Home

Fagartikkel eksempler

Fagartikkel Eksempel - Studienett

Fagartikkel | Eksempel Fagartikkelen er skrevet i faget Psykologi, men den kan også brukes som eksempel på hvordan man kan skrive og bygge opp en fagartikkel i andre fag. Eksemplet her handler om mobbing: I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for fire grunner til at noen mobber selv om de mener det er moralsk forkastelig Skrive fagartikkel. mai 13, 2016. Det og skrive en fagartikkel er en egen sjanger, på lik linje med andre sjangre som dikt, eventyr og kåseri. Her er noen få eksempler på formuleringer som signaliserer drøfting: På den ene siden. og på den andre Eksempel: Fotball er den mest populære sporten i verden. Fotball spilles med to lag, hvert med 11 spillere. Fotball spilles ofte på kunstgress baner. Fotball Det er lett å bli for generell når du skriver en fagartikkel. Hvis du bruker konkrete eksempler, blir stoffet enklere å forstå. Det er også lurt å bruke flere kilder enn en

Skrive fagartikkel THM blogging - Tor Henri

Artikkel Eksempel Utdraget fra Bjørnstjerne Bjørnsons roman Synnøve Solbakken kan på mange måter forstås i forlengelse av det norske slik det fremkommer i Brudeferden i Hardanger. Her er det riktignok den norske bonden og kirken som er i fokus, og som tilsammen representerer det norske Hvordan skrive fagartikkel. Ergoterapeuten publiserer fagartikler om alle aspekter ved praksis, teori, utvikling og forskning relatert til ergoterapi. Gjennom å skrive og publisere fagartikler bidrar du til å øke kompetansen blant kolleger, til å drive faget fremover og til å gi inspirasjon til andres faglige utviklingsarbeid Forby dyreforsøk! Én dag i året, 24. april, har forsøksdyra fått. Denne dagen er internasjonal og fastsatt av verdens dyrevernorganisasjoner Kjennetegn på måloppnåelse, fagartikkel på 10. trinn: Tverrfaglig vurdering i norsk/samfunnsfag . Kriterier: Lav måloppnåelse (Karakter 1-2) Middels måloppnåelse (Karakter 3-4) eksempler. Du kan greie ut om temaet, og du kan reflektere over faktakunnskapen du har tilegnet deg. Du kan sammenlikne, vurder Her er en liten veileder som kan være til hjelp når man arbeider med å skrive artikler i samfunnsfag, norsk, RLE eller andre fag. Veilederen er basert på det som står på side 154-181 i Kontekst 8-10 Basisbok. En artikkel er en saktekst (faktatekst) som skal presentere et emne eller en sak for leseren

Hvordan skrive fagartikkel

Å vise til eksempler Det er lett å bli for generell når man skriver artikkel. Dersom du bruker helt konkrete eksempler blir stoffet enklere å forstå og du viser at du eier stoffet på en god måte. Det er viktig å vise til konkrete eksempler som utdyper påstanden og gjør utsagnet troverdig Eksempel på en innledning til fagartikkel uten spørsmål: Hunder er omtalt som menneskets bestevenn.De er rovdyr og flokkdyr. Det er mange forskjellige hunderaser. I denne fagartikkelen skal du få høre om hundenes historie, generell fakta om dem,.

Fagartikkel. Disposisjon. Å lage en disposisjon betyr å skrive ned stikkord om hva du skal si, og i hvilken rekkefølge. LK20 LK06. Vis kompetansemål Tilhørerne dine forstår og husker bedre dersom du er flink til å bruke eksempler. Det er også bra om du sammenlikner det nye du presenterer,. Fagartikkel: Ungdom og sosiale medier - elevtekst Teksten finner du også på s. 100-104 i Intertekst Vg1, i kapitlet Å skrive en fagartikkel. Der er oppbygningen og arbeidsprosessen beskrevet. Bør ungdoms bruk av digitale medier begrenses? Da­gens ung­dom er svært opp­tatt av In­ter­nett

