Home

Søknadsfrist uib 2021

Søknadsfrist norskkurs UiB for flyktninger

Søknadsfrist er 01.12.2017. Legat for forskning av kreftsykdommer. Søknadsfrist er 08.12.2017. Det alminnelige medisinske forskningsfond. Søknadsfrist er 08.12.2017. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken. Søknadsfrist er 08.12.2017. Astri og Edvard Riisøens legat. Søknadsfrist er 20.12.2017. Karla og Arne J. Oddmars. UiB Videre utlyser våren 2017 stimuleringsmidler til utvikling av etter- og videreutdanningstilbud (EVU) for 2017 med søknadsfrist 2. mai.. Gjennom en utvikling av EVU-porteføljen ved UiB ønsker UiB Videre å stimulere til kompetanseheving i arbeidslivet, og slik styrke samarbeidet mellom arbeidslivet og UiB i form av etter- og videreutdanning som møter arbeidslivets kompetansebehov Ny trykkeriavtale for UiB. Legg igjen en kommentar. Etter en anbudsrunde overtar nå Skipnes AS som leverandør for visittkort, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og doktordiplom ved UiB. Dette innlegget ble skrevet i Nyheter, 24. november 2017 av jla088 Som enkeltemnestudent kan du ta emner på bachelornivå ved UiB, selv om du ikke er tatt opp til et studieprogram Søknadsfrist er 1. desember 2020; Tildelinger annonseres 8. mars 2021; Tekniske spørsmål og spørsmål om søknad meldes på e-post: Fond_OKA_FIA@uib.no Studenter og stipendiater. Meltzers prosjektstipend for studenter og stipendiater; Legate

Søknadsfrist: 7. april 2017. Dette innlegget ble skrevet i Nyheter, Seminar og konferanser, 23. mars 2017 av jla088. ZONA-prisen 2017. Legg igjen en kommentar. Alle vitenskapelig ansatte ved UiB kan fremme kandidater. Frist: 15. april 2017 Nærmere regler om datoer og frister Fastsatt med hjemmel i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo som, med hjemmel i Lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (UH-loven av 1. april 2005), fastsatt av universitetsstyret 20. desember 2005 med senere endringer. Nærmere regler om datoer og frister fastsettes av universitetsdirektøren og ble sist oppdatert ved. Helse NCP Net 2.0 organiserer en gratis begivenhet 7. desember 2017, som skal hjelpe deg med å finne de riktige samarbeidspartnerne. Lanseringen av The 2018 call in Horizon 2020 for Health er planlagt til 7. november 2017, og første søknadsfrist er 18. april 2018 Posted on 21. april 2017 by Hilde Trosvik — No Comments ↓ Kjell-Morten Myhr Foto: UiB . Fortell litt om deg selv og din bakgrunn. Jeg er 54 år, gift med Astrid som arbeider ved Høgskolen på Vestlandet, og far til to: Eivind som studerer i Trondheim og Ingrid i Budapest. Født og oppvokst ved Nesttun og.

Første søknadsfrist 31. januar 2017. Søker blir vurdert på den totale utdanningsaktiviteten, i Kunnskapsdepartementet sier han er svært fornøyd med endringene som skjer på UiB, NTNU og UiT Hjertefondet har i 2017 til utdeling 150.000,-. Søknadsfrist er 01.12.2017. Legat for forskning av kreftsykdommer. Søknadsfrist er 08.12.2017. Det alminnelige medisinske forskningsfond. Søknadsfrist er 08.12.2017. Dagfinn Aarskogs vitenskapelige fond til Barneklinikken. Søknadsfrist er 08.12.2017. Astri og Edvard Riisøens legat - prosjekt for digitale hjelpemidler og støttesystemer for utdanning ved UiB (02.11.2011) Windows 7 - info til deg som bruker Windows på UiB (30.09.2011) Lærlinger søkes - IT-avdelingen søker to nye IKT-lærlinger fra høsten. Søknadsfrist er 1. mars. (07.02.2013) 2012. Kurs i Mac og iPad fra EDBergen (10.10.2012 05 Sikkerhet ved UiB; Om K2Nytt; Undervisning. Undervisning og eksamensressurser; Daglige arkiver: 29. september 2017 Nye studieplan i medisin innfører OSCE-eksamen. Legg igjen en kommentar. I forbindelse med innføring av ny studieplan, Medisin 2015,.

