Home

Utjevningsmandater utregning

utjevningsmandater og hvor mange de skal få, og 2) i hvilke fylker partiene får sine utjevningsmandater. Det er bare den siste fasen som vises i dette eksempelet. Det som er viktig å ha klart for seg er at de to fasene ikke er koblet sammen. Rekkefølgen utjevningsmandatene blir vunnet på i 1) spiller ingen rolle for den geografiske. Distriktsmandater og utjevningsmandater er likeverdige plasser i Stortinget, men de fordeles på ulikt vis. Distriktsmandatene fordeles etter hvor mange stemmer partiet får i fylket, mens.

Hvor mange utjevningsmandater hvert enkelt parti skal på landsplan beregnes på samme måte som fordelingen av direktemandatene i hvert enkelt fylke, dvs. at stemmetallene skal deles på 1,4. 19 utjevningsmandater. Av disse velges 150 direkte inn som såkalte distriktsmandater. Hvert fylke har et visst antall distriktsmandater som skal til Stortinget. Antallet distriktsmandater et fylke får inn på Stortinget, avgjøres i hovedsak av befolkningsstørrelsen i fylket Ordningen med utjevningsmandater forklarer hvorfor Venstres førstekandidat i Rogaland, Iselin Nybø, kom inn på Stortinget selv om hun ikke fikk nok stemmer til å kapre et distriktsmandat. I stortingsvalget kjemper partiene om 169 mandater på Stortinget. 19 utjevningsmandater. Av disse velges 150 direkte inn som såkalte distriktsmandater Utjevningsmandat, i Norge betegnelse på de 19 stortingsmandatene som ikke er distriktsmandater. Det er ett utjevningsmandat fra hvert fylke. Distriktsmandater og utjevningsmandater er likeverdige plasser i Stortinget, men de fordeles på ulikt vis. Mens distriktsrepresentanter fordeles etter hvor mange stemmer partiet får i fylket, fordeles utjevningsmandatene på bakgrunn av hvor mange. Slik fortsetter man til alle 19 utjevningsmandater er fordelt, det er altså en kombinasjon av ubrukte stemmer (restkvotient), antall utjevningsmandater pr. parti og kun ett mandat pr krets, som legges til grunn. Det 19. og siste utjevningsmandatet gikk til Andre Skjelstad (V) i Nord-Trøndelag i 2013. Han kom inn med en restkvotient på kun 0,17

Ordningen med utjevningsmandater ble innført 1989, og ved stortingsvalgene fra 1989 til 2001 var det åtte utjevningsmandater. Utregning av mandater ved stortingsvalg Tabellen viser utregningen av mandater ved stortingsvalg. Eksempelet er fra Møre og Romsdal ved stortingsvalget 2005 Valgordningen eller valgsystemet i Norge beskriver hvordan valg til Stortinget, kommunestyrer, fylkesting og Sametinget organiseres og gjennomføres. Et valgsystem har som oppgave å oversette velgeres preferanser av politiske partier, enkeltkandidater og andre grupper til en forsamling som skal representere velgernes synspunkter og ta politiske avgjørelser på vegne av disse 7.1 Innledning . Dette vedlegget inneholder eksempler på hvordan de ulike beregningene som inngår i valgordningen, gjennomføres. Det er tatt inn eksempler som viser utregningen av fordelingen av mandater mellom valgdistrikter, utregning av hvilke partier som vinner direktemandater ved stortingsvalg, og utregning av hvilke partier som får utjevningsmandater, og i hvilket valgdistrikt de. Partiene får utjevningsmandater i de valgdistriktene hvor de var nærmest å vinne et mandat. Dermed blir sammensetningen av Stortinget mer i samsvar med partienes stemmetall. Det er imidlertid bare partiene som har kommet over sperregrensen - 4 prosent oppslutning på landsbasis - som kan være med å kjempe om utjevningsmandatene

