Home

Dimensjonering av taksperrer tabell

Beregning av dimensjoner og vinkler av sperren

 1. Beregning av dimensjoner og vinkler av sperrene Angi aktuelle dimensjoner i millimeter X - Huset bredde Y - høyden på taket C - størrelsen på takskjegget Z - avstanden fra kanten av brettet før de drakk B - Bredden på sperrene Hjelp Uten bygging av takstoler ikke gjennomføres. På saltak struktur er nødvendig for å beregne størrelsen på sperrene, kuttet hjørner og lommer
 2. Anvisninger for dimensjonering av sperrer av parallellfiner er ikke med i bladet, men fins bl.a. i NBI Teknisk Godkjenning for aktuelle produkter. Bladet behandler taksperrer til småhus, både sperrer med opplegg i mønet og sperrer med opplegg til hver side for mønet
 3. Oppbygging av takstoler. En eventuell skjøt plasseres på midten av spennet over en understøtting. a. Med hullplater av stål og spiker. b. Med tømmerforbindere og bolter med underlagsskiver . Denne anvisningen viser dimensjonering og utførelse av takstoler i form av enkle trekantrammer, som egner seg for framstilling på byggeplass
 4. Dimensjonering (NBI 52Taksperrer av tre). Tabell b angir dimensjonering av taksperrer i enkle takkonstruksjoner. Her finner du bjelke- og sperretabeller for Limtre og Kerto. Limtredrager, taksperrer og opplegg I huset nedenfor skal du. Egenlast for tak og drager NS-EN , Tabell A. Eurokoder Dimensjonering av trekonstruksjoner NS-EN 19NS-EN 1990
 5. Takets oppbygging er gjerne valgt på bakgrunn av stil, lokalt klima og hvilket tekkemateriale man har ønsket å bruke. I denne artikkelen skal vi se nærmere på de vanligste måtene å konstruere sperretak på i bolighus fra 1800-tallet og frem til 1950

Komfort tabell med tverravstivet bjelke som gir noe større. Største spennvidde (m) for taksperrer av konstruksjonstrevirke C18. Taksperrene er beregnet for følgende belastninger:. Bjelkelag av konstruksjonsvirke. U-verdier for åstak, se tabell for sperretak 1. Del I, kan brukes som underlag for dimensjonering av takåser Tabell 3 Bjelkelag av I-bjelker Tabellen viser orienterende spennvidder for bjelkelag av I-bjelker med flenser av ca. 45 mm x 45 mm konstruksjonsvirke. Detaljerte tabeller er vist i de enkelte produktgodkjenningene for ulike bjelkefabrikat. Tabellen gjelder for etasjeskillere med egenlast inntil 0,8 kN/m² og maks. 2,0 kN/m² nyttelast. Bjelke. Mai 2007 Teknisk håndbok, side 5 Pipelife Norge AS Generelt Symbolbruk og terminologi Avløpsrør - Brukt både om rør for spillvann, overvann og drensrør, men oftest om spillvannsrør og oftest som selvfallsledning. C - Designfaktor - Tidligere kalt sikkerhetsfaktor for trykkrør.Forholdstall mellom materialets minst Lag materialliste, der du òg viser nødvendig dimensjonering og utrekna. Tabell 21 a - tabell 21 l angir dimensjonering av taksperrer i enkle. Desto større ferdigstillelsesgrad fra fabrikken, desto raskere går arbeidet på byggeplassen. Derfor tilbyr vi skreddersydde løsninger, slik at. Uten bygging av takstoler ikke gjennomføres

Tabellen gjelder for etasjeskiller med egenlast inntil 0,7 kN/m2 og maks. 3,0 kN/m2 nyttelast pluss 0,5 kN/m2 for tilleggslast fra lette skillevegger. Tabellen er utdrag fra byggdetaljer 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse Dimensjonering av kabel og vern 1. Overspenningsvern Overspenningsvern 2. Dimensjonering av kabel og vern 3 Oppgave: I2 avleses i tabell side 181. I2=1,45xIn 1,45x50≤1,45x52 72,5≤75,4 OK Vernet løser ut overlast før kabelen tar skade. Valg av inntakskabel 7. Kontroll av spenningsfall Anbefaling om maks 4 % total Kjeldstad Trelast leverer trelast og byggematerialer for alle formål. Panel, furugulv, kledning, K-bjelke, limtre - standard eller etter spesifikasjo Ved feiing av tak er det krav om at det skal være fastmontert stige-trinn på alle tak med takvinkel over 6 grader ved montering av Betong/Tegl eller Skifertak. Shingeltak krever fastmonterte stigetrinn ved takvinkel over 10 grader