Opptak til grunnstudier (Samordna opptak) Utdanning

K2-nytt lages på både norsk og engelsk, slik at alle ansatte ved instituttet har muligheten til å lese sakene våre. Vi ber derfor om at bidragsytere til nyhetsbrevene sender tekster til redaktøren på både norsk og engelsk, så langt det er mulig.. Vi setter også pris på at bidragene følger samme tekstmal som er brukt i tidligere saker.. Og vennligst send saker innen utgangen av. Søknadsfrist 1. desember 2020. Charlotte har master i miljøkjemi/analytisk kjemi fra UiB, og masterprosjektet ble utført ved HI og omhandlet å finne effekter av og tålegrenser for oljeforurensning hos fiskeegg. nkjkb, oktober 16, 2020. Category: Person.

Finansieringsmuligheter med søknadsfrist 1. desember - posisjonering og internasjonalt samarbeid november 2, 2020; NFR-webinar 10. november om utlysningene i februar 2021 november 2, 2020; Utlysning av Meltzerfondets stipender - Søknadsfrist 1. desember 2020 oktober 26, 2020; Velkomen, Charlotte! oktober 16, 202 Søknadsfrist: - 1. august for høstsemesteret - 1. januar Arbeidssted * Hvilket semester gjelder søknaden? * For eksempel våren 2017. Hvilke(t) emne(r) ønsker du å ta? * Emnekode, f.eks: MAT121. Har du utdanningen din fra UiB? * Har du utdanningen din fra UiB? Ja Nei. Dersom du ikke har utdanningen din fra UiB må du laste opp. Etter at din skattemelding er levert, må Skatteetaten behandle den. Når skattemeldingen din er ferdig behandlet, lager vi et skatteoppgjør UiB og Skatteetaten går inn med henholdsvis 25,5 og 16 millioner kroner over en periode på ti år. Hensikten er å styrke den skatterettslige forskningen ved UiB Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse. Rangering av søkere Kvalifiserte søkere rangeres.

Ny søknadsfrist for opprykk til professor Posted on 21. juni 2019 by Hermina G. Haseljic — No Comments ↓ Søknadsfristen for opprykk til professor i 2019 blir 31. august, ikke 15. september Som de fleste sikkert har full kontroll på er søknadsfristen for utveksling for vårsemesteret 2017 1.september. Hvis du fremdeles (som mange andre) er usikker på hvor du skal søke, kan du lese om tidligere utvekslingserfaringer fra geografistudenter her: Et år i Lyon Jeg valgte Irland Utveksling til Nantes i Frankrike Utveksling i Shanghai James Cook University i Australi Arbeidsgivere strømmet til UiB under arbeidslivsdagene - Studentene stiller gode spørsmål, og det virker som de tar reflekterte og gjennomtenkte valg, sier advokatfullmektig Christoffer Olstad Simonsen fra Grette Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til PPU heltid en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år. Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb. For å søke på studiet må du innen 15. april: ha satt deg inn i opptakskravene og fagkravene du finner lenger ned på siden 2020-06-05T11:06:13.609964Z. Alle kan møtes i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, står det i Grunnlovens § 101. Hvordan kan da helseminister Bernt Høye si at det er kommunen som har myndighet til å avgjøre om demonstrasjonene til støtte for George Floyd kan finne sted?. Det er ikke nødvendig å søke myndighetene om tillatelse til å avholde en demonstrasjon

Hexagon the current HPC machine at UiB is reaching its end of life in 2017. With this occasion we would like to look back and highlight a few of the scientific achievements obtained using this machine over the years. 2017 brings changes in HPC on the national level also, the national infrastructure will be operated based on a collaborative effort done by the Metasenter partners: NTNU, UiB, UiO. Hold av dagen! Instituttets dag (tidligere HMS-dag) avholdes onsdag 29. november. Påmelding finner du he Maria Omsland disputerer for Ph.d. graden fredag, 03. februar 2017 Prøveforelesning: fredag, 03. februar 2017 kl. 10:15 Oppgitt emne: Cell-cell communication in cancer and metastasis and novel therapeutical avenues Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 91 Disputas: fredag, 03. februar 2017 kl. 12:15 Sted: Auditorium 1, BB-bygget, Jonas Lies vei 9 Det er ikke en teknisk feil hos Lovdata som har forårsaket problemene under eksamen ved UiB, sier Vegar Robertsen, juridisk konsulent i Lovdata. Vil ikke annullere I en e-post til studentene i Bergen, skriver fakultetet at de ikke vil annullere hele eksamen, men at studenter som ønsker det kan få avlegge ny prøve i slutten av mai

