knytter naturfag til hverdagsopplevelser, yrke, nyere forskning, og aktuelle samfunnsspørsmål på en enkel og direkte måte Velkommen til Kosmos SF og Kosmos YF yrkesfag, naturfag vg1 Kosmos naturfag kom i nye utgaver til Kunnskapsløftet 2020. Nedenfor finner du videopresentasjoner av de nye utgavene. Logg inn på de nye elevnettstedene (gratis) og lærernettstedene ovenfor

NATURFAG SF - et «levende» læremiddel - Aschehoug Univer

Naturfag SF og YF - Aschehoug Univer

11-13 - Lokus

 1. Naturfag, Vg1 yrkesfag . Elever på VG1 - Yrkesfaglig utdanningsprogram skal prøves i kompetansemål fra fire hovedområder. Elevene kan trekkes ut til muntlig-praktisk eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Naturfag, Vg3 påbygningskurs til generell studiekompetanse
 2. I naturfag handler det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring om å gi elevene kompetanse til å forstå sin egen kropp og ivareta sin egen fysiske og psykiske helse. Elevene skal kunne forholde seg kritisk til og bruke helserelatert informasjon til å ta gode og ansvarlige valg knyttet til helse, sikkerhet og miljø i både hverdags- og arbeidsliv
 3. Dette er et sammendrag av Nexus VG1. Alle kapitler er med. (1-9) Sammendraget er basert på ulike skal kunne ark til prøver som jeg har svart på ut ifra boka. I kapitler hvor jeg ikke har fått ark som dette har jeg skrevet sammendrag fra kapittelet i boka. Laget før en halvdagsprøve i naturfag. Nexus VG1
 4. Start studying Naturfag- kapittel 7 - arv. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools
 5. Etter Vg1 - yrkesfaglige utdanningsprogram Forskerspiren Mål for opplæringen er at eleven skal kunne . planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser i samarbeid med andre der en identifiserer variabler, Ressurser for naturfag. Kjenneteikn på måloppnåing. Eksamensoppgaver m.m
 6. Naturfag Vg1 og Naturfag påbygg inngår i fag til generell studiekompetanse og til påbygg for privatister. less Her ser du 9 av totalt 137 videoforelesninger som gis i faget Naturfag i ASK

naturfag.no: Eksamensoppgaver naturfag Vg1

Naturfag for yrkesfag dekker læreplanen i naturfag videregående kurs 1, yrkesfaglige utdanningsprogram. Læreboka er en basisbok som introduserer den digitale ressursen som er tilpasset hvert enkelt utdanningsprogram gjennom et rikt tilfang av digitale oppgaver, forslag til forsøk og aktiviteter IBX User NOT ACTIVE. Kontakt oss; Logg inn; Kundesenter; Produkter; Grunnskole. Barnetrinn 1-4. Fag. Kroppsøvin Matematikk lærerressurs - 1P - Deler - 3 Geometri. Naturfag 5. Vg1. SF. Fokus. Samfunnsfag. SF/YF - Lydbo Kosmos SF naturfag studieforberedende kommer i ny utgave til fagfornyelsen 2020. Kosmos SF fra 2017 er faglig oppdatert og inneholder en rekke dagsaktuelle eksempler. Det er lagt inn hør deg selv-oppgaver etter hvert delkapittel som hjelper elevene til å få oversikt over det mest grunnleggende lærestoffet Naturfag innlevering - fornybare energikilder Sånn det er idag dekker de ikke-fornybare energikildene 90% av energiproduksjonen i verden, tiltross for at det er klare fordeler ved å bruke fornybare energikilder

Boka dekker kompetansemålene til påbygging for generell studiekompetanse i naturfag på Vg1. Kompetansemål elevene tidligere har hatt på Vg1 yrkesfag repeteres kort, resten av kompetansemålene dekkes grundig. Etter hvert kapittel er det en egen arbeidsdel med oppgaver og øvinger. Komponenter: • Lærebok med grunndel og arbeidsde Naturfag skal samtidig bidra til åpenhet for den erfaringsbaserte og tradisjonelle kunnskapen som samer har om naturen. Kompetanse i naturfag gir grunnlag for å forstå og være kritisk til argumentasjonen i samfunnsdebatten, og er viktig for at elevene skal kunne være aktive medborgere og bidra til en teknologisk og bærekraftig utvikling.