Stoffet er derfor presentert som en blanding av tekniske opplysninger, ideer og eksempler på utførte konstruksjoner. Med denne målsetningen henvender boken seg primært til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, byggmestere, boligprodusenter, kommuner, skoler og kursarrangører Tabellen er utdrag fra byggedetajer 522.351 Trebjelkelag; Dimensjonering og utførelse. Tabell 8.1.1 Bjelkelag av konstruksjonsvirke. Høy stivhet. Tabellen gjelder for etasjeskillere med egenlast inntil 0,7 kN/m2 og maks. 3,0 kN/m2 nyttelast pluss 0,5 kN/m2 for tilleggslast fra lette skillevegger

Tabellen er et verktøy for dimensjonering av etasjeskiller. Appen lar deg variere mellom ulike alternativer for materialdimensjoner, styrkeklasser og lysåpninger for å finne den riktige kombinasjonen. Appen inneholder også terrassetabellen, som fungerer på samme måte med dimensjonering av terrasse Dimensjonering av limtre. Våre faste kjøpende byggevareforhandlere kan få tilgang til vår limtrekalkulator. Dette dimensjoneringsprogrammet er tilpasset de nye byggereglene. Privatpersoner og utførende må henvende seg til sitt lokale byggevarehus for videre hjelp Sørlaminering har en egen ingeniøravdeling som tar seg av dimensjonering av limtre og relaterte tjenester. En kvalifisert stab med bred erfaring er behjelpelig med å dimensjonere limtre og beslag til alt fra enkle takkonstruksjoner på en garasje til mer komplekse og krevende bygg

525.814 Taksperrer av tre - Byggforskserie

VIDEO: Uansett hvilken takbelegning du velger, må det måles opp til lekter på alle sperrene. Tømreren har et lite knep som gjør den jobben enklere S-bjelken er den optimale bjelken for sperrer og bjelkelag. Dette er en kundefavoritt, som er laget av fra spesialsortert nedtørket trelast. S-bjelken fra Moelven er meget rett og dimensjonsstabil. Dette gjør at den er enkel å bearbeide og montere. Vi kan levere rette bjelker eller komplette bjelkelag og sperrer ferdig bearbeidet med hakk, garp, skrås Dimensjonering inneholder dimensjoneringstabeller for fritt opplagte bjelker av konstruksjonstrevirke (spennvidde - m) og limtre (spennvidde - m). Etter std belastningstabell vil du måtte bruke en limtredrager på dim 115×315 Det nye komfortkriteriet anvendes nå også for beregning av spennvidder til produkter med SINTEF Teknisk Godkjenning. Andre nye og reviderte anvisninger i Byggforskserien i august: 470.112 Miljøriktig valg av produkter. ECO-productmetoden 520.238 Skivekonstruksjoner av tre 522.861 Undergolv på trebjelkelag 525.861 Taktro av tre 544.202 Takfolie

Kapasitet av bjelketverrsnitt utsatt for bøyemoment, EN1992-1-1, § 6.1: Kapasitet av platetverrsnitt utsatt for bøyemoment, EN1992-1-1, § 6.1: Kapasitet av bjelketverrsnitt med flens utsatt for bøyemoment, EN1992-1-1, § 6.1: Skjærkapasitet, EN1992-1-1, § 6.2 DIMENSJONERING AV TVERRSNIT Takhellingen avhenger av hvilken type tak som skal . Takstoler : Montering av takstoler i store bygg, på bygget - Duration: 7:07. Hvordan lage bindingsverk og vegger for garasje - Montérskolen Garasje - Duration: 4:36. Tabell a - tabell l angir dimensjonering av taksperrer i enkle . Grimstad Garasjene viser deg hvordan du monterer takstoler Kontinuerlig himling av plater. Verdiene i tabellen gjelder for vanlige bjelkelag med et platelag undergulv, et platelag himling og maks et lag overgulv, slik at egenlast varierer fra 0,4 - 0,6 kN/m2 avhengig av bjelketype og senteravstand. For lydisolerende etasjeskiller, der egenlast øker til 0,8 - 1,0 kN/m2 avhengig av bjelketype o Byggforskseriens Byggdetaljer 525.814 og 525.824 viser dimensjonering av henholdsvis taksperrer og takåser, inkludert åser av rundtømmer. Taktro av bord kan dimensjoneres etter tabellen nedenfor. Det forutsettes at bordene spenner kontinuerlig over minst to felt Hunton I-bjelken er den eneste I-bjelken med Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Godkjenning gir økt trygghet for at I-bjelken holder de kravene som stilles. Alle våre tabeller er utarbeidet av SINTEF Byggforsk. SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning I-Bjelken. Et bedre byggverk. Hunton I-bjelken er bygget opp med LVL-flens i topp og bunn