Under finner du en oversikt over viktige datoer for deg som skal studere på universitet eller høgskole. Februar. 1. februar: Søknadsportalen til høyere utdanning, Samordna opptak, åpner og studieoversikten blir lagt ut. Mars. 1. mars: Søknadsfrist for enkelte søkegrupper til høyere utdanning.Denne søknadsfristen gjelder for Dette er de viktigste datoene: Ordinær søknadsfrist for inntak til videregående opplæring er: 1. mars Søknadsfrist for formidling av læreplass: 1. mars; Søknad på grunnlag av særskilte behov: 1. februar Frist for å søke opplæringskontrakt som lærekandidat: 1. februar; Oppmeldingsfrist for privatister er 1. februar for våreksamen og 15. september for høsteksamen

VISTA-midler 2017 - søknadsfrist 1

L. Meltzers Høyskolefond inngikk i 2012 avtale med Storebrand kapitalforvaltning AS om forvaltning fondets kapital. Som grunnleggende prinsipp skal avtalen sikre en forsvarlig og langsiktig forvaltning av fondets midler som tar tilstrekkelig hensyn til sikkerheten for kapitalen og mulighetene for å oppnå tilfredsstillende avkastning for å ivareta formålet Frist: 1. april 2017. Henvendelser kan rettes til Linn Christine Meland ( Linn.Meland@uib.no / 55 97 29 54). Dette innlegget ble skrevet i Nyheter , 23. mars 2017 av jla088

Skjema oppdatert August 2017 . Søknad om personlig opprykk til professor etter Ja Hvis ja fyll inn institusjon(er) og fagområde: Nei Søknadsfrist: Har du sendt inn søknad om opprykk eller vært vurdert for professorkompetanse i løpet Når ble det sist utlyst professorstilling ved UiB innen søkers fagområde? Sted og dato Signatur. Søknadsfrist 01-sep-2020 Pedagogikk og psykologi. PSYK640: Operativ psykologi 1. Søknadsfrist 01-sep-2020 EVUWeb 1.9.8 - June 10 2018; Personvernerklæring. Søknadsfrist 05-aug-2020 SLAN642: Fordypning i latinamerikansk kulturkunnskap. Søknadsfrist 05-aug-2020 Geografi, ressursforvalting og samfunnsplanlegging. Planlegging og samfunn. Søknadsfrist 01-sep-2020. Title: UNIVERSITETET I BERGEN Author: Elin Kvåle Frigaard Last modified by: Linda Vagtskjold Created Date: 11/9/2017 8:11:00 AM Company: IT-avdelingen, UiB Det europeiske forskningsrådet (ERC) tildeler éin gong i året Consolidator Grants til forskarar med prosjekt som utmerkar seg. Av fem norske prosjekt totalt fekk UiB tre tildelingar: Jill Walker Rettberg ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, Thomas Arnesen ved Molekylærbiologisk institutt og Institutt for biomedisin, og Harald Sodemann frå Geofysisk institutt

Parat UiB har dyktige tillitsvalgte som kan bistå deg i arbeidshverdagen. Ta kontakt med Parat UiB på mail post@parat.uib eller se under fanen tillitsvalgte for å kontakte din nærmeste tillitsvalgte. Vi ønsker deg på laget!!! Innleggnavigasjon. Eldre innlegg. Tillitsvalgte. Tillitsvalgte. Vedtekter. Vedtekter Søknadsfrist: 3. juli 2017 FORSKNING. Nansensenteret (NERSC) går i dialog med Universitetet i Bergen (UiB) om å flytte inn i Geofys-bygget på Florida i Bergen sammen med klimaforskningsmil-jøene ved Bjerknessenteret, Uni Research Klima og Geofysisk institutt ved UiB. Det ble bestemt på et styremøte i NERSC 12. juni medienorge er en informasjonssentral for fakta om norske medier som ble opprettet av Kulturdepartementet i 1994. Formålet med opprettelsen var å gjøre norsk mediestatistikk tilgjengelig via én sentral kilde, og å dokumentere norsk medieutvikling gjennom systematisk innsamling av mediedata. Etter mer enn femten års arbeid sitter medienorge i dag med en omfattende samling informasjon om.