Undervisningsopplegg - Aschehoug Univer

 1. Naturfag SF/Naturfag for yrkesfag. Aschehoug. Første innlogging: lokus.no. Klikk på Logg inn øverst på siden. Logg inn med Feide Klikk på Min Side øverst til høyre Velg Mine Unibøker nesten øverst til venstre. Nå kan du gå rett til unibok.no neste gang du skal bruke boken. Logg inn med Feide. Velg Mine Unibøke
 2. Kosmos yrkesfag - seks lærebøker skrevet til de ulike læreplanene for naturfag yrkesfag vg1 for LK20.Kosmos YF formidler naturfag på en enkel og motiverende måte. Et rikt utvalg av dagsaktuelle eksempler og forsøk, åpner for utforskning og skaper motivasjon og nysgjerrighet. Åpne forsøk gir rom for undring og økte muntlige ferdigheter
 3. Targets. Digitale ressurser er felles for lærer og elev og tilbys som en skolelisens. Noen ressurser er kun tilgjengelige for lærer. Når en skole kjøper en skolelisens, har elevene gratis tilgang til elevressursene

Gratis og åpent elevnettsted til Kosmos Påbygging naturfag. Lærebok for påbygging til generell studiekompetanse i naturfag. Elevnettestedet har samme struktur som læreboken Kosmos SF (2020) er skrevet til fagfornyelsen av læreplanverket i naturfag for Kunnskapsløftet (LK20). De tre tverrfaglige temaene blir behandlet i kompetansemål der de naturlig hører hjemme. Refleksjonsspørsmål underveis i teksten gir rom for undring, økte muntlige ferdigheter og dybdelæring Sinus 1P matematikk består av: lærebok med teori og oppgaver; og denne nettsiden; Velg kapittel i menyen. Til hvert kapittel finner du blant annet Naturfag. Kurs {{ subject.formatted_title }} Oppstart. I klasserom. De fleste kursene våre på skolene har oppstart både i august og januar. Du kan lese mer om dette på selve kurssiden. Oppstartsdato for undervisning får du tilsendt fra skolen når du blir student.. Title: Microsoft Word - NAT1002_Naturfag_Vg1_St_STU.docx Author: jan.roger.vollan Created Date: 3/6/2018 11:35:36 A

Naturfag 5. Elev / 11-13 - Lokus

Naturfag vg1 . Forurensning langs den norske kystrømmen, plaststoffer og jordbruk. Naturfag vg1; Tverrfaglig . Klorofyll i havet. Biologi 1; Naturfag vg1; Tverrfaglig . Kom deg unna hoppekrepsen! En økologisk lek etterfulgt av dataanalyse. Biologi 1; Matematikk ungdomsskole; Naturfag ungdomsskole / vg1; Finn oppgave. Fag Naturfag; Sammendrag; Utdannelse: Vgs - Studieforberedende Vg1 Fag: Naturfag; Karakter: Ingen karakter gitt Antall sider: 4 Antall ord: 689 Filformat: Word2003 Sammendrag av Kap 1 Økosystemer: Natur i Endring Lokus Nexus Naturfag 5. Vg1. SF / Stråling / Elektromagnetisk stråling. Naturfag 5. Vg1. SF - 6 Radioaktivitet - Ioniserende strålin

Naturfag Lokus

Vg1/Vg2. YF. ERGO Lærerressurs - ERGO Fysikk 2. Psykologi 1 - Lærernettsted Matematikk lærerressurs - 2P. Naturfag 5/3/2 Lærerressurs - Naturfag 5 - Deler - Lenkesamling. Matematikk lærerressurs - Startside - Deler - GeoGebra - Manual for lærere. Nettopp Norsk lærerressurs - Startside. Muntlig-praktisk eksamen. Eksamen i naturfag er en muntlig-praktisk eksamen. Du får vite hvilket fag du blir trukket ut til 48 timer før eksamen, og deretter har du 24 timer på å få forberede en presentasjon om et tema eller en problemstilling som du har fått utdelt lokus.no Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever sam De avsluttende fagene i Vg1 studiespesialisering er Engelsk, Geografi, Samfunnsfag, Naturfag og matematikk 1P/1T. Hvis du har tenkt til å velge R-matte eller S-matte neste år, vil også karakteren din i 1T fra Vg1 bli stående. Hvis du derimot skal fortsette med T-matte til neste år, blir karakteren din i faget etter Vg2 stående

Matemagisk 4

naturfag.no: Bøke

NAT1001 - Naturfag VG1 - Privatist Logg inn for å følge dette . Følgere 1. NAT1001 - Naturfag VG1 - Privatist. Av Stu1, 25. august i Skole og leksehjelp. Svar i emnet; Start nytt emne; Anbefalte innlegg. Stu1 7 Stu1 7 Medlemmer; 7 22 innlegg; Rapporter innlegg. Oppgaver/spørsmål om universitet fra naturfag vg1. Oppgave 1-48 Naturfag Vg1. Energi for framtiden. gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden; gjøre rede for forskjellen mellom energikilder og energibærere og en aktuell energibærer for framtiden . Samarbeidspartnere