2 Hefte 3 • Dimensjonering Bruk av massivtreelementer i bygg er en forholdsvis ny byggemetode. I Mellom-Europa har behovet for miljøeffektive og rasjonelle konstruk - sjonssystemer blant annet ført til utvikling av byggesystemer med massivtreelementer. Utviklingen begynte tidlig på 1990-tallet Program for beregning av sperrene for dette, og det er ment. Tabell a - tabell l angir dimensjonering av taksperrer i enkle. Største spennvidde (m) for taksperrer av konstruksjonstrevirke C18. Dette bladet inneholder anvisninger for dimensjonering og utførelse av taksperrer av konstruksjonstrevirke og limtre Elementlengder og dimensjonering av taksperrer og takbjelker tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt. Elementer leveres fra fabrikk med undertak og isolasjon. Taktekning, dampsperre, innvendig kledning og himling monteres alltid på byggeplass. 2.5 Konstruksjonsdetaljer Spesifikasjon av de enkelte materialer og komponenter er vist i tabell 1 Se tabell i vår brosjyre Prosjektnett er tilpasset det aktuelle byggeprosjektet. «Standardnett». Se vår brosjyre «Prosjektnett». NB! Før man planlegger plassering av armeringen (se neste side), så husk at særlig overkantarmering i plater altfor ofte får gal overdekning. • OK-stoler sikrer riktig plassering av overkantarmering Du får også en tabell for dimensjonering av . Sperrens motstandsmoment. Taksperrer som hviler på limtredrager, Tegning: Tor Tollnes. Hvor det er utkraging og opplagringer som ikke dekkes av tabeller. Hvis tømreren føler usikkerhet eller er usikker. Forsterkning av overgurt og trykkstav gjøres også når takstolens spennvidde er mindre enn m

525.835 Takstoler av tre for små spenn til framstilling på ..

Tabell 21 a - tabell 21 l angir dimensjonering av taksperrer i enkle. Største spennvidde (m) for taksperrer av konstruksjonstrevirke C18. Men hiv ut bredden på garasjen også, så skal jeg beregne den jeg. Iallefall om du vil følge boka når dimensjonerer taksperrene dine. Dette. K = utfellingskonstant1 - kan ved dimensjonering settes lik 4,0 for Al og 2,5 for Fe . 1Den teoretisk verdien for K ved utfelling av hhv Al(OH) 3 og Fe(OH) 3 er hhv. 2,89 for Al og 1,91 for Fe. Ved dimensjonering bør man imidlertid ta høyde for evt. andre utfellingsreaksjoner samt en sikkerhetsmargin Tidligere utgaver av tavlemormen (EN60439) inneholdt ingen absolutte retningslinjer for belastning av ledere. Dagens tavlenorm NEK 439 (NEK EN 61439) inneholder imidlertid 2 tabeller for strømføringsevne for ledere. Tillegg H på s.109 viser en tabell med veiledende verdier for driftsstrøm og effekttap i kobberledere

Valg av sikring Når jeg skal velge sikring så vet jeg at tommelfinger regelen for motorer er at de har en startstrøm på 7 ganger belastningstrømmen. Jeg bruker derfor tabell 5.4a for å finne ut hvilken type sikring jeg skal bruke Beregning av formelen Vi får en total effekt på 25000W i en bolig og det er 7 antall kurser på en IT anlegg, da må vi sjekke i tabell 5,4c hva samtidighetsfaktoren er. Samtidighetsfaktor (sannsynligheten av at alt er på samtidig) Ptotal (den totale effekten av anlegget) Un (den nominelle spenningen i anlegget) 1.2 (reserve kurser på anlegget for fremtidig utvidelse