lukk dagbladet er en del av Aller Media Hvorfor ser du denne annonsen. Nettstedet du nå besøker blir i stor del finansiert av annonseinntekter. Basert på din tidligere aktivitet hos oss, vil du. Jeg prøvde med et valdistrikt ingen sperregrense og utregning slik man fordeler distriktsmandatene i fylket. Orket ikke fullføre men var ganske klart at antaglig ville alle partier havnet på Stortinget Jeg leste feil og fikk ikke med meg at det sto fortsatt utjevningsmandater Fylkesvis mandatfordeling, utjevningsmandater og sperregrense er tre viktige faktorer som spiller inn. Selv om resultatene av et direktevalg ville fremkommet ved en mer komplisert utregning i virkeligheten, mener professor ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo, Bjørn Erik Rasch,. Utjevningsmandater og sperregrense. Den 11. september er det stortingsvalg og vi skal velge 169 stortingsrepresentanter. 19 av disse stortingsrepresentantene er det en kaller for utjevningsmandater. Utjevningsmandatene kan avgjøre hvilken regjering vi får etter valget

Først til valget i 2005 var et system på plass der det lå en formell utregning bak antall plasser. For å jevne ut denne skjevheten innførte man åtte utjevningsmandater i 1989 Først i 2005 var et system på plass der det lå en formell utregning bak antall Et parti må ha minst 4 prosent av stemmene på landsbasis for å være med i fordelingen av utjevningsmandater Sjekk valgresultatet for Norge i stortingsvalget 2017. Erna Solberg blir statsminister, ettersom H, FRP, V og KRF har flertall med 88 av i alt 169 mandater Jo flere «bortkasta» stemmer, jo flere utjevningsmandater. Fordelinga skjer etter en komplisert utregning. Poenget er å se på hvor stort misforhold det er mellom antall stemmer partiet fikk i hele Norge, og hvor stor andel av distriktsrepresentantene det har fått SV derimot har bare 1,8% av mandatene med sine 3, mens de har en oppslutning på 4,6%. Og siden 169 ganget med 4,6% kan rundes av til 8 er det nok til å gi et flertall. Dette er en ganske kraftig forenklet utregning av utjevningsmandater, men illustrerer forsåvidt poenget

Hva er egentlig et utjevningsmandat? - NRK Troms og

 1. Stortingsflertallet er enige om en regionreform der antall fylker skal reduseres. Rammene er en reduksjon fra 19 til om lag ti, og det faktiske regionkartet som stortingsflertallet har tegnet består av 12 fylker (pluss en utredning av sammenslåinger i Nord-Norge). Allerede har diskusjonen begynt om å slå sammen valgkretser til stortingsvalget i tråd med d
 2. Ved stortingsvalg er landet delt inn i 19 valgdistrikter. Disse tilsvarer fylkene. Stortinget skal ha 169 representanter. Hvor mange som skal velges fra hvert valgdistrikt, regnes ut på grunnlag av fylkenes innbyggertall og areal. Av de 169 mandatene t..
 3. Distriktsmandater, gjennom en utregning basert på folketall og areal. Kavalgkretsens faste mandattall på Stortinget, slik det en endres hvert 8 år. Utjevningsmandater, mandater som skal utjevne matematiske skjevheter etter at distriktsmandatene er fordelt

Slik fordeles utjevningsmandatene - TV

Morsomt! Men 8 + 7 + 5 utjevningsmandater blir 20, altså én for mye. Logg inn for å svare. Martin Aas 11. september, 2017. Flate, du har rett! Heldigvis er robotene(?) som faktisk regner ut dette mye flinkere enn meg i matte Logg inn for å svare; Kenneth Lien 11. september, 2017. Kudos for flott og underholdende fremstilling Start studying Kap 7 Velgermakt. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Partiene får utjevningsmandater i de fylkene hvor de var nærmest å vinne et mandat. Dermed blir sammensetningen av Stortinget mer i samsvar med partienes stemmetall. Det er imidlertid bare partiene som har kommet over sperregrensen på 4 prosent oppslutning på landsbasis, som kvalifiseres til å få utjevningsmandatene Utjevningsmandater Utregning av mandatfordeling Listepreferanser Lovverk Stemmerett Registrering Tidlig- og forhåndsstemmegivning Valgkort Elektronisk stemmegivning Valgdag Klagerett Typer Parlament Lokale valg Sametingsvalg Kirkeval