Eksempel på Artikkel - Studienett

Beskrivelsene er så detaljert at andre forskere kan gjenta det samme som de opprinnelige forskerne gjorde og for eksempel se om de får samme resultat. Denne detaljerte informasjonen finnes i mindre grad i en fagartikkel. Et grunnleggende prinsipp innen forskning er å stille seg spørrende til sin egen forhåndsoppfatning Et par eksempler kan også gjerne tas med, som at foreldrene utgjør viktige sosialiseringsagenter som generelt kan ha stor påvirkning på utviklingen av holdningene til barna sine. I tillegg kunne det være verdt å trekke inn et eksempel på en annen type sosialiseringsagent, som for eksempel venner, skolen, eller lignende

Eksempler på hva fagartikler kan belyse: En spesiell undersøkelsesmetode, behandlingsprosedyre eller måleredskap. Det må legges vekt på å beskrive aktuell og relevant kunnskap om tema, samt at metoden beskrives grundig, gjerne med figurer/ illustrasjoner og at temaets relevans for fysioterapi diskuteres En fagartikkel om fattigdom, skrevet i 10.klasse på juletentamen. (Karakter : 5) Bokmål. Fattigdom i Norge. Fagartikkel om fattigdom i Norge. Karakter: 5 En stil om om nasjonalromantikken, der det blir brukt eksempler fra norsk litteratur og kunst. Nynorsk. NOx. Eksempel på en avslutning: Så nå håper vi har lært mer om menneskets bestevenn. Du har lest litt generelt om hunden, dens historie og menneskets tilknytting til hunder. Da håper vi du har lært mer om avslutning og hva man trenger for å skrive en god fagartikkel. Kyss & klem fra Norskekspertene Eksempel: Overskrift på innlegget er Mobiltelefoner bør forbys på skolene, også når det er friminutt! Innledningen er skrevet, du har hoppet over ei linje, og det er klart for første temasetning. Temasetning: Bruk av mobiltelefoner i friminuttene går utover det sosiale

Eksempler på interessekonflikter: Hvis du i løpet av de siste fem årene har mottatt økonomisk støtte (honorar, reisetilskudd, bevilgninger, forskningsmidler eller liknende) fra en institusjon, organisasjon eller et firma som på noen måte kan tjene eller tape økonomisk på at artikkelen blir publisert Det er viktig i en fagtekst at du skriver voksent og at du bruker fagbegreper som hører til temaet, men du må likevel passe på at språket er forståelig for leseren og målgruppa di. Ikke bruk for eksempel ordet kvantitet i en fagartikkel som skal leses av 4. klassinger. 7. Avslutnin som eksempel på hvordan formulere seg i en akademisk tekst, selv om man ikke skal henvende seg med et «du» til leseren, slik vi gjør, i en akademisk tekst. Sjekklistene kan brukes underveis eller til slutt i en emneoppgave eller hjemmeeksamen, slik at du kjapt kan se om du har med det som trengs Fagartikkel: Samarbeid om og med elever som sliter med utagerende eller tilbaketrekkende atferd i skolen Denne artikkelen beskriver en erfaringsbasert metode som fokuserer på styrket kommunikasjon og reelt samarbeid mellom elev, kontaktlærer og spesialpedagog - med elevens vurderinger av egen situasjon og behov som utgangspunkt Med kildekompasset lærer du hvordan du henviser til kilder, og vurderer om en kilde er god eller dårlig. Se eksempler på hvordan du henviser riktig med stilene APA 7th, APA 6th og IEEE