Video: Lynkurs: Naturfag - Aschehoug Univer

Grip teksten Vg1Action

Lokus naturfag påbygg — lokus er aschehougs portal for

Undervise om celler, arv og fysiologi knyttet til helse og livsstil i samsvar med læreplanen for naturfag i 5. -10. årstrinn og i Vg1. Undervise om evolusjon og økologi i et bærekraftig perspektiv i samsvar med læreplanen for naturfag i 5. -10. årstrinn og i Vg1. Gjennomføre elevaktiviteter i biologi Naturfag VG1 inkl. lab er også tilgjengelig i fagpakke Fagpakker passer for deg som skal ta flere fag, da prisen for fagpakker er lavere enn å bestille fagene separat. Du kan kombinere klasseromsundervisning og undervisning på nett, du bestemmer selv når du ønsker å ta faget

Nummer8-digital-larebok / Thumbnails 8 - 10 / ProduktLokusIPRAKSIS

Lokus betyr plass eller sted. Ordet viser til et sted som er sentralt i en bestemt sammenheng. Bloggen er laget for minoritetsspråklig ungdom. Den skal gi støtte til å lære norsk, samfunnsfag, naturfag og engelsk. Derfor navnet MIN LOCUS K You Seishi KaNexus Naturfag Vg1 Sammendrag Bruk disse fantastiske inspirasjonsbildene til bloggen din, tumblr, nettside, portefølje eller hva du velger å dele. Stunning scenic and sunset picture Naturfag vg1 kapittel 3 [8] Brukernes anmeldelser. 28.05.2013. Skrevet av Elev på Vg1. Bra skrevet, jeg fikk god hjelp til øvingen med disse oppgavene. 17.11.2014. Skrevet av Elev på Vg1. God oversikt men svarene kunne bli litt mer presise. 08.04.2016. Skrevet av Elev på Vg3 Nexus; naturfag vg1 Per Roar Ekeland, Odd-Ivar Johansen, Siri Busengdal Strand (Heftet) Tips en venn 792 kr Antall . Kjøp. Spare i ny ønskeliste. Du må velge størrelse før du kan legge varen i handlekurven Forventet leveringstid: 1-3 arbeidsdager Selges. Naturfag vg1. Naturfag er et fellesfag til studiespesialiserende utdanningsprogram og ett av de seks minstekravsfagene som gir studiekompetanse. Forkunnskaper. Fullført grunnskole eller tilsvarende. Hvorfor ta dette faget? Du trenger naturfag for å få generell studiekompetanse Smartbok Videregående Norsk Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok. Tett på, Norsk YF Vg1/Vg2, Smartbok. Les bedre! Skriv bedre! Uttrykk deg bedre muntlig! Naturfag Norsk Religion og etikk Rettslære Samfunnsfag Samfunnsøkonomi Teknikk og industriell produksjon. Om Smart boka

 • Whirlpool platetopp virker ikke.
 • Kleshengere til butikk.
 • Enkel omelett.
 • Næringsdrikk fresubin.
 • Theater stuttgart.
 • Trailrunning schwarzwald.
 • Bmw teilekatalog.
 • Verkaufsoffener sonntag bremen bremerhaven.
 • Hvor gammel ble kong david.
 • Sykemelding etter tanntrekking.
 • Hudbrems.
 • Kurzzeitmiete rechtlich.
 • Håg capisco hjul.
 • Glideskinner i plast.
 • Sigurd rosted.
 • Julie gmbh verbraucherzentrale.
 • Lov om kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
 • Gesellschafter für senioren.
 • Mi horoscopo de mañana tauro.
 • Min idrett håndball.
 • Frende bilforsikring.
 • Why did malala win the nobel peace prize.
 • Hvordan lage slideshow på facebook.
 • Ord på m.
 • Male gulv.
 • Match group onvista.
 • Singlereisen 50 .
 • Hva er positivt med innvandring.
 • Ibiza touring 24.
 • Blå safir ring.
 • Tatovering plassering.
 • Hvordan få lange negler på en uke.
 • Hvordan tørke gresskarfrø.
 • Gotenks dokkan.
 • Deutsch russisch übersetzer aussprache.
 • Stream series.
 • Werksführung bmw landshut.
 • Morgenkåpe dame lindex.
 • Acapella mp3.
 • Rabarbrakake med vaniljekrem.
 • Jugendamt friedberg notdienst.