€Systemdokumentasjon EVA Admin 02.01.2019 Side 4 Systemdokumentasjon EVA Admin 02.01.2019 Strategi for systemdokumentasjon Valgdirektoratet bruker Atlassian Confluence (wiki) for å dokumentere IT-løsninger og systemer som utvikles og forvaltes av Valgdirektoratet Viktige begreper. Distriktsmandater, valgkretsens «faste» mandattall på Stortinget, slik det er framkommet gjennom en utregning basert på folketall og areal. Kan endres hvert 8 år. Ble sist endret i 2012. Elektronisk forhåndsstemming, man kan avlegge stemme via datamaskin før selve valgdagen. Forholdstallsvalg, valgordning basert på idealet om at andelen stemmer innenfor en valgkrets. Utjevningsmandater 1989-2004: 8 utjevningsmandater. Ofte til folkerike distrikt 2005 - : 19 utjevningsmandater, ett pr distrikt 30. Intensjon Styrke samsvaret stemmer - mandater Bedre proporsjonalitet Partier bør få utjevningsmandat der de står sterkt 31. Utregning 1 : Hvor mange utjevningsmandater skal hvert parti ha? 32 utjevningsmandater skal fordeles. 6 Samsvarserklæring EVA Admin Paragraf Fase Krav/ føring Tiltak for å imøtekomme krav hvert ved utregning av valgoppgjøret. §6-3 Antall underskrifter på listeforslag Forberedelse (1) For partier registrert i Partiregisteret som ve Mekanismene er utjevningsmandater, arealtilskudd (hvor stort fylket er spiller faktisk inn) og en utregning hvor man deler på forholdstall - den såkalte Saint-Laguës modifiserte metode

Slik fungerer utjevningsmandatene - adressa

Slik fungerer utjevningsmandatene - Stavanger Aftenbla

 1. Søk i Wikipedia etter: Cappelen Damm AS er ikke ansvarlig for innhold på eksterne nettside
 2. Sosialistisk Venstreparti (11) Arbeiderpartiet (64) Senterpartiet (11) Venstre (2) Kristelig Folkeparti (10) Høyre (30) Fremskrittspartiet (41) Valgresultatet innebar at den sittende regjeringskoalisjonen (Arbeiderpartiet , Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet) fikk fornyet sitt parlamentariske flertallsgrunnlag. De tre regjeringspartiene samlet fikk 47,8 % av stemmene, og de tapte i.
 3. -Selv om valget er over, så er politikk fortsatt viktig. Det hender fra tid til annen at politikken faktisk blir mer spennende enn Lysbakkens Hey girl. Valg er tross alt politikkens svar på Eurovision Song Contest! Mange favoritter, mange stemmer og lang ventetid under opptellingen av dem. Geografi er i en slik kontekst
 4. Sammen med en gruppe forskere fra Norsk Regnesentral har hun satt sammen en utregning som de mener vil være mer presist enn vanlige meningsmålinger. Den norske valgordningen med flere partier, fylkesvise mandater og utjevningsmandater gjør beregningen mer komplisert. Nate Silver brukte mye demografisk data
 5. Dette programmet ble vedtatt av landsmøtet 2017 og er erstattet med nytt revidert program vedtatt av landsmøtet 2019 som du finner her. 1. DEMOKRATENES IDEOLOGI OG GRUNNSYN 2. LANDETS STYRING 2.1 Selvstyre 2.2 Direktedemokrati 2.3 Kommunen 2.4 Offentlige etater og direktorater 2.5 Monarkiet 2
 6. Venstre hadde blitt tilkjent utjevningsmandater. Det ble også vist at Ap, Sp og SV ville oppnådd stortingsflertall sammen med partiet Rødt hvis det såkalte styringstillegget
 7. utregning OSLO: Det skal velges 169 stortingsrepresentanter, 150 distriktsmandater og 19 utjevningsmandater. Fordelingen skjer etter en veid sum av folketall og are-al, der hver innbygger teller 1 poeng og hver kvadratkilo-meter i fylket 1,8 poeng. Det er ett utjevningsman-dat i hvert fylke. Fordeling av disse skjer ved å dividere par