Hvordan skrive fagartikkel Ergoterapeute

«Hensikten med en forskningsartikkel er å presentere ny kunnskap til forskjell fra en fagartikkel som har til hensikt å gjøre gjeldende akseptert kunnskap kjent» (Lerdal, 2012). Resultatene i en forskningsartikkel skal kunne kontrolleres og etterprøves, slik at andre forskere kan gjenta de samme undersøkelsene og ende opp med samme resultat FAGARTIKKEL. Eksempel på oppgave: Mange barn og unge bruker mye av tiden sin på idrett. Konkurransen står i fokus: målet. er å vinne, å bli best. For noen blir ønsket om å vinne så stort at en tar i bruk ulovlige midler

Eksempel: artikkel 2 i EUs forsikringsdirektiv. Grammatikk En artikkel er et grammatisk ord eller affiks som knyttes til et substantiv og angir om dette står i bestemt eller ubestemt form, for eksempel «ei» i «ei jente» (ubestemt artikkel) eller «a» i «jenta» (bestemt artikkel) Elevene skriver i alle fag — hovedsakelig sakprosa. I tillegg forholder de seg til en mengde sakprosatekster, særlig i form av lærebøker. Men selv om elevene både er brukere og produsenter av sakprosa, har den funksjonelle sakprosaen hatt liten plass i opplæringen. Noen eksempler fra ungdomstrinnet viser hvordan lærere i alle fag kan arbeide mer strukturert med sakprosaskriving BRANNDRAMAET I ENGESETDALEN INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning, side 3 1.1 Problemstilling, side 3 Hoveddel, side 3 2.1 Hva er en traume? - side 3 2.2 Hvordan oppfører kroppen seg fysisk under en krisesituasjon? - side 4 2.3 Hvordan kan Ricard Lazarus teori om stress være av relevans i denne sammenhengen? - side 5 2.4 Hvordan kan Fortsett å lese Fagartikkel i psykologi: branndramaet i. Avslutning Det finnes ulike måter å avslutte en artikkel på: • Sirkelkomposisjon: Du avslutter teksten på samme måte som du begynte. • Svar: Du svarer på. Om å skrive fagartikkel. Tirsdag 28/8 2018. Typer faglige publikasjoner. Fagartikler for publisering i tidsskrifter eller artikkelsamlinger. Fagbøker og avhandlinger (monografier) Fagartikler til konferanser eller seminarer. Rapporter eller faglige tekster, for eksempel i Complex-serien. Studentarbeider, for eksempel masteroppgaver..

Norsk - Eksempeltekst debattinnlegg - NDL

 1. En fagartikkel tar for seg fagstoff om ett emne. Den er som regel skrevet i presens.En fagartikkel skal kunne gi nyttig informasjon til leseren, og informasjonen bør være saklig og objektiv. En fagartikkel inneholder som regel en overskrift, en ingress, en innledning, en hoveddel med mellomtitler og en avslutning.Ofte begynner avsnittene med en temasetning, som utdypes med kommentarsetninger
 2. Naturlig å henvise til kilder, for eksempel aviser eller nett: «Ifølge Aftenposten 11/10-13 osv. » Spørsmål: Dveling rundt ett (eller maks to) retorisk eller filosofisk spørsmål. NB! Ikke vanlige spørsmål (ikke slik: Hva mener dagens unge om gymkarakteren?). Bruk aldri mer enn to spørsmål. Blandingsinnlednin
 3. fagartikkel i pedagogikk 102. Hovedtema for artikkelen

Fagartikkel | Landbruk | Miljø Økologisk landbruk må bli mer økologisk Kobber, plast, torv og antibiotika er eksempler på uønska driftsmidler som likevel brukes i økologisk landbruk. Nå er det arbeid i gang for å finne gode alternativer FAGARTIKKEL Eksempel pÃ¥ oppgave: †Mange barn og Om å skrive fagartikkel - ppt laste ned Forskjeller og likheter mellom forskningsartikkel og fagartikkel