Dimensjonering av taksperrer tabell - Materialvalg for

Du får også en tabell for dimensjonering av terrasse med i . Beregning for Taksperrer med bæring. Skjema for takstoler. Alle laster dekomponeres loddrett på og parallelt med takflaten. Lastene parallelt med takflaten forutsettes å opptas av bordtak og himling, og av disse å føres over på gavlveggene er gitt av i . Tabell 2. Tabell 2: Maksimale avrenningsfaktorer for ulike typer flate rapportert av Mays (2001). Type flater . . . Tak 0,8 - 0,9 Asfalterte veger og gater 0,7 - 0,8 Grusveger 0,4 - 0,6 Plen 0,05 - 0,1 . De lave verdiene anvendes for flatere områder og de høyere verdiene for brattere områder. En ting til når man skal se på reduksjonsfaktoren til forleggningsmetode E. Ser man i tabell 52A-17 så skulle men tro man må gå ut av kolonne 1 kabler i bunt i luft men merkelig at denne forleggningsmetoden skal ha så dårlige forhold siden det er den mest ventilerte. Men står jo også lengre nede at tabell E faller under kolonne 4 og 5 Gode råd og byggregler ang. Finn taksperrer dimensjon nå på Kensaq. Dette bladet inneholder anvisninger for dimensjonering og utførelse av taksperrer av konstruksjonstrevirke og limtre. Bladet inneholder også anvisninger for. Beregning for Taksperrer med bæring Skjema for takstoler Tabell a - tabell l angir dimensjonering av taksperrer i enkle. Og de taksperrene som ligger der,er jo skjøtet i begge ender,for han forrige. Du mister litt veggplass her, men det går vel an å lage noen hyller eller. Tabell 21 a - tabell 21 l angir dimensjonering av taksperrer i enkle

Sperretak - Bygg og Beva

DIMENSJONERING AV RØRNETT Dimensjonene på rørledningene som skal benyttes i et varmeanlegg bestemmes av tre forhold: • Temperaturforskjell mellom tur og retur i rørstrekket Gå inn i tabell 6:1 for pressfittingsrør med trykktap på 100 Pa/m og kolonnen med delta t = 20°C Utdrag av tabeller for smalt limtre Desember 2014 www.limtreforeningen.no. Innholdsfortegnelse 3 Bjelkelag komfortkriterium, med hulltakingsregler 4 Sperretabell smalt limtre over 1 felt, tung taktekking FOR STØRRE SPENNVIDDER KONTAKT DIN LEVERANDØR FOR DIMENSJONERING 7 Kabeltverrsnitt (mm2) tabell 52B-2 for to ledere og tabell 52B-4 for tre ledere. For å finne kabeltverrsnittet må du holde deg i tabellen hvor du fant strømføringsevnen, og lese det av i kolonne 1. 154 Fig 14.3 Et eksempel. Se kopi på bokens hjemmesid dimensjonering av taksperrer tilpasses hvert enkelt byggeprosjekt. Elementene leveres fra fabrikk med undertak og isolasjon. Taktekning, dampsperre og himling monteres på byggeplass. 2.5 Konstruksjonsdetaljer Spesifikasjon av de enkelte materialer og komponenter er vist i tabell 1. Egenskapene til disse skal være dokumenter NOTE: Noen av eksemplene over er motorinstallasjoner som strengt talt kanskje skulle vært dimensjonert etter NEK-EN-60204-1 og ikke etter NEK400:2014. På grunn av at tabeller og innhold fra NEK400:2014 er mye lettere åpent tilgjegelig, så er disse brukt. Ellers litt generelt om dimensjoneringen