Husk søknadsfrist for Meltzer og - kjeminytt

november 2017 - Nyhetsbrev K

Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til dette studiet én gang i året. Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Studieprogrammet har oppstart både høst (august) og vår (januar). Det finnes to forskjellige søknadskoder; én for oppstart høst og én for oppstart vår. Du søker gjennom Samordna opptak. Studiekod Søknadsfrist for Forsker Grand Prix 30. april! Home} Forskning} Søknadsfrist for Forsker Grand Prix 30. april! 2017 (2) Dean's Blog (1) Det Links. For ansatte ved GEO; For ansatte ved UiB; GEOVITEN - tilbake til toppen; Institutt for geovitenskap. Rettsvitenskap i Bergen mer populær enn Oslo. Master i rettsvitenskap ved UiB er det studiet i Norge flest søkere har satt som førstevalg. Det viser tall Samordna opptak offentliggjorde torsdag Søknadsfrist og opptak. Det er opptak til PPU deltid en gang i året. Søknadsfristen er 15. oktober hvert år. For å søke på studiet må du innen 15. oktober: ha satt deg inn i opptakskravene og fagkravene du finner lenger ned på siden; søke på praktisk-pedagogisk utdanning i Søknadsweb

Utlysning av stimuleringsmidler 2017 - Etter og

Blogg fra rektoratet ved UiB 2017-2022. Våren 2020 ble en påkjenning, og det var ikke til å unngå at de mange koronarestriksjonene gikk ut over forskningen Title: UNIVERSITETET I BERGEN Author: Elin Kvåle Frigaard Last modified by: Linda Vagtskjold Created Date: 11/9/2017 8:10:00 AM Company: IT-avdelingen, UiB Heisann! Jeg heter Kiri og jeg begynte nettopp på mitt siste semester på sammenliknende politikk. I går var det nøyaktig ett år siden jeg dro til USA hvor jeg var på utvekling i Albany, New York State vårsemesteret 2019. Siden det nærmer seg søknadsfrist for utveksling neste semester tenkte jeg å skrive litt om søknadsprosesse UiB starter opp ny videreutdanning i veiledning høsten 2020, med opptak gjennom Utdanningsdirektoratets Kompetanse for kvalitet-ordning. Søknadsfrist: 1. mars. Lærerutdanningen ved Universitetet i Berge UiB etablerer et nytt samarbeid med sine partnere på Nansen-Tutu-senteret i Sør-Afrika for å styrke marin forskning, ikke minst forvaltning av naturressurser. (Foto: Colourbox) Publisert tirsdag 11. juli 2017 - 11:0

Søknadsfrist: 15. april (1. mars for noen søkergrupper). Du søker gjennom Samordna opptak. Studiekode. 185 187. Studieplasser. 140. Opptakskrav. Opptak til studieprogrammet krever generell studiekompetanse. Søkere som ikke har generell studiekompetanse, og er 25 år eller eldre, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse UiB har klart å holde stand i denne gruppa sidan 2009 og klatrar i år fleire plassar på tabellen. Totalt går UiB fram 13 plassar frå i fjor og ligg dermed på 164 plass i årets rangering. Det er spesielt på dei to punkta som omhandlar siteringar og internasjonale forskarar at UiB kjem godt ut lørdag 16. september 2017 - 06:30 Kanskje det er mangel på selvmedfølelse som tærer på den såkalte Generasjon prestasjon. En ny studie som er gjort av forskere ved Universitetet i Bergen, tyder i hvert fall på at studenter ved UiB og Norges Handelshøyskole hadde godt av et kurs i nettopp dette FOR ANSATTE Periode: 16.08 - 18.10.2020 Søknadsfrist: 12.06.2020 Fellstrekning for ansatte for Ottesheimen, U-heimen og Butten på Ustaoset og Tingviken i Utne.

Domstol mener trygdefeilen gjelder fra 1994 - Rett24

november 2017 K2 Nyt

Oversikt over registrerte publikasjoner ved Geofysisk institutt finner du i cristin.uib.no. Husk også å registrere alle nye publikasjoner der. Finansiering UFO Friederike sin nettside med Upcoming Funding Opportunities (UFO) ble sist oppdatert 24.02.2017. Ledige stillinger Stipendiat i fysisk oseanografi ved GFI Søknadsfrist: 1. mars 2017 Årsmøte Parat UiB 2017. februar 21, 2017 februar 21, 2017 Randi Heimvik Diverse. ÅRSMØTE PARAT UiB 2017 Juridisk Fakultet Auditorium 4 Kl 15:30. Påmelding her : Tillitsvalgte. Tillitsvalgte. Vedtekter. Vedtekter. Innmelding. Innmelding. Arki UH-nett Vest sin støtteordning skal bidra til å styrke samhandlingen og bygge sterke relasjoner mellom akademia og eksterne aktører i regionene. Støtten skal gis som såkornsmidler til nettverksbygging og prosjektutvikling. Det kan søkes om såkornsmidler til et bredt spekter av prosjekter som skal være samfunnsrelevante, og bidra til fornying og innovasjon i regionene. Søknadsfrist er. Vår 2017: GRE103 Gresk: Attisk prosa: Høst 2017: ISL103 Islandsk grammatikk og fonetikk: Høst 2017: JAP120 Japansk språk 2: Høst 2017: JAP205 Japansk språk 3: Høst 2017: KIN100 Kultur, historie, samfunn og språk i Kina: Høst 2017: KUN311 Kunsthistorie: prosjektforberedelse og oppfølging: Høst 2017: KUVI101 Mennesket i kulturen og. Erasmusseminaret 2020 - digitalt 26.11, 1.12 og 3.12. Velkommen til Erasmusseminaret 2020! Erasmusseminaret 2020 går over tre dager: 26. november, 1. desember og 3. desember. Årets program er basert på innspill fra sektoren. Programmets første dag vil i stor grad dreie seg om ny Erasmus+ programperiode 2021-2027, mens de neste to dagene vil bestå av tematiske sesjoner med ulik tematikk