Her er noen eksempler som viser hvordan det kan gjøres: I sin undersøkelse om kugalskap hevder Knoll (1990 s. 3) Fagartikkel, Kilder, Norsk, Rapport, Samfunnsfag, Skriftlig. Legg igjen en kommentar Avbryt svar. Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med * Kommentar. Navn * E-post Et leserinnlegg fra en elev i 10. klasse om hva nasjonale prøver egentlig er, og hvor tragiske de er laget Her er eksempel på en som har gjort oppgaven ovenfor (vi har fremhevet det som vi ville ha spurt mer om): 1. «Jeg ønsker å skrive om veiledning av brukere på temaer omkring seksualitet fordi det er viktig at personalet er trygg på seg selv og har kompetanse på dette feltet». 2 Fagartikkel vår 2011 Innholdsfortegnelse: Innledning Teori om problemstillingen - Hvorfor er det viktig? - Hvordan få til et godt samarbeid med foreldrene? - Noen samarbeidsmåter Utfordringer Avslutning Kilder Innledning: I denne fagartikkelen har jeg valgt temaet foreldresamarbeid i skolen

Dette gir elevene modeller for tekstene de selv skal skrive. Videre handler rammer for skriving om å synliggjøre skriveprosessen for elevene. Dette kan vi for eksempel gjøre ved å vise fram og samtale om hva vi gjør når vi skriver. En viktig del av denne samtalen vil være å etablere et formål med skrivingen Skrive saktekster/artikler Det å skrive saktekster er uten tvil en svært viktig kompetanse dersom du skal lykkes på skolen og i arbeidslivet. Kunnskap om hvordan du kan bygge opp saktekster vil også kunne overføres til muntlige fremføringer og presentasjoner. Under finner du derfor noen oppgaver knyttet til skriving av saktekster. Hvorfor skrive saktekster Eksempler på slike fag fra NTNU er Grunnkurs i programmering og Det globale samfunn. Tema: Et emne er delt inn i en rekke tema. Noen av disse temaene blir kun dekket av pensum, mens andre tema også blir tatt opp på forelesninger I andre eksempler dreier kampen seg i utgangspunktet ikke om helsespørsmål, men om et mangfold av hendelser som individet opplever som krenkende, ydmykende eller urettferdige. Når den i slike tilfeller fører til uttalt og vedvarende opplevelse av hjelpeløshet og nedstemthet, bidrar den til å utvikle og ikke bare vedlikeholde eller forsterke psykiske symptomer

Salg, service og sikkerhet Vg2 - Lønnsomhet basert på

Fagartikkel Når skolen svikter Psykologi i kommunen nr. 6 2019. Publisert: 29.11.2019 kl 19:50 - Oppdatert: 03.01.2020 kl 10:01. Av: Marie-Lisbet Amundsen. Fagfellevurdert Expert assessments regarding teacher competence and educational settings for special needs education in Norwegian school Byline er neste punkt på listen. Her må du få med både skribenten, fotografen og andre som har levert viktige bidrag til artikkelen, for eksempel en stylist. Umiddelbart etter byline kommer brødteksten. Her er det bare å begynne å skrive. Dette er en mellomtittel Alle tekster over en viss lengde bør brytes opp med mellomtitler Fagartikkel er identifisert for både den kritiske linjen og potensielle kritiske linjer, kan det plan-legges beredskap for disse hendelsene. Dette kan bidra til å redusere sannsynligheten for og/eller konsekvensen av en forsinkelse. Figur 2 viser rekkefølgen på elementene fra pit stop metodikken som kan gjennomføres. Case: Osa Kraftver Kritisk reflekterende artikkel Kjetil Dybvik I studieplanen heter det: Studentene skal utfordres til å krysse sjangergrenser og prøve ut nye skrivemåter. Det er en utfordring jeg har tatt på alvor. Ved å legge meg trygt innenfor rammene til velkjente sjangrer, kunne jeg nok ha skrevet mer stilsikkert, men den framgangsmåten ville ikke vært Seminar fagartikkel Pedagogikk uke 1 AU1. - ppt video online Fagartikkel, skal jeg skrive om bananer? | tottogknoll. Se eksempler på Studienett | Lær å skrive en artikke