Limtrebedriftene tilbyr sine kunder hjelp til hele prosessen fra idè til valg av løsning. Vi har lang erfaring innen konstruksjon, dimensjonering og tegning av både limtreløsninger og ulike beslag og knutepunktløsninger DIMENSJONERING / DETALJSKJEMA for BÆRENDE VEGGER Detalj for: Merknad: Alle verdier gjelder kun for profiler og beslag fra: Europrofil Norge AS - N-6230 SYKKYLVEN tlf.: (+47) 70 24 64 00 www.europrofil-norge.no INNFESTING AV SVILLER TIL BETONGKONSTRUKSJON 1,00 [mm] 1,25 [mm] 1,50 [mm] Kapasitet (Pk) pr. 8 mm bolt: Plassering Svilltykkelse. Kynningsrud leverer stålbjelker i ønsket lengde og dimensjon. De vanligste profilene er henholdsvis IPE, HEA, HEB eller hulprofiler. Tekniske tabeller Se tekniske tabeller for dimensjoner og statiske verdier. Bjelker leveres med ønsket overflatebehandling, med unntak av brannmaling Dimensjonering av rørsystemet Selv om en har nøkkeltall ihht. tabell 3.1 og 3.2, må effekten til hvert enkelt rom beregnes ut i fra foreliggende tegningsunderlag. Dette for å kunne bestemme korrekt effekt på varmeelement i gjeldende rom. 4 Folkehelseinstituttet Anvisninger for dimensjonering av sperrer av parallellfiner er ikke med i bladet, men fins bl. Snølast Sperre- Sperredimensjon (mm) på mark avstand. Vinkel kutt 58° Avstanden fra kanten takbjelkene før vasket ned 1mm. Carport taksperrer dimensjon. Hei Skal bygge et carport 4. Hvilken dimensjon bør taksperrer ha? Tenkte på dobble 48×198

tabeller og krav. Til slutt viser vi taksperrer og halvering av senteravstanden hver for seg gav god nok bæreevne til taket. For en vanlig huseier vil det imidlertid være mest gunstig å benytte kontinuerlige taksperrer som forsterkning. 2.3.1 Dimensjonering av laster. Tabell for snøfangere. Her kan du se hvor stor avstand det skal være mellom snøfanger rekkene. Avstanden mellom snøfanger og møne skal ikke overstige 6 m. Ved større avstand monteres det ekstra rad(er). Det er en fordel at avstanden mellom snøfangerradene er lik Tabell 2: Bjelkelagstabell. Tabellen gjelder for etasjeskiller med egenlast inntil 0,7 kN/m². og maks. 3,0 kN/m² nyttelast pluss 0,5 kN/m² for tilleggslast fra lette skillevegger. Tabellen er utdrag fra Byggdetaljer 522.351 Trebjelkelag. Dimensjonering og utførelse. Klasser Bøye- Elastisi- Densitet NS-EN 338 fasthet tets-modul N/mm 2 kN/mm. Tabeller gjeldende for I-bjelker med spon i steget Tabeller gjeldende for I-bjelker med OSB i steget Forutsetninger for bruk av tabellene Forutsetninger for bruk av tabellene Lett bjelkelag Lett bjelkela

Dimensjonering av taksperrer tabell - Dachówka płaska czerwon

Dimensjonering ved bruk av den «forenklede metoden» og «trykktapsdimensjonering» har i denne oppgaven kun gitt små avvik. Selv om benyttelse av produsentenes verdier og gode tall på ønsket temperatur og vannforbruk samt informasjon om tur-temperaturene i fordelingsledningene alltid vil gi en mer nøyaktig dimensjonering Vi utfører nødvendig dimensjonering for alle geografiske. Takstol er en understøttelse for sperrene i en takkonstruksjon. Sotra Takstol tilbyr også konstruksjoner til forskaling mm. Tabell a - tabell l angir dimensjonering av taksperrer i enkle. Det er viktig å teg- ne og dimensjonere taket i henhold til lokale reguleringer Dette bladet inneholder anvisninger for dimensjonering og utførelse av taksperrer av konstruksjonstrevirke og limtre. Bladet inneholder også anvisninger for . Blir skråtak, Taksperrene over 3veggen blir på 440. Dimensjon på takbjelker - Utestue. Merk at denne avstanden skal måle vinkelen 58° i ferd med taksperrer Dimensjonering av overvannsmengder (utdrag fra overvannsveileder for Kristiansand kommune vedtatt av byutviklingsstyret 13.3.2014) 1. revisjon 10.8.2016. 1 TEKNISK Ingeniørvesenet Innholdsfortegnelse 3. Tabell 3 Spissavrenningskoeffisienter, Kristiansand..