For dei fleste søkarane er søknadsfristen 15. april (dette gjeld også søkarar med International Baccalaureate).. Berre tre grupper må søke innan 1. mars:. Søkarar som søker om tidleg opptak; Søkarar som søker på basis av realkompetanse; Søkarar som har krav på særskilt vurdering; Dersom du søker særskilt vurdering og skal sende inn dokumentasjon i posten er adressa: Seksjon for. På medisinstudiet ved UiT lærer du om den friske kroppen, og om hvordan den er bygd opp. Du lærer om hvilke faktorer som skaper sykdom og hvordan man som lege kan bidra til helse og helbredelse, både hos den enkelte, og for samfunnet generelt. Ved UiT ønsker vi å utdanne leger som kan jobbe som lege i et globalt samfunn, men med særlig fokus på legearbeid i tre nordligste fylkene Søknadsfrist 01-sep-2020 Pedagogikk og psykologi. PSYK640: Operativ psykologi 1. Søknadsfrist 01-sep-2020 PSYK643: Krise og katastrofepsykologi. PSYK644: Sosial nettverkstøtte for kriserammede. EVUWeb 1.9.8 - June 10 2018. Søknadsfrist 22. mars 2017, dere kan forvente svar senest i slutten av april. Spørsmål til søknad kan rettes til: Susanne Fomsgaard How. Seksjon for utdanningstjenester. Det helsevitenskapelige fakultet. Epost til: Susanne.fomsgaard.how@uit.no. Tlf. 776 45 362. Besøksadresse: L8.10

Søknadsfrist for privatister. 21.01. Frist for søknad til breddeenhet i bachelorstudier for studieåret 2021-2022. 01.02. Frist for semesterregistrering, oppmelding til eksamen (inkl. ny og utsatt eksamen) og bekreftelse av utdanningsplan for vårsemesteret. 01.02 MNFA: Søknad om permisjon fra bachelorprogram - bokmål. UBEGRUNNET PERMISJON Studenter på bachelorprogram kan søke om ubegrunnet permisjon i inntil et år Norge er en viktig bidragsyter til de multilaterale utviklingsbankene. Antallet nordmenn i disse bankene er imidlertid beskjedent. Utenriksdepartementet oppfordrer derfor norske kvinner og menn til å søke stillinger i disse bankene, og tilbyr derfor veiledning til de av dere som vurderer å søke en stilling (tlf. 23 95 09 86 / e-post paul.sverre.tharaldsen@mfa.no) Medievitenskap UiB mm. has 450 members. Gruppe for alle på medievitenskap inkludert nye medier, film og tv, journalistikk++. Bachelor og master. Her kan..

Informasjon i forkant • 15. april: søknadsfrist samordna opptak • 1. juli: frist for å omprioritere studieønske • 20. juli: svar på søknade MN 5 Søknadsfrist. Frist for omprioritering. Frist for dokumentopplasting for avlagte grader. Søknadsweb stenges. 15. april / 1. november MN Epost til alle søkere om videre saksgang og frist for ettersending av dokumentasjon for inneværende semester. 16. april MN Føre statistikk over søkertallene. Lage orienteringssak til studiestyret UiB får penger til å forske på autoimmune sykdommer Publisert tirsdag 28. februar 2017 - 08:45 Ved autoimmune sykdommer angriper immunsystemet kroppens egne celler og organer