En utregning som Johan Giertsen har gjort på bakgrunn av dagens Skulle Venstre få mindre enn 4 % mens SP blir liggende over vil det bli mange utjevningsmandater til overs som kan fordeles på andre. I praksis ville det rødgrønne flertallet på Stortinget blitt enda større samtidig som flertallet i folket var klart borgerlig Definitions of Stortingsvalget 2009, synonyms, antonyms, derivatives of Stortingsvalget 2009, analogical dictionary of Stortingsvalget 2009 (Norwegian Antallet utjevningsmandater er dermed økt fra 8 til 19. Antallet valgdistrikter er fastsatt til 19, Blanke stemmer er regnet med i tallet på avgitte stemmer og er dermed tatt med i grunnlaget for utregning av valgdeltakelsen. I Ot.prp. nr. 44 (2004-2005). Hvor mange prosent. Chippewa (popular adaptation of Ojibway, 'to roast till puckered up,' referring, to the puckered seam on their moccasins; from ojib 'to pucker up,' ub-way 'to roast') Micon Cinemas is a cutting-edge 3D movie theatre serving Eau Claire/Chippewa Falls & offering the latest entertainment, stadium-seating and the best sound & projection equipment To translate this entire site. Utjevningsmandater, Mandater som skal utjevne matematiske skjevheter etter at distriktsmandatene er fordelt. Hver valgkrets har ett utjevningsmandat. Utenomparlamentarisk, Brukes om politiske prosesser og påvirkningsforsøk som går «utenom» de formelle politiske organene, som f.eks. Stortinget. Unipolart internasjonalt system

Eksempel på utregning: Forelesningsnotater STV1300 vår 2005 15. Formelen er en halv summen av tallverdien (uten fortegn) endring oppslutning. mellom to valg - hverandre for alle partiene. 19 utjevningsmandater, og ett utjevningsmandat for hvert fylke. Med 89 ordningen s. Dette utgjør om lag 340 millioner kroner årlig. En tilsvarende utregning for årsverk gir om lag den samme prosentvise reduksjonen. Dette er forsiktige overslag. 12 12 Dokument nr. 15: En sammenslutning av fylkeskommuner vil også gi større fagmiljøer, som vil kunne gi grunnlag for faglig og kvalitativt bedre tjenester Toggle navigation. Om oss; Kontakt oss; Meny . Søketips; Smarte ord; Alfabetisk ordliste; Om oss; Kontakt os

utjevningsmandat - Store norske leksiko

 1. Dette arealtillegget for utregning av mandater gjør at Finnmark med Den norske sperregrensen er satt til fire prosent for at et parti skal kunne få være med og få tildelt utjevningsmandater
 2. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.
 3. Stortingsvalget 199
 4. (i 1 000 kr) Kap. Betegnelse Regnskap 2016 Saldert budsjett 2017 Forslag 2018 Pst. endr. 17/18 1 H.M. Kongen og H.M. Dronningen 204 135 237 99
 5. En utregning som Johan Giertsen har gjort på bakgrunn av dagens meningsmåling fra Norstat viser at dette er det antall velgere som står bak hvert av mandatene til de ulike partiene: H 18.600 V 18.028 Sp 17.714 SV 17.508 K 17.413 F 14.290 A 13.939. Meningsmålingen gir 50,8 % til Frp, H, V og Krf mot 47,4 % til AP, SV og SP