Fagartikkel | Landbruk | Miljø Utslipp av lystgass fra eng og åker - og hvordan de kan reduseres Lystgass fra jord og gjødsel utgjør en viktig del av klimagassutslippene fra landbruket. Utslippene påvirkes av jordtype og klima, men også av agronomiske tiltak Skriv en fagartikkel om et selvvalgt faglig tema (gjerne noe du jobber med i fag som naturfag, samfunnsfag eller RLE). Fyll inn punkter og stikkord til en disposisjon. Nummerer stikkordene til slutt, så de kommer i en fornuftig rekkefølge. Fokus Hovedbudskapet mitt skal være

Brønnteknikk - Hydrauliske anlegg i boremodulen - NDLA

 1. 12 kjappe om 12 brennbare temaer: Tord Hustveit - I dag er straffen for å bruke hasj mer skadelig enn selve bruken, og da er vi på feil sted
 2. Bærekraftig utvikling er en utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Et eksempel på en ikke bærekraftig utvikling kan være at man fisker så mye at fiskebestanden man fisker etter dør ut. Dette vil ødelegge muligheten for de som kommet etter oss til å skaffe seg mat ved å fiske
 3. Eksempel på en sunn diett eller noen bra råd? 15.10.2012 2012 Mat og kosthold Jobbe som frivillig på sykehus, på barneavdelingen for eksempel 06.10.2011 2011 Frivillig arbeid arrow_upwar

FAGARTIKKEL. Raymond Lundquist er barnehagelærer og daglig leder i Stavsberg barnehage. I en barnehage finner man for eksempel pedagogiske ledere, som har et pedagogisk ansvar og et ansvar for personale på sin avdeling. Altså en mindre del av organisasjonen Fagartikkel om mobbing Når man snakker om psykisk mobbing så mener man for eksempel utfrysning og ondskapsfulle kommentarer. (Lagerman og Stenberg, 1996 Fagartikkel om ledelse av kvalitetsarbeid; Fagartikkel om ledelse av kvalitetsarbeid. For eksempel vet vi at erfaringene er gode i kommuner/fylkeskommuner som starter kvalitetsarbeidet med at profesjonsgrupper/skoler innledningsvis selv bearbeider resultatene fra ulike kvalitetsvurderinger Ett eksempel er en pike på 12 år som var med i fødestuen for å tolke da moren hennes skulle føde. Et annet eksempel er en tenåring som hadde vært «tolk» i morens konsultasjoner i helsevesenet over lengre tid, og som besvimte da hun skulle oversette legens budskap om at moren bare hadde kort tid igjen å leve (Dawood, 2004) Fagartikkel i Fysioterapeuten nr. 6/2012 Pdf av artikkelen. Denne fagartikkelen, mottatt 22.12.11 og godkjent 17.04.12, er eksternt fagfellevurdert etter Tidsskriftet Fysioterapeutens retningslinjer på www.fysioterapeuten.no

Veileder for å skrive artikler Blah blah blah

Hvordan skrive en artikkel - Studieweb

HVORDAN SKRIVE INNLEDNING TIL FAGARTIKKEL Norsk i

3. Les fagartikkel. Be elevene lese denne fagartikkelen om bærekraftig utvikling. 4. Diskuter. Hvordan passet filmen og artikkelen med det dere tenkte om bærekraftig utvikling fra før? Hva visste dere om bærekraftig utvikling fra før? Hva tenker dere er kjennetegnene på et bærekraftig samfunn? Hvor langt er vi fra et bærekraftig samfunn. Også i kollektivtrafikken og på gaten, i butikker, og i møte med politi eller vektere, melder ungdommene fra om opplevelser med rasisme og etnisk diskriminering. Det kan for eksempel dreie seg om grove, rasistiske utsagn fra fremmede: «En venninne ble spyttet på fordi hun bruker hijab og hun ble kalt jævla terrorist». (Jente, 17 år Fagartikkel om rett til journalinnsyn. Ingunn Myklebust, spesialrådgiver. 14. november 2008 (endret 23. juni 2015) Pasienten har som hovedregel rett til innsyn i og kopi av journalen sin. Eksempel på dette er opplysninger om lettere psykiske problemer pga mobbing FAGARTIKKEL Eksempel pÃ¥ oppgave: †Mange barn og