Opptak til enkeltemner Utdanning Universitetet i Berge

Lønnsoppgjøret 2017 er et mellomoppgjør. Det betyr at partene forhandler om kroner og øre, altså hvor mye du og jeg får i lønnstillegg. Å forhandle frem bedre lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene er det aller viktigste YS jobber med : svarfrist svarfrist / søknadsfrist søknadsfrist / fristen for innlevering er sett til måndag fristen for innlevering er sett til måndag / levere innan fristen levere innan fristen Resultat pr. side 1 5 10 20 30 40 50 10 Bestill; Kontakt; Denne tjenesten inneholder offentlig informasjon om saker og dokumenter fra Universitetets postjournal. Saksdokumenter kan bestilles på eget skjema. Opplysningene ligger ute for de siste 3 mnd

21/12/2017 i Høst 2017 / Jessica - UNI research av jessicah Den siste dagen som praksisstudent på Det Grønne Loftet kom ganske brått. Jeg var ikke helt klar for det. Jeg må åpne blogginnlegget med å skryte av teamet, som har fått meg til å føle meg velkommen fra første øyeblikk 16 mai 2017: 16 mai 2017 by Tor Endre Gjerde Bærøy Ren synsing 16 mai 2017: 16 mai 2017 by Tor Endre Gjerde Bærøy: Akademisk argument: 16 mai 2017: 16 mai 2017 by Tor Endre Gjerde Bærøy: Akademisk skriving: 16 mai 2017: 16 mai 2017 by Robert Gray Jr: Argumentasjon: 16 mai 2017 Hvordan få tak i det programmet du trenger? På UiB-PC kan du installere en del programvare selv. Se veiledninger for: Windows PC: Windows - Software Center Mac: Mac OS X: Managed Software Center Linux: Ubuntu Software Center Hvis du ikke finner programmet du trenger i Software Center, kan det skyldes at programmet krever lisens, ikke er tilgjengelig på UiB eller andre grunner Støtte- og tilskuddsordninger der NIF sentralt er involvert i forvaltningen: Lokale aktivitetsmidler (LAM), Spillemidler til utstyr, Stiftelsen Dam, støtte til Allidretter. Det finnes i tillegg andre støtteordninger for idrettslag, både lokalt og nasjonalt. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt særforbund for en oversikt over disse Her finner du aktuelle utlysninger. Offentlig sektor, næringsliv og godkjente forskningsorganisasjoner kan søke om midler fra Forskningsrådet

Fond og legater ved UiB Ansattsider Universitetet i Berge

Høst 2017: MAN301 Introduksjon til manusutvikling for serier: Høst 2017: MEPRO100 Examen facultatum - Medieproduksjon og akademisk skriving: Høst 2017: MEVI101 Medier: institusjoner og historie: Vår 2017: MEVI102 Mediepublikum: Vår 2017: MEVI103 Medietekster: teori og analyse: Høst 2017: MEVI165 Reportasjejournalistikk: Vår 2017: MEVI167. Diku skal styrke kvaliteten i norsk utdanning. Vi fremmer utvikling og nyskaping, internasjonalt samarbeid og digitale læringsformer Vår 2017: HUIMM905 From Innate to Specific Immunity: Vår 2017: HUIMM906 Molecular and Cellular Methods in Immunology: Vår 2017: INTH302 Epidemiology: Høst 2017: INTH321A Experimental Epidemiology: Vår 2017: INTH921 Experimental Epidemiology: Vår 2017: MED2 Andre semester medisinstudiet: Vår 2017: MED3 Tredje semester medisinstudiet.

mars 2017 K2 Nyt

Søknadsfrist: 15. mars. Søknadsskjema nedenfor. Innhold Programmet inneholder individuell undervisning på instrument/sang, gruppeundervisning i musikkteori, mesterklasser, samspill og konserter. GUT har tilbud på klassisk og jazz. Elevene får delta i ulike undervisningstilbud sammen med GA-studenter når det ligger til rette Søknadsfrist for Forskerprosjekt i 2020. November/desember 2020. Vedtak om støtte eller ikke. Desember 2020/januar 2021. Svar på søknaden. Januar-februar 2021. Korrigere innvilgede søknader og inngå kontrakt. 10. februar 2021. Søknadsfrist Forskerprosjekt 2021: Se alle utlysningene til denne fristen Prosjektet varte fra 2012 til 2016 og var i studie- og publikasjonsfasen i 2017. Søknadsfrist 15. juli 2020. For detraljer se https: norwinst@uib.no. Μπορείτε επίσης να αναζήσετε τις προσωπικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις του προσωπικού του Ινστιτούτου. Høst 2017: ENERGI200 Energiressurser og -forbruk: Høst 2017: GEOF100 Introduksjon til klima-, atmosfære- og havfysikk: Høst 2017: GEOF110 Innføring i atmosfærens og havets dynamikk: Vår 2017: GEOF210 Dataanalyse i meteorologi og oseanografi: Vår 2017: GEOF211 Numerisk modellering: Vår 2017: GEOF220 Fysisk meteorologi: Vår 2017