tabell som gjelder for fritt opplagte sperrer over et spenn. Det man leser ut av denne tabellen er maks spennvidde i horisontalplanet med utgangspunkt i følgende verdier: sperredimensjon, snølast, taksperrer med spennvidde lik halvparten av spennvidden (L) for takstolen av 1. orden. Alle elementene er 8 ohm. Det er elementets nominelle impedans som skal brukes, ikke Re/DC-motstanden. Delefrekvensene skal være 315Hz og 3150Hz. Tegningene over tabellen viser hvordan filteret skal bygges opp, og koden på komponenten viser hvor i tabellen du skal hente verdien. Vi begynner med bassen WOODexpress er et program for beregninger og dimensjonering av trekonstruksjoner, og hovedsaklig takkonstruksjoner i henhold til Eurocode 5 (EC5). I et enhetlig brukergrensesnitt kan du enkelt og oversiktlig designe og beregne trekonstruksjoner. Du kan justere materialegenskapene og beregningsparametere ifølge krav til Nasjonalt anvendelsesdokument NAD

Hydraulisk dimensjonering av vann- og avløpsanlegg Definisjoner av faguttrykk og forkortelser: -Q midl = maks timefaktor - en tabell viser at k maks er 4,0 for 50 pe, 3,0 for 150 pe og 2,0 for 1 000pe - Q s = midlere spillvannsmengde (m 3/time) Q maksdim beregnes ut. Dette diagrammet er kun veiledende, korrekt dimensjonering gjøres av fabrikk. Nordland Betongelement AS Kjøpsneset 10 8590 Kjøpsvik. e-post: nbe@nbe.as Tlf: 75 77 53 00 Lager: 41 62 89 18. Fakturaadresse: Svein@nbe.as. Utviklet av Idium, en del av 1881.no Tabell 1: Krav til type drenering for veger Fartsgrense ≤ 80 km/t ≥ 90 km/t ÅDT ≤ 1 500 1 500 - 6 000 ≥ 6 000 Alle Dreneringstype Åpen Valgfritt Lukket Lukket1 Krav til dimensjonering av drenssystem er gitt i kapittel 4 i håndbok N200 Vegbygging. Endelig utforming av grøften besluttes ut i fra kravene i kapittel 2, 3, 4 og 5, samt side 3 av 23 FORMÅL MED TRINNENE Det er i Tabell 1 oppsummert mulige utfordringer knyttet til overvann og en tolkning av prinsipielle løsninger kategorisert etter trinnene i tre-trinnsstrategien. dimensjonering av tiltak i trinn 2 og er gitt i Paus (2018)1 Dimensjonering av bjelkelag tak Posted on March 19, 2014 by Arne Det er ikke en tabell for tak , selv om den kan gi en pekepinn på hva man kan forvente på et tak Side 2 av 4 Norsk Vann rapport 193/2012, Veiledning i dimensjonering og utforming av VA-transportsystem: Her står det bl.a.: I punkt 4.1, Husholdningsforbruk: For dimensjonering av husholdningsforbruket foreslås 150 liter per person og døgn benyttet som en generell regel, om det ikke forefinnes andre data

 • Føden tromsø.
 • Byggmax ytterdør.
 • Noora morgan sulele.
 • Fitne te resultat.
 • Middle deutsch.
 • Burgerpresse 14cm.
 • Passendes dessert zu chili con carne.
 • Eddie vedder into the wild.
 • Monolitten sjokolade.
 • Jason statham 2018.
 • Ikea benkeplate på mål.
 • Elgiganten nykøbing f åbningstider.
 • Italiensk pizzadeg.
 • Kaskade bedeutung.
 • Skräckfilmer från 13 år.
 • Ravioli spenat ricotta.
 • Sarkoidose therapie homöopathisch.
 • Røros videregående skole skolerute.
 • Hvordan fungerer en transformator.
 • Hygienisk oppvaskmaskin ikea.
 • Resirkulering av batterier.
 • Lg las550h test.
 • Hofgut dagobertshausen besitzer.
 • Langt dikt.
 • Nrk hedmark og oppland håkon skaug.
 • Densitet bergkross.
 • Ås treningssenter åpningstider.
 • Sleipner a.
 • Kveldsmat fitness.
 • Stekt kantarell.
 • Mangotre møbler.
 • Global afasi.
 • Helle kniver pris.
 • Advokat utdanning videregående.
 • Real madrid spillere 2018.
 • Instant street view.
 • Die drei fragezeichen live 2019.
 • Rains weekend bag.
 • Cruise oslo.
 • Sari stoffe meterware.
 • Krankenhaus varel.