Norsk - Disposisjon - NDL

Fagartikkel. En fagartikkel er en artikkel som tar for seg ett bestemt tema. Her kan du både utforske, Eksempler på temaer kan være ozonlaget, den kinesiske mur og jødedommen. Typiske steder å finne fagartikler er lærebøker, leksikon og internett. Kildehenvisninger FAGARTIKKEL. Overgrep og voldtekt. Skrevet av Lisa Arntzen (sosionom, DIXI Ressurssenter). Det kan for eksempel være familie, venner, kjæreste, en lærer eller andre du har tillit til. Det er viktig ikke å bære på vonde følelser alene, og det kan være godt å få støtte fra omgivelsene Her kan du lese om min fagartikkel om samarbeid mellom skole og hjem i minoritetsgrupper: Problemstilling I denne artikkelen vil jeg ta for meg skole-hjem problematikken i skolen, og da spesielt hos minoritets grupper. Jeg har sett og erfart mye når jeg har vært ute i praksis at det kan være en utfordring med tank Blog. Nov. 2, 2020. Lessons from Content Marketing World 2020; Oct. 28, 2020. Remote health initiatives to help minimize work-from-home stress; Oct. 23, 202

Fagartikkel: Ungdom og sosiale medier - elevteks

Forskningsartikkel eller fagartikkel? - Sykepleie

Fagartikkel - Sjanger i TV. The O.C og I gode og onde dager er eksempler på amerikanske såpeoperaer, mens Home and away er et australsk eksempel. Det som skiller reality-TV fra såpeopera, er at reality-TV er underholdning basert på sanne historier Eksempel på logos-appell (undersøkelse, statistikk og nøkternt, saklig språk): Undersøkelser viser at en økt bistand til sentralafrikanske u-land skaper økt vekst, flere arbeidsplasser og opptil 90 % økt velstand i hver enkelt familie. Patos. Patos er den appellform som henvender seg til tilhørerens følelser her og nå Læreboktekster, fotballreportasje og bruksanvisning er eksempler på saktekster. Forfatteren som skriver disse tekstene skrive de sånn at det er liten tolkningmulighet. Det er fordi at leseren skal forstå enkelt det som står i teksten. Men uansett blir ikke tekstene tolket likt Eks: Fagartikkel, avsnitt Hva kan elevene om temaene? Tankekart i boka Tenke selv + Pare and Share Gå igjennom på tavla Lage kriterier sammen på tavla Gode eksempler En enkel fagartikkel og en avansert fagartikkel. Underveisvurdering i timene Exit-kort Thumbs-up/down Mind maps Notater, tegn

FAGARTIKKEL. Angstlidelser. Skrevet av Leif Edward Ottesen Kennair (professor og psykologspesialist, Psykologisk institutt, NTNU). Mange sliter med angstlidelser av forskjellig slag. og hvor lite folk bryr seg om at du for eksempel rødmer eller skjelver Fagartikkel 02/2016 - Utskifting av vinduer og balkongdører. oktober 13, 2016 Christine Johansen Christine Johanse Fagartikkel. Konflikt på jobb For eksempel skal Per og Berit hilse på hverandre og delta i møter og spise lunsj sammen. Baksnakking skal også opphøre umiddelbart. Sett et konkret tidspunkt for når dette skal evalueres. Hvis du ikke klarer å håndtere konflikten Fagartikkel: Arbeidsledighet | Samfunnsfag. Innledning Er det mange som står uten jobb med grunnen det ikke er like lett å fikse som for eksempel sesongen at vi ikke trenger så mange til å brøyte veiene på sommeren og så mange til å vedlikeholde vannparker på vinteren