Nærmere regler om datoer og frister - Universitetet i Osl

 1. Søknadsfrist for 2017 Søknadsfristen for Regionalt miljøprogram for Sogn og Fjordane er 15.oktober. Publisert 12.06.2017. Kontaktpersonar. Liv Astrid Nordheim Kusslid Tlf: 57 64 30 87; Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen 2, 6863 Leikanger 57 64.
 2. LOKALE LØNNSFORHANDLINGER. Innlevering av krav til lokale lønnsforhandlinger må skje innen 18 august 2017 kl 15:00. Kan sendes til post@parat.uib.no eller med internpos
 3. Blogg fra rektoratet ved UiB 2017-202

september 2017 K2 Nyt

 1. Blogg fra rektoratet ved UiB 2017-2022. Ny rapport gir verdifull kunnskap om studentflyt og sektorfrafall i høyere utdanning
 2. Søknadsfrist for Norsk kulturfond Se flere søknadsfrister. Brukerstøtte. Fra 2017 publiserer Kulturrådet vedtakslister med både bevilgninger og avslag. Offentliggjøringen av avslag er et ledd i arbeidet for mer åpenhet og likebehandling i søknadsbehandlingen
 3. I'm enrolled in the Biodiversity, Evolution and Ecology master's program at UiB and have previously been to UiB for an exchange semester in 2015 and my bachelor's thesis in 2016 and early 2017. I am originally from Germany and my Norwegian is still pretty bad
 4. Utover dette kan søkere som har studierett på UiB for å supplere ekstern utdanning få hjelp til emnevalg ved semesterstart ved å kontakte laerer@uib.no. Vedlegg til søknaden - lastes opp på side 4. For at søknaden skal bli behandlet må følgende dokumenter legges ved: • Karakterutskrift/vitnemål fra eksternt læreste
 5. I 2017 ble det født 56.633 barn her til lands. Det er 2300 færre enn året før, og det laveste tallet som noen gang er registrert. Dersom vi skal holde tritt med fremtidens demografiske endringer, særlig med en større eldrebefolkning, må vi tilsynelatende opprettholde høy [
 6. desember 2017 - Parat UiB Arkiv Arkiv.
 7. Resultatfordeling eksamen KJEM131 H 2017 - Høst 2017: KJEM210 Kjemisk termodynamikk: Resultatfordeling eksamen KJEM210 H 2017 - Høst 2017: KJEM221 Grunnleggende kvantemekanikk: Resultatfordeling eksamen KJEM221 H 2017 - Høst 2017: KJEM225 Forsøksplanlegging og analyse av flervariable data: Resultatfordeling eksamen KJEM225 H 2017 - Høst 2017

april 2017 - Nyhetsbrev K

 1. Blogg fra rektoratet ved UiB 2017-2022. Kommentarfeltene i nettavisene og nyhetsforumer gjentar ordene «fake news», men det er ikke alltid enkelt å skille hva som er falskt og ekte
 2. [https://wiki.uib.no/matnat/images//05/Informasjon_til_selvfinansierte_kandidater.pdf Informasjon til selvfinansierte kandidater
 3. Onsdag 27. oktober blei forslaget til statsbudsjett for 2021 lagt fram for Stortinget. Budsjettet viser ei auking på 5,6 prosent til universitet- og høgskule sektoren i høve til 2020 budsjettet. Ein skulle dermed tru at sektoren hadde lite grunn til å klage, men som vanlig syntes rektorane det var naudsynt å markere seg. For UiB
 4. Søknadsfrist for uforutsette hendelser og særskilte forhold i 2021, herunder kriseskjønn, er 1. september 2021. Skjønnsmidler 2020 (oversikt - spesifisering) I lenke til høyre finner du ei excel-fil som viser fordeling av skjønn for 2020, der det er mulig å filtrere per kommune
 5. psyk106 0 personalpsykologi candidate 153 kandidat 153 prøve psyk106 0 personalpsykologi emnekode psyk106 vurderingsform skriftlig eksamen starttid 19.05.2017