86197 og 80243 i 51949 være 47311 av 42446 til 39228 en 34781 for 33179 den 29900 det 29573 samisk 28496 ha 26668 på 21292 som 20972 sameting 20744 å 20453 med 17294 om 12530 at 12520 som 12457 bli 10819 kunne 10506 ikke 10284 ville 9996 skulle 8872 fra 8262 også 8086 denne 7336 denne 7220 annen 7165 Sametinget 6948 at 6617 for_å 6574 samisk 6316 måtte 5898 ved 5833 språk 5754 1 5504. 1.3060 86197 og 1.2345 80243 i 0.7997 51949 være 0.7061 47311 av 0.5976 42446 til 0.5188 39228 en 0.3985 34781 for 0.3513 33179 den 0.2473 29900 det 0.2363 29573 samisk 0.1992 28496 ha 0.1329 26668 på-0.092 21292 som-0.107 20972 sameting-0.118 20744 å-0.132 20453 med-0.300 17294 om-0.622 12530 at-0.623 12520 som-0.628 12457 bli-0.769 10819 kunne-0.798 10506 ikke-0.819 10284 ville-0.848 9996.

Svein Tore Marthinsen : Utjevningsmandaten

(En slik utregning krever ikke noe mandatberegningsprogram, bare et regneark.) En valgordning med kun ett valgdistrikt og divisorene 1, 3, 5, 7, 9 ville gi: A 60 mens stemmer til partier som er over sperregrensen i det minste blir med når man skal regne ut hvem som skal få utjevningsmandater 4 Politiets Fellesforbund har følgende fordeling av respondentene: Antall respondenter totalt som grunnlag for kjennskap: Antall respondenter som grunnlag for assosiasjon: 1057 Antall respondenter som grunnlag for omdømmet: 568 Utregning av score på dimensjoner og totalomdømme De 19 spørsmålene er fordelt på seks dimensjoner (kjerneområder) som sammen påvirker organisasjonens omdømme Dette utgjør om lag 340 millioner kroner årlig. En tilsvarende utregning for årsverk gir om lag den samme prosentvise reduksjonen. Dette er forsiktige overslag. 12 12 Dokument nr. 15: En sammenslutning av fylkeskommuner vil også gi større fagmiljøer, som vil kunne gi grunnlag for faglig og kvalitativt bedre tjenester

valgordning i Norge - Store norske leksiko

Utjevningsmandater, sperregrenser og småpartier - Side 2

Hvor avhengige er de rød-grønne av SV over sperregrensen

Kap 7 Velgermakt Flashcards Quizle

 • Präsidentschaftswahl usa ablauf.
 • 100 5 arena aachen.
 • Sy barneklær.
 • Vetivo pris.
 • Ruhr in bochum.
 • Ikeas konsept.
 • Väinö ulven kultima barn.
 • Tanzschule mosbach.
 • Oslo triathlon klubb.
 • Slöja i sverige.
 • Standesamt lichtenfels öffnungszeiten.
 • Hof holz 2018.
 • Oslo triathlon klubb.
 • Kvalifisert flertall definisjon.
 • Youtube celina.
 • Oversikt over a preparater.
 • Begravningar gällivare.
 • Fc mainz.
 • Asus simpro dock.
 • Vaske kjøkkenfronter.
 • Spenningsregulator 230v.
 • Adiamo essen programm.
 • Meråker skiløper.
 • Masters live stream free.
 • Vvskupp erfaringer.
 • Helsport lavvo.
 • Umgebung von naumburg.
 • Hvordan printe fra egen pc nmbu.
 • Marlon roudette neues album 2017.
 • Treningsprogram benkpress.
 • Klatring for alle.
 • Glutenfri burger bergen.
 • Festivals 2018 münchen.
 • Muggsoppallergi behandling.
 • Fidget stick.
 • När man flyttar med renarna.
 • Grillkurs herford.
 • Renfe ave.
 • Microsoft partner benefits.
 • Edc skjern.
 • Bürojob moers.