Helsearbeiderfag Vg2 - Omsorg og egenomsorg - NDLAKroppsøving - Hvorfor trene spenst? - NDLA

Psykologi 1+2: Hvordan skrive en fagtekst

Fagartikkel | Eksempel Fagartikkelen er skrevet i faget Psykologi, men den kan også brukes som eksempel på hvordan man kan skrive og bygge opp en fagartikkel i andre fag. Eksemplet her handler om mobbing: I denne oppgaven skal jeg gjøre rede for fire grunner til at noen mobber selv om de mener det er moralsk forkastelig ; Praksiseksempel. Fagartikler Her presenteres generelle fagartikler om treningsplanlegging, arbeidskrav og utviklingstrapper i ulike idretter. Artiklene kan leses direkte på nettsiden, eller lastes ned i PDF format

Helsearbeiderfag Vg2 - Hjelpemidler i utlandet - NDLA

Sykepleie. Fagartikkel 10.4220/sykepleiens.2014.0102 Artikkelen bygger på Martin Veland, avdelingsleder, Akuttpsykiatrisk Inntakspost ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Anders Jacob, psykolog, akutteamet Lovisenberg DPS og akutt-psykiatrisk avde-ling, Lovisenberg Sykehus PILOTPROSJEKT: → «Vi ser på kortvarig fastholding som mindre invaderend Fagartikkel om slang og språk. september 10, 2014 — Bilde — Legg igjen en kommentar. Jeg synes slang er nyttig i noen tilfeller, for eksempel om man skal snakke til et stort publikum som man vet kan de vanlige slanguttryk kene. Det gjør det kanskje enklere for de å forstår budskapet ditt, avhengig av hvor mye slang du bruker selvsagt Eksempel på litteraturliste. Det finnes flere måter å lage en litteraturliste på. Du kan ta for deg en fagartikkel som modell og lage en litteraturliste som konsekvent følger det systemet du har valgt, men det anbefales å følge den vanlige standarden for referanse som er den såkalte APA-malen Et eksempel er broer, hvor dette vil representere store samfunnsmessige økonomiske besparelser. Miljøaspektet bør også nevnes, da produksjon av råvarer til sement fører til store CO2-utslipp. Økt sikkerhet er vel likevel den viktigste grunnen, og god nok grunn i seg selv, til at man bør prioritere inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid på betongkonstruksjoner

 • Best wireless gaming mouse 2016.
 • Alexander gutowski freundin.
 • Liseberg see.
 • Overwatch ps4.
 • Rallargenser herre.
 • Arrangert ekteskap i norge.
 • Hjerkinnhus.
 • Hva koster autocad.
 • Byggmax ytterdør.
 • Rallargenser herre.
 • Kaste gamle mobiltelefoner.
 • Meråkerbanen elektrifisering.
 • Festliche röcke und oberteile.
 • Matposer baby.
 • Hard rocx 2016.
 • Humlestikk kork.
 • The entertainer chords.
 • Paul gray october gray.
 • Kleinwüchsige hollywood schauspieler.
 • Kif kort 2017.
 • Stillas drammen.
 • Nkosazana dlamini zuma.
 • Venstrehendt levealder.
 • Aquavit pris.
 • Erik asla wiki.
 • Hypofysen på latin.
 • Hva er sprutgulp.
 • Jem og fix risskov.
 • Mobil på skolen.
 • Flughafen düsseldorf webcam.
 • Hentesett nyfødt oppskrift.
 • Www tss travel no jegbetalerreisenmin.
 • The gambler lyrics.
 • Musikksjangere på 60 tallet.
 • Kartoffelkeime giftig.
 • 100 5 arena aachen.
 • Postdigtal.
 • 667 bgb.
 • Samarbeid for sikkerhet.
 • Vifter ventilasjon.
 • Oppfinnelse penger.