UiB gir lønnsøkning til flinke undervisere - NRK Vestlan

 1. istrasjonen, som tar seg av den daglige driften.Instituttrådet er det øverste rådgivende organ for instituttleder.
 2. Forskerforbundet ved UiB har kontor i 5. etasje i Nygårdsgaten 5 (Stein Rokkans hus). Forskerforbundet disponerer 2 stillingshjemler 2.6 Suppleringsvalg Valg 2016-2017 Valgkomiteén har bestått av seniorrådgiver Runa Jakhelln, forsker Håvard Haarstad,.
 3. Søknadsfrist 15.01 betyr at den må være SENDT 15.01. Dette er helt standard jus / avtalerett. Sender man det pr. mail, så er jo saken grei. Sender man det pr. post, og er på fristen, så kan det faktisk være greit å gå i en betjent skranke å be om å få det poststemplet. Slik at du er sikker på at det blir gjort
 4. Søknadsfrist for full søknad Utvikling; Husk at organisasjonene har egne søknadsfrister FØR Stiftelsen Dams frister. Ta kontakt med din organisasjon i god tid! Les mer om de ulike ordningene, og hvordan du søker om støtte fra Stiftelsen Dam her
 5. GIS-nettverk ved UiB. 126 likes. Et samlested for studenter på tvers av fakulteter og institutter, som bruker eller er nysgjerrige på GIS
 6. Terje Svardal, redaktør 2017-2018 Christian-Emil Ore, UiO, IT-format. Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka 2018-2023: Revisjonsprosjektet Anne Engø, redaktør 2018-2023 Marita Kristiansen, redaktør 2020-2021 Marie Lund, redaktør 2020 Gunn Inger Lyse, redaktør 2018-2023 Mikkel Ekeland Paulsen, stipendiat 2019-202

Fond og legater - Nyhetsbrev K

 1. Jeg er også verneombud. Det har jeg vært siden 2010, og varahovedverneombud på MED-FAK siden 2017. Ved å si ja til det vervet, har jeg blitt kjent med nye kollegaer på alle fakultet, både på UiB, og resten av landets universiteter. Hver høst arrangeres Hovedverneombudskonferansen, som alle HVO og deres vara kan delta på
 2. Blogg fra rektoratet ved UiB 2017-2022. Øremerking og føringer vil før eller senere utfordre universitetenes faglige uavhengighet
 3. Universitetet i Bergen (UiB) er Norges nest eldste universitet, og ble opprettet i Bergen i 1946.. Universitetet i Bergen kjennetegnes av velprøvde og solide europeiske universitetstradisjoner og er blant de fremste forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Universitetet er tuftet på de akademiske kjerneverdiene: akademisk frihet, rasjonalitet og kritisk tenking
 4. Søknadsfrist 18.12.2017. Se mer av Aukra kommune på Facebook. Logg in
 5. Utvidet søknadsfrist og søkerlister / Nyheter 2017 / Årsarkiv - eldre nyheter / Nyheter / Om høgskolen / Hovedside
 6. Institutt for Rytmisk musikk, UiA - Søknadsfrist 15. desember 2017. Kreativt musikalsk mangfold ved Institutt for Rytmisk Musikk. Publisert: 20. november 2017. Artikkelen er mer enn ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon. Share on Facebook. Share on Twitter
Ole Erik Almlid ny toppsjef i NHO - Rett24Bachelorgrader som kvalifiserer til master | Institutt forHilde KNitten vil bli dommer i Østfold - Rett24Nord-Troms tingrett sa nei til lukkede dører for SveinJulestafetten: Bettina Banoun - Rett24
 • Brauhaus hannover happy hour.
 • Skjold leir antall.
 • Trippel m meny.
 • Enklere liv sittepute.
 • Storebjørn stjernetegn.
 • Ciprofloxacin gefährlich.
 • The scorpions.
 • Romsdalen fjell.
 • Sitzplan staatstheater kassel.
 • Chili helsefordeler.
 • Upanishad.
 • Familiegjenforening inntekt 2016.
 • Liselotte pulver 2017.
 • Direkte markedsføring definisjon.
 • Moske snl.
 • Komatsu gaffeltruck.
 • Alginat.
 • Usa reiser.
 • Forlegen definition.
 • Jamaican culture facts.
 • Dubai flyplass shopping.
 • American breakfast frankfurt.
 • Biltema tunna.
 • Volkswagen passat 1997 1.8 t.
 • Brennvidde portrett.
 • Sas julekalender 2017.
 • Alginat.
 • Kommunale avgifter skien terminer 2018.
 • Sår lukter vondt.
 • Best wireless gaming mouse 2016.
 • Best compact 2017.
 • Spondylolyse.
 • Weltkarte europa.
 • Pool glasfiber.
 • Animalsk protein vs vegetabilsk protein.
 • Dorade på engelsk.
 • Legge subway fliser.
 • Dia de la virgen de regla.
 • Lineære funksjoner geogebra.
 • Et dukkehjem tema.
 • Gauthier